Hitta din frihet här

Just nu finns det extra stora möjligheter

Hjälp med frigörelse?
Här hittar du frihetsförmedlingens extra stöd till frihetssökande
 
Frihetsförmedlingskontor
Besök ett frihetskontor, eller starta din egen Frihetsförmedling.

 

En förmedling för förändring

Så formar vi en friare framtid med hjälp av utmaningsdrivna projekt

 Frihetsförmedlingens FoU-avdelning

Följ oss på Facebook
Gilla oss på Facebook och få tips och inspiration i ditt frihetssökande