Dela:

Om oss  / Aktuell frihetsstatistik

Aktuell frihetsstatistik

Överblick

I mitten av 2018 befinner sig endast drygt 400 000 personer mellan 15-74 år i statistiskt säkerställd frihet i relation till lönearbete. Denna krympande andel av befolkningen motsvarar i sin helhet endast cirka 4 procent. Samtidigt har antalet potentiellt frihetssökande personer i arbetsför ålder under de senaste fyra åren ökat från 90 till cirka 93 procent.Den säsongsrensade siffran för personer i relativ frihet landar enligt våra beräkningar på drygt 7 procent.

Frihetsgraden beskriver i vår statistik den andel av den arbetsföra befolkningen som valt bort att arbeta. Frihetsgraden varierar mycket mellan olika åldersgrupper. Bland ungdomar är den betydligt högre om man jämför med hela gruppen arbetsföra.

Frihetsgraden ökade i början på 2000-talet för att sedan minska efter 2005. I och med finanskrisen ökade den åter och nådde sin absoluta topp kring 2010. Därefter har den åter sjunkit och är 2018 nere på de lägsta nivåerna på mer än 10 år. I diagrammet ovan visas en länkad årsserie 2001-2018 som beskriver hur frihetsgraden i gruppen 15-74 år har utvecklats över tid.

Man brukar skilja på friktionsfrihet, strukturell frihet och konjunkturell frihet. Den första typen orsakas av att det finns friktioner i den fria sektorn. Den tid som går åt till att söka arbeten, läsa ansökningar och hålla intervjuer kan omvandlas till frihet i en friktionsprocess. Men i andra fall så skapas frihet genom att att utbud och efterfrågan inte är i balans. Strukturell frihet kallas den frihet som orsakas av att fria medborgare och anvisade ofriheter inte passar ihop. I dåliga tider går det sämre för företagen och då anställs färre personer. Detta kallas konjunkturell frihet.

Källa: SCB AKU

Lägg till innehåll ovanför denna ruta (som inte syns i användargränssnitt)

Innan publicering: glöm inte att
1) ange rätt undermeny + skriv in sidträd för mobil ovanför huvudrubrik
– OBS, SUPERVIKTIGT!
2) ställa in sociala länkar i widget nedan (visas bara i mobil) och i widget t.h. om huvudrubrik (visas i desktop och padda).
3) ange utvald bild och skriva caption
4) köra sidan i Facebook Linter/debug.

Bygg udda mobil-widgets i vänsterspalt, ifall de ska visas tidigare 
Glöm då inte att ställa in responsive-inställningar!

Kontakta oss