Behovet av nya handlingsutrymmen är stort. Frihetsförmedlingen har därför sedan den 1 januari 2019 ett utökat uppdrag att också verka som tillsynsmyndighet. Uppdraget stöds av Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och Region Halland och granskning av frihetsmiljön i Västsverige har därför särskild prioritet under 2019.

Frihetsförmedlingens ansvar som tillsynsmyndighet är att säkerställa att verksamheter bedrivs på ett sådant sätt att friheten befrämjas och att ingen far illa på grund av för litet handlingsutrymme. Våra frihetsinspektioner är utformade på ett sätt som ska stärka förmågan hos verksamheter och organisationer att förebygga ofrihet, samtidigt som vi också kontrollerar om det finns brister i tillgången på frihet.

Frihetstillsyn  / Frihetsinspektion

Frihetsinspektion

Observera att vi sedan 2020 inte längre genomför förbokade frihetsinspektioner.

Allt fler slår larm om frihetsinskränkningar i arbetslivet. Vanligt förekommande orsaker är etisk stress, frustration över missanpassade rutiner, accelererande administration och effektivitetshets.

Behovet av nya handlingsutrymmen är stort. Frihetsförmedlingen har därför sedan den 1 januari 2019 ett utökat uppdrag att också verka som tillsynsmyndighet. Uppdraget stöds av Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och Region Halland och granskning av frihetsmiljön i Västsverige har därför särskild prioritet under 2019.

Frihetsförmedlingens ansvar som tillsynsmyndighet är att säkerställa att verksamheter bedrivs på ett sådant sätt att friheten befrämjas och att ingen far illa på grund av för litet handlingsutrymme. Våra frihetsinspektioner är utformade på ett sätt som ska stärka förmågan hos verksamheter och organisationer att förebygga ofrihet, samtidigt som vi också kontrollerar om det finns brister i tillgången på frihet. 

Boka frihetsinspektion

Vi rekommenderar alla verksamheter som vill stärka sin frihetspraktik att boka in en frihetsinspektion.

Kontakta oss på inspektion@frihetsformedlingen.se för att boka eller för mer information. Det går också bra att boka en inspektion via formuläret här på sidan.

Inspektionen öppnar också för dialog

Förutom att vi kontrollerar tillgången på frihet vid våra inspektioner är våra besök viktiga tillfällen för dialog mellan inspektörerna, frihetsombudet och andra representanter för verksamheten. Inspektörerna visar på de brister som finns, förklarar vilka riskerna är och hur de kan minskas eller helt undvikas.

Alla som är närvarande vid inspektionen har också både möjlighet och skyldighet att ställa frågor så att det fortsatta arbetet med att öka friheten kan underlättas.

Vi talar oftast om i förväg att vi tänker komma på besök, även om inspektionen inte är förbokad. Det sker via brev, e-post eller telefon. Vi informerar då också om vad inspektionen kommer att handla om och hur man kan förbereda sig. Ibland tar vi oss dock friheten att komma oanmälda.

❯ Så går en inspektion till

Alla verksamheter bör ägna sig åt medveten frihetsutövning

Det är vars och ens ansvar att verka för en ökad frihet och för att ingen ska behöva bli sjuk eller inlåst på grund av jobb, konsumtion eller annat. Med hjälp av en systematisk frihetspraktik bör alla verksamheter och organisationer tillsammans med frihetsombud och övriga inblandade bland annat undersöka den fysiska och psykosociala miljön, analysera riskerna för inlåsningseffekter, bedöma om någon kan komma till skada, åtgärda det som behöver åtgärdas och följa upp att åtgärderna ger avsedd effekt.

Ett sätt att ta sitt frihetsansvar som verksamhet är att samarbeta med Frihetsförmedlingen när vi driver projekt och kampanjer som fokuserar på särskilda svårigheter eller möjligheter vad gäller frihetsmiljö i allmänhet och frihetspraktik i synnerhet.

Inspektionsverksamheten bedrivs med stöd från: