Dela:

Om oss  / …  /  Vår vision

Vår vision

Frihetsförmedlingens vision är att ta ledningen i den nödvändiga omställningen från en ohållbar arbetslinje till ett samhälle präglat av frihet.

Vår tids fixering vid jobbskapande och tillväxt hotar nu både planeten och kommande generationer. Modern teknologi som gör det möjligt att befria majoriteten från tvånget att lönearbeta, används i stället i stor skala för att skapa mängder av meningslösa jobb som tenderar att göra människor sjuka. Samtidigt bestraffas arbetslösa genom inlåsning i systematiska tvångsåtgärder.

Ständigt ökande produktivitetskrav präglar inte bara jobben utan även vår fritid, där vi utan betalning förväntas producera mervärde i minst samma omfattning som på arbetet: dels som betalande konsumenter av masstillverkade produkter och diverse tjänster, men också som gratisarbetande leverantörer av digital råvara för den globala tech-industrin. Sammantaget en trefaldig arbetsbörda och en exploatering av människors utmätta tid av aldrig tidigare skådad omfattning.

För att råda bot på denna ohållbara ordning krävs en ny fördelningspolitik, där kravet att stå till arbetsmarknadens förfogande är borttaget och människor befrias från det sysselsättnings- och konsumtionstvång som i dag effektivt hindrar dem från att övergå till ett mer avslappnat och samhällsnyttigt liv i den fria sektorn.

Frihetsförmedlingens uppdrag är att påskynda denna förändring. Vi erbjuder därför stöd till dig som vill ersätta tomma jobb och meningslös konsumtion med frihet, behöver hjälp med att avstå från onödiga aktiviteter eller bara vill göra det fria livet till en större del av tillvaron. Vårt mål är att minska och på sikt eliminera meningslös sysselsättning så att Sveriges befolkning ges ökad möjlighet och befogenhet att gemensamt kultivera ett fritt, värdigt och hållbart samhälle.

❯ Vårt uppdrag     ❯ Vår organisation

Kontakta oss