Dela:

Som frihetssökande har du olika hjälpmedel till ditt förfogande och vi rekommenderar alla att börja med att skaffa ett frihetstillstånd.

Förutom att vara ett effektivt frihetsinstrument är frihetstillståndet också något du behöver för att som sökande kunna få tillgång till våra övriga hjälpmedel och stödåtgärder.

Du skaffar dig enkelt ett giltigt frihetstillstånd med hjälp av formuläret nedan. Genom att ansöka blir du också inskriven* på Frihetsförmedlingen som sökande och får omedelbart tillträde till alla våra åtgärdsprogram. Oavsett om du sedan tar del av dessa eller ej berättigar Frihetstillståndet till en frihetsgrad på upp till 100%.

Handläggningstiden är mycket kort och tillståndet levereras normalt inom ett par minuter via e-post.

Ansök om frihetstillstånd:

Varför söka frihet?

Ofrihet på grund av inlåsning i olika tvingande strukturer är ett av vår tids största samhällsproblem. Lönearbete respektive kravet att ständigt konsumera är de vanligaste typerna av inlåsning i dag. En frihetssökande är en person som aktivt söker frigörelse från sådan strukturell ofrihet.

Det finns inga rätt eller fel för den som söker frihet, alla har sin egen individuellt utformade plan för hur friheten bäst utformas. Ibland är det svårt att utforma planen, men sökandet i sig är ofta en viktig del i själva processen. Många sökande kommer också fram till att givande fungerar bättre för dem än sökande.

Missa inte heller möjligheten att som ny frihetssökande ta hjälp av en frihetshandläggare – ett uppskattat stöd som ofta ger en extra skjuts mot både genomtänkt frihet och ökat välbefinnande.

* Inskrivning hos Frihetsförmedlingen innebär att namn och  e-postadress sparas i en databas vars innehåll aldrig delas med tredje part.
Läs mer om vår integritetspolicy