Dela:

Frihetssökande  /  Ny som sökande

Ny som sökande

Att söka sin frihet kan tyckas enkelt och något som man självklart är intresserad av, men alla som verkligen försökt vet att resan mot frihet kan vara både svår och ansträngande. Vi hjälper dig att bli en effektiv frihetssökande med kraft att motstå frestelsen att återfalla i ofrihet.

Varför söka frihet?

Ofrihet på grund av inlåsning i olika tvingande strukturer är ett av vår tids största samhällsproblem. Lönearbete, kravet att ständigt konsumera och byråkrati är några av de vanligaste orsakerna till inlåsning i dag.

En frihetssökande är en person som strävar efter att ta sig ut ur sådan strukturell ofrihet. Det finns inga rätt eller fel för den som söker frihet, alla har sin egen individuella plan och utgår från sitt eget förhållningssätt till hur friheten bäst bör utformas. Ibland är det svårt att upprätta en plan, men sökandet i sig är ofta en viktig del i själva processen. Många sökande kommer också fram till att givande fungerar bättre för dem än sökande.

Exempel på strategier för ökad frihet:

Avsäg dig alla former av lönearbete till förmån för frihetsaktiviteter, vila, återhämtning, passivitet e.dyl.

Minska den tid du spenderar på arbetsplatsen för att i stället spendera den på andra valfria platser. Eller sluta räkna minuter och fokusera på vad, här och nu istället.

Utforma en frigörelseplan tillsammans med Frihetsförmedlingen, eller på egen hand.

Effektivisera sökandet genom att också axla rollen som frihetsgivare.

Gör dig fri från olika former av tvingande strukturer såsom kön, etnicitet, funktionalitet, språk, religiositet, yrkestillhörighet, geografisk position, hastighet och klasstillhörighet.

Försök göra det du själv tycker om istället för det som andra vill att du ska, utan att inskränka någon annans frihet.

Fler hjälpmedel

Som frihetssökande har du olika hjälpmedel till ditt förfogande och vi rekommenderar alla att börja med att skaffa ett frihetstillstånd. Frihetstillståndet är ett viktigt dokument som krävs för att du som frihetssökande ska kunna få tillgång till våra övriga hjälpmedel och stödåtgärder.

Direktlänkar:     ❯ Frihetstillstånd     ❯ Stöd och service

Missa inte möjligheten att som ny frihetssökande ta hjälp av en frihetshandläggare – ett uppskattat stöd som ofta ger en extra skjuts mot både genomtänkt frihet och ökat välbefinnande.

Lägg till innehåll ovanför denna ruta (som inte syns i användargränssnitt)

Innan publicering: glöm inte att
1) ange rätt undermeny + skriv in sidträd för mobil ovanför huvudrubrik
– OBS, SUPERVIKTIGT!
2) ställa in sociala länkar i widget t.h. om huvudrubrik (visas i desktop och padda) samt överst i högerkolumn (visas bara i mobil).
3) ange utvald bild och skriva caption
4) köra sidan i Facebook Linter/debug.

Bygg udda mobil-widgets i vänsterspalt, ifall de ska visas tidigare 
Glöm då inte att ställa in responsive-inställningar!

Kontakta oss