Dela:

Nystartsfrihet är en populär åtgärd, speciellt utformad för dig som har svårt att frigöra dig från arbetsmarknad, andra normativa mönster eller tvingande strukturer.

Åtgärden både underlättar och påskyndar ditt närmande till en mer fri tillvaro. I och med att nystartsfrihet hjälper dig att fokusera på frigörelse från specifika tillstånd av ofrihet, fungerar stödet som en kraftfull riktad åtgärd som kompletterar det mer allmänna frihetstillståndet. Nystartsfrihet är ett uppskattat stöd som för många innebär fortsatt frihet och ökat välbefinnande också långt efter att stödet har upphört.

Alla som definierar sig som frihetssökande kan beviljas åtgärden nystartsfrihet, och det är enkelt att ansöka via formuläret nedan. Svar på ansökan ges inom loppet av några minuter.

Ansök om nystartsfrihet:

När du fått din ansökan om nystartsfrihet beviljad, är det viktigt att du själv följer upp Frihetsförmedlingens beslut med en egenadministrerad rapporteringsfunktion.

För ändamålet ska du ladda ner blanketten ”Månadsredovisning för särskild nystartsfrihet” där du sedan anger vilka tvingande aktiviteter du väljer att avstå ifrån varje dag. Den dagliga översikten underlättar frihetssökandet och du kan lättare kartlägga din frihetliga utveckling månad för månad.

❯ Månadsredovisning för särskild nystartsfrihet (pdf)

Lägg till innehåll ovanför denna ruta (som inte syns i användargränssnitt)

Innan publicering: glöm inte att
1) ange rätt undermeny + skriv in sidträd för mobil ovanför huvudrubrik
– OBS, SUPERVIKTIGT!
2) ställa in sociala länkar i widget nedan (visas bara i mobil) och i widget t.h. om huvudrubrik (visas i desktop och padda).
3) ange utvald bild och skriva caption
4) köra sidan i Facebook Linter/debug.

Bygg udda mobil-widgets under denna ruta, ifall de ska visas direkt efter body i mobilen.
Glöm inte att ställa in responsive-inställningar!

Kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev