Frihetsförmedlingen är en självorganiserad myndighet med ansvar för att att förhindra meningslös sysselsättning och motverka det generella kravet att stå till arbetsmarknadens förfogande. Uppdraget är att stödja människors frigörelse från strukturer som låser dem inne i lönearbete och ekonomism. Målsättningen är att ge befolkningen stöd och struktur för frigörelse, successivt öka det allmänna handlingsutrymmet och inspirera till ett mänskligare samhällsbygge

Vi hjälper frihetssökande och frihetsgivare ut ur inlåsning

Vi hjälper frihetssökande och frihetsgivare ut ur inlåsning

Du vet väl att alla har rätt till ett frihetstillstånd?

Att öka sin frihet är inte alltid enkelt. Läs mer om hur du kommer igång

Möt Sveriges största förmedlare av frihet. Vi finns där behoven finns

Läs om hur du startar din egen frihetsförmedling

Gå till sidan med tips och råd för inspiration

Titta in på vår forsknings- och utvecklingsavdelning

Frihetsförmedlingens synlighet och metoder

Vad för detta speciella “jobb” med sig? Läs om projektet och följ bloggen

Kolla in utvecklingsprojektet där vi försöker bygga en AI-byråkrat

Vad för detta speciella “jobb” med sig? Läs om projektet och följ bloggen

Kolla in utvecklingsprojektet där vi försöker bygga en AI-byråkrat

93 %

var säkerställt potentiellt frihetssökande i augusti
(93,1 procent augusti 2018)

3 657

av dessa följer oss på Facebook