Hela Sveriges befolkning har rätt till både personlig och kollektiv frihet och ingen ska behöva drabbas av frihetsinskränkningar. Därför är det viktigt att slå vakt om handlingsutrymmen av alla slag och säkerställa att ingen hindras från att använda sin fantasi, sina kunskaper och sitt personliga omdöme.

Frihetsförmedlingen har i detta sammanhang ett viktigt uppdrag som tillsynsmyndighet. I uppdraget ingår bland annat att kontrollera tillgången på handlingsutrymmen och se till alla samhällssektorer kan erbjuda en god frihetsmiljö.

Frihetstillsyn  /  Vårt tillsynsuppdrag

Vårt tillsynsuppdrag

Hela Sveriges befolkning har rätt till både personlig och kollektiv frihet och ingen ska behöva drabbas av frihetsinskränkningar. Därför är det viktigt att slå vakt om handlingsutrymmen av alla slag och säkerställa att ingen hindras från att använda sin fantasi, sina kunskaper och sitt personliga omdöme.

Frihetsförmedlingen har i detta sammanhang ett viktigt uppdrag som tillsynsmyndighet. I uppdraget ingår bland annat att kontrollera tillgången på handlingsutrymmen och se till alla samhällssektorer kan erbjuda en god frihetsmiljö.

Några av våra ansvarsområden som tillsynsmyndighet:

  • Att ta fram information som förtydligar vad en god frihetskultur innebär.
  • Att verka för systematisk frihetsutövning, och främja medvetenhet vad gäller risker för frihetsinskränkningar.
  • Att kontrollera frihetsmiljön för att se till att föreskrifter och uppmaningar följs. Det gör vi i stor utsträckning genom att inspektera verksamheter och organisationer.
  • Att utreda sambanden mellan ökad medvetenhet, folkhälsa och frihetsmiljö.
  • Att främja samverkan mellan frihetssökande och frihetsgivare inom alla samhällssektorer.

Ett viktigt uppdrag

Frihetstillsyn är ett av Frihetsförmedlingens viktigaste uppdrag. Förmedlingens interna tillsynsråd kvalitetssäkrar tillsynsverksamheten.

Vision och värdegrund för tillsynsuppdraget

Visionen är att alla kan och bör bidra till en god frihetsmiljö. Det verkar vi för genom att vara kritiska, kommunikativa och inspirerande, vilket är vår värdegrund.

Frihetsmiljön är allas ansvar

Att ge personer i ledningsfunktion huvudansvar för frihetsmiljön riskerar att minska den dynamik som håller friheten levande. När vi är ute och inspekterar tittar vi därför på graden av frihetsutövning och kontrollerar engagemanget kring frihetsfrågor inom hela verksamheten. Om vi hittar brister är det allas ansvar att gemensamt försöka åtgärda dem.

Frihetsombudets roll

Frihetsombudet är en person som representerar både frihetssökande och frihetsgivare och som därför är väl skickad att upprätthålla frihetsrutiner och fördjupa frihetskulturen. Frihetsombudet är också skyldigt att slå larm om friheten är i fara. Om du känner dig ofri där du är verksam eller på allmän plats bör du alltid söka upp och prata med ditt frihetsombud, eller välja att själv bli frihetsombud.

❯ Bli frihetsombud