Dela:

Om oss  / … / Integritetspolicy

Vår integritetspolicy

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018. Samtidigt uppdaterades Frihetsförmedlingens integritetspolicy.
Syftet med GDPR är att skydda enskildas grundläggande friheter och rättigheter, särskild rätten att skydda sina personuppgifter.

Frihetsförmedlingens nya integritetspolicy innebär i princip ingen förändring jämfört med tidigare. Vi har aldrig samlat in personuppgifter i onödan och våra utskick och nyhetsbrev innehåller alltid en länk som gör det möjligt att när som helst avprenumerera.

Den som får ett Frihetstillstånd utfärdat blir samtidigt automatiskt inskriven på Frihetsförmedlingen som frihetssökande. Det namn och den e-postadress som uppgivits vid inskrivningstillfället sparas då i en databas. Frihetsförmedlingen garanterar att uppgifterna i den databasen inte kommer att spridas till tredje part.

Rätten att bli bortglömd

GDPR innebär att alla har rätt att vända sig till ett företag eller en myndighet som behandlar personuppgifter och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas, exempelvis om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse.

Därför kan alla som innehar ett digitalt frihetstillstånd begära att bli raderad ur vår databas. Tryck bara på knappen.

För den som helt vill undvika att lämna några digitala spår efter sig rekommenderar vi att få Frihetstillståndet utfärdat på papper på något av våra Frihetskontor.

Lägg till innehåll ovanför denna ruta (som inte syns i användargränssnitt)

Innan publicering: glöm inte att
1) ange rätt undermeny + skriv in sidträd för mobil ovanför huvudrubrik
– OBS, SUPERVIKTIGT!
2) ställa in sociala länkar i widget t.h. om huvudrubrik (visas i desktop och padda) samt överst i högerkolumn (visas bara i mobil).
3) ange utvald bild och skriva caption
4) köra sidan i Facebook Linter/debug.

Bygg udda mobil-widgets i vänsterspalt, ifall de ska visas tidigare 
Glöm då inte att ställa in responsive-inställningar!

Kontakta oss

alla dagar, alla tider

Prenumerera på vårt nyhetsbrev