Frihetsförmedlingen är en självorganiserad myndighet med ansvar för att att förhindra meningslös sysselsättning och motverka det generella kravet att stå till arbetsmarknadens förfogande. 
Uppdraget är att stödja människors frigörelse från strukturer som låser dem inne i lönearbete och ekonomism. Målsättningen är att ge befolkningen stöd och struktur för frigörelse, successivt öka det allmänna handlingsutrymmet och inspirera till ett mänskligare samhällsbygge.

Hitta din
frihet här

Just nu finns det extra stora möjligheter

Hitta din frihet här

Just nu finns det extra stora möjligheter

Glöm inte att rapportera ditt frihetssökande

Du vet väl att alla har rätt till Frihetstillstånd? 

Titta in på vår forsknings- och utvecklingsavdelning

Frihetsförmedlingens synlighet och metoder

I blickfånget

Nätverket fria byråkrater utforskar villkoren för frihet i arbetslivet

I vårt kalendarium kan du lätt överblicka kommande aktiviteter

Vad för detta speciella “jobb” med sig? Läs om projektet och följ bloggen

Kolla in utvecklingsprojektet där vi försöker bygga en AI-byråkrat

info[a]frihetsformedlingen.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

I blickfånget

Nätverket fria byråkrater utforskar villkoren för frihet i arbetslivet

I vårt kalendarium kan du lätt överblicka kommande aktiviteter

Vad för detta speciella “jobb” med sig? Läs om projektet och följ bloggen

Kolla in det spännande utvecklingsprojektet där vi försöker bygga en AI-byråkrat

info[a]frihetsformedlingen.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kontakta oss

info[a]frihetsformedlingen.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev