Frihetssökande
Frihetsgivare
Om oss
Hitta en ledig plats
Info
Naturliga miljöer
Mentala utrymmen
Urbana platser
Mellanrum
winter


Information om platsbanken

I platsbanken hittar du lätt lediga platser. Platserna är utvalda i samråd med frihetsgivare för att ge en bred möjlighet att utöva frihet på ett individuellt anpassat sätt. Genom platsbanken kan du som frihetssökande hitta platser där din frihet kan få utrymme och växa. Exempelvis kan man söka kontakt med andra frihetssökande och tillsammans ta plats, eller som frihetsgivare kan man kalla till en frihetsträff på någon utav de geografiska positionerna i platsbanken.

Nedan är de tillgängliga platserna uppdelade efter kategori:

Naturliga miljöer

Urbana platser

Mentala utrymmen

Mellanrum

Kontakta oss