Dela:

Start  /  Blanketter och broschyrer

Blanketter och broschyrer

Här hittar du ett urval av blanketter och broschyrer som är användbara för såväl frihetssökande som frihetsgivare.
Allt material är i pdf-format och fritt att ladda ner.

Informationsmaterial:

Faktablad Frihetsförmedlingen

Frihetsförmedlingens syften och verksamhet samlat på en A4

❯Ladda ner som pdf

Guide till frihetshandläggare

Vår guide med anvisningar för hur handläggarna på ett frihetsförmedlingskontor handhar de frihetssökande och själva förmedlingsprocessen.

❯Ladda ner som pdf

Föreskrifter för kvalitetssäkring

Frihetsförmedlingens föreskrifter för systematisk kvalitetssäkring av frihetsverksamhet.

❯Ladda ner som pdf

Manual för frihetsförmedlingskontor

Den här manualen ger anvisningar till hur ett frihetsförmedlingskontor är uppbyggt och vilka lokaler och material som behövs.

❯Ladda ner som pdf

Blanketter

Ansökan om utökat frihetsetableringsstöd

Frihetsetableringsstödet är främst avsett för de som stöter på hinder i genomförandet av sina frigörelseplaner, har
fastnat i långvarig ofrihet eller har svårt att komma vidare i sitt frihetssökande.

❯Ladda ner som pdf

Blankett för frigörelseplanering

Frigörelseplaneringen genomförs normalt tillsammans med en frihetshandläggare, men när detta inte är möjligt kan den sökande använda sig av denna blankett för att själv planera sin frigörelse. 

❯Ladda ner som pdf

Frihetstillstånd för utskrift

Analoga frihetstillstånd måste registreras hos Frihetsförmedlingen för att innehavaren ska bli inskriven som frihetssökande. För snabbare digital hantering, klicka på “Frihetstillstånd”

❯Ladda ner som pdf

Månadsredovisning, nystartsfrihet

Den som är beviljats nystartsfrihet bör använda denna blankett för att kartlägga vilka tvingande aktiviteter hen väljer att avstå ifrån över tid.

❯Ladda ner som pdf

Beslutsblankett, nystartsfrihet

Denna analoga blankett kan användas av frihetshandläggare, eller annan beslutsför person, för att bevilja frihetssökande åtgärden nystartsfrihet. Beslutet utfärdas enklare digitalt via länk “Nystartsfrihet

❯Ladda ner som pdf

Kontakta oss