Dela:

Om oss  / …  /  Vår vision

Vår vision

Frihetsförmedlingens vision är att ta ledningen i den nödvändiga omställningen från en ohållbar arbetslinje till ett samhälle präglat av frihet.

Vår tids fixering vid jobbskapande och tillväxt hotar nu både planeten och kommande generationer. Modern teknologi som gör det möjligt att befria majoriteten från tvånget att lönearbeta, används i stället i stor skala för att skapa mängder av meningslösa jobb som tenderar att göra människor sjuka. Samtidigt bestraffas arbetslösa genom inlåsning i systematiska tvångsåtgärder.

Därför behövs en ny fördelningspolitik, där kravet att stå till arbetsmarknadens förfogande tagits bort. Därefter kan både onödiga jobb och inlåsning i arbetslöshet avskaffas, fler kan övergå till ett mer samhällsnyttigt och fritt liv och majoriteten får ett ökat handlingsutrymme.

Frihetsförmedlingen erbjuder stöd till alla som vill vara med och göra det fria livet till en större och naturligare del av den sociala väven. Vårt mål är att minska – och på sikt eliminera – meningslös sysselsättning och skapa social inklusion, så att fler människor tillsammans kan skapa “frihetens Sverige”.

❯ Vårt uppdrag     ❯ Vår organisation

Kontakta oss