Dela:

Forskning  / … / Nätverket fria byråkrater

Nätverket fria byråkrater

Har du fått nog av missanpassade rutiner och accelererande administration? Upplever du att din arbetsbeskrivning alltför ofta pekar i en annan riktning än din moraliska kompass? Vill du vara med och skapa nya handlingsutrymmen? Då kan det här vara nätverket för dig.

Nätverket Fria byråkrater startades hösten 2018 av Frihetsförmedlingen. Det består av människor med olika yrkestillhörighet som utifrån sina erfarenheter av byråkrati och genom lönearbetet självt utforskar villkoren för människors frihet.

Vill du gå med?

Anmäl ditt intresse genom att skicka ett mail till info@frihetsformedlingen.se.

• Uppge namn, ort och kontaktuppgifter
• Beskriv kort dig själv och ditt arbete samt berätta varför du vill medverka

Vad gör nätverket?

Nätverket sammanstrålar med jämna mellanrum i främst Göteborg, Stockholm och Malmö för att utbyta erfarenheter och tankar om arbete, byråkrati samt andra samtida strukturer som verkar inskränkande på människors frihet. Tillsammans diskuterar vi möjligheter till mikromotstånd och skapar småskaliga experiment för frigörelse från tvingande strukturer i samtiden.

Mellan träffarna verkar varje fri byråkrat för sin egen, sina kollegors eller verksamhetens frigörelse i den utsträckning hen själv finner mest lämpligt.

Möten

Den 8 december 2018 anordnades nätverkets första nationella träff på Skogen i Göteborg, läs mer här ❯

Den 10 mars 2019 anordnades den andra nationella träffen, denna gång i samarbete med NAV i Stockholm. Bl.a. medverkade då filosofen Jonna Bornemark, läs mer här ❯

Den 15 juni 2019 går den tredje nationella träffen av stapeln på just STPLN i Malmö (f.d. stapelbädden på Kockums Varv), läs mer här ❯

Teman

Här är några exempel på frågeställningar nätverket berör:

• Hur kan vi förstå ”den mänskliga faktorn” som något annat än en felande länk i systemen?

• Går det att skydda mellanmänskliga värden från att underordnas ekonomi, mätbarhet och effektivitet?

• Hur vi kan förhålla oss till vår egen moraliska kompass och sätta tillit till vårt omdöme i situationer då vi upplever att policys, handlingssplaner eller arbetsbeskrivningar brister?

• Finns det konstruktiva sätt att göra motstånd mot överdriven tilltro till nedskrivna rutiner, mätbara mål och accelererande administration?

Vad ska det leda till?

Nätverket Fria byråkrater utgör en del av Frihetsförmedlingens forskningsavdelning. Syftet är att öka kunskapen om hur frihet kan förstås i förhållande till arbetsliv och byråkrati, samt att utforska möjligheter till motbyråkrati och frigörelse från tvingande strukturer.
Nätverkets erfarenheter kommer att delas med allmänheten på det sätt som dess medlemmar finner mest lämpligt, med full hänsyn till de enskilda medlemmarnas integritet.

Nätverket är öppet för fler medlemmar – Varmt välkommen med din intresseanmälan!

Du behöver inte betrakta dig själv som “byråkrat” för att vara med. I praktiken kan du vara alltifrån sjuksköterska, lärare, socionom till marknadsförare, jurist eller säljare.
Nätverket vänder sig till alla vars jobb påverkas av verksamhetens administration, system, rutiner, policys eller andra byråkratiska processer, vilket inbegriper merparten av anställda i medelstora och stora verksamheter idag.
Det finns stor möjlighet för medlemmarna att påverka nätverket både till form och innehåll. Som fri byråkrat kan du alltid välja att vara anonym på din arbetsplats.

Info om hur du anmäler dig finns längre upp på sidan.

Nätverkets koppling till Jonna Bornemarks samtidskritik

Frihetsförmedlingens initiativ till nätverket Fria Byråkrater har växt fram ur en analys som har mycket gemensamt med samtidskritiken i filosofen Jonna Bornemarks bok “Det omätbaras renässans”.
Genom vår ständigt pågående konstnärliga undersökning av villkoren för människors frihet i samtiden har vi identifierat mätbarhetssamhället, förpappringen och den etiska stressen i arbetslivet som några av de mest förödande inlåsningsmekanismerna för frihetssökande.

Med Bornemarks begrepp kan Frihetsförmedlingens verksamhet förstås som en slags ”intellectuspraktik”. Med nätverkets hjälp vill vi skapa nya handlingsutrymmen och öppna upp för förändring bland annat inifrån arbetslivet och byråkratin själv, genom att på olika sätt försöka skapa distans, förskjuta perspektiv och hålla en levande relation med ”icke-vetandet”. Liksom Bornemark tror vi att denna typ av ”mikromotstånd” är en konstruktiv väg till förändring.

 

Ställ din fråga här: