Frihetsförmedlingen är en självorganiserad myndighet med ansvar för att att förhindra meningslös sysselsättning och motverka det generella kravet att stå till arbetsmarknadens förfogande. Uppdraget är att stödja människors frigörelse från strukturer som låser dem inne i lönearbete och ekonomism. Målsättningen är att ge befolkningen stöd och struktur för frigörelse, successivt öka det allmänna handlingsutrymmet och inspirera till ett mänskligare samhällsbygge

Välkommen till hela Sveriges största förmedlare av frihet

Välkommen till hela Sveriges största förmedlare av frihet

Du vet väl att alla har rätt till ett frihetstillstånd?

Att öka sin frihet är inte alltid enkelt. Läs mer om hur du kommer igång

Möt Sveriges största förmedlare av frihet. Vi finns där behoven finns

Gå till sidan med tips och råd för inspiration

Läs om hur du startar din egen frihetsförmedling

Frihetsförmedlingens synlighet och metoder

Titta in på vår forsknings- och utvecklingsavdelning

Här hittar du allt från debattinlägg till essäer om frihetsbegreppet

Läs mer om hur vi säkerställer tillgången på frihet i samhället

Här hittar du allt från debattinlägg till essäer om frihetsbegreppet

Läs mer om hur vi säkerställer tillgången på frihet i samhället

93,3 %

av Sveriges befolkning i arbetsför ålder var i december i säkerställt behov av att söka frihet

Fler än 3 700

av dessa följer oss på Facebook