Vi besöker regelbundet olika verksamheter och organisationer för att kontrollera frihetsgraden och se till att det finns tillfredsställande handlingsutrymmen. Våra inspektörer har hela landet som arbetsfält och har till uppgift att kontrollera att organisationer och verksamheter inom alla samhällssektorer lever upp till både generella och specifika krav på frihet och handlingsutrymme.
Vi genomför också marknadskontroller där vi inspekterar allmän plats samt privatägda offentliga utrymmen och institutioner, för att säkerställa att marknadslösningar inte inskränker allmänhetens handlings- och rörelsefrihet. Här har vi särskilt fokus på riskerna för minskad frihet i samband med privatiseringar följda av påtvingad konsumtion.

Frihetstillsyn  /  Inspektioner och kontroller

Inspektioner och kontroller

Frihetsinspektion

Vi besöker regelbundet olika verksamheter och organisationer för att kontrollera frihetsgraden och se till att det finns tillfredsställande handlingsutrymmen. Våra inspektörer har hela landet som arbetsfält och har till uppgift att kontrollera att organisationer och verksamheter inom alla samhällssektorer lever upp till både generella och specifika krav på frihet och handlingsutrymme.

❯ mer om frihetsinspektion

Marknadskontroll

Marknadskontrollen innebär att vi också gör inspektioner på allmän plats samt av privatägda offentliga utrymmen och institutioner, för att säkerställa att marknadslösningar inte inskränker allmänhetens handlings- och rörelsefrihet. Här har vi särskilt fokus på riskerna för minskad frihet i samband med privatiseringar följda av påtvingad konsumtion.

❯ mer om marknadskontroll

Analys

Det är viktigt att särskilt djupstudera områden och branscher som är mer riskutsatta och där vi behöver få veta mer. Exempelvis är det betydelsefullt att klarlägga kopplingarna mellan digital kontroll, etisk stress och hälsoproblem för att bättre kunna förebygga olika former av frihetsinskränkning i framtiden. Frihetsförmedlingens Forsknings- och utvecklingsavdelning ansvarar för denna del av tillsynsuppdraget.

❯ mer om vår forskning och utveckling