En ständig strävan efter att öka människors handlingsutrymme bör vara en naturlig del i den dagliga verksamheten i alla slags organisationer. Graden av frihet omfattar alla förhållanden som berör en grupp människor eller samspelet mellan människa och maskin; sociala, organisatoriska liksom fysiska. Att systematiskt försöka öka handlingsutrymmet är en beprövad metod för att öka frihetsgraden i de flesta organisationer.

Frihetstillsyn  / Medveten frihetsutövning

Medveten frihetsutövning

En ständig strävan efter att öka människors handlingsutrymme bör vara en naturlig del i den dagliga verksamheten i alla slags organisationer.

Graden av frihet omfattar alla förhållanden som berör en grupp människor eller samspelet mellan människa och maskin; sociala, organisatoriska, liksom fysiska. Att systematiskt försöka utöka handlingsutrymmet är en beprövad metod för att öka frihetsgraden i de flesta organisationer.

Detta ställer krav på medveten frihetsutövning och stor lyhördhet vad gäller både de aktiviteter som behöver genomföras och de man helst bör avstå ifrån. Aktiviteterna ingår i ett system där alla delar ständigt interagerar på ofta oförutsägbara sätt. Att bejaka detta är en förutsättning för att framgångsrikt kunna öka den generella friheten inom sin organisation och därmed också befrämja hälsa och välbefinnande.