Forskningsprojektet Frihetsburen startades 2015 av Frihetsförmedlingens initiativtagare Lars Noväng och John Huntington i samarbete med idéhistorikern Per Johansson och Kamratföreningen Krisbo gård, som engagerar före detta kriminella och missbrukare och hjälper nyligen frigivna från fängelse att hålla sig borta från droger och kriminalitet.

Frihetsburen
I projektet undersökte Frihetsförmedlingen möjligheten att ta fram nya konstnärliga metoder som ska
hjälpa medborgare till större frihet och ge nya perspektiv på vardagen, genom att samarbeta med en grupp som är experter på ofrihet – personer som varit frihetsberövade. I en konstnärliga process, där vi diskuterade frihetsbegreppet från både ett samhälleligt, konstnärligt och filosofiskt perspektiv tillsammans med KRIS-medlemmarna, omdefinierar vi begreppet expertis i dagens samhälle på ett radikalt nytt sätt. Vi betraktar erfarenheten av att ha varit frihetsberövad som meriterande för en attraktiv expertkunskap.

Den grundläggande drivkraften var att utmana vedertagna tolkningar och perspektiv på utanförskap och arbetslöshet och möjliggöra nya tolkningar och relationer utifrån ett filosofiskt perspektiv, som kretsar kring frågor om makt och ansvar.

De f.d. frihetsberövades kroppsliga, konkreta erfarenheter av ofrihet var centrala i projektet. En fysisk/emotionell erfarenhet som vi låter möta konstnärlig metodik och akademisk kunskap för att hitta
till en djup och möjligen ny förståelse av frihetsbegreppet, vilken vi sedan ville kommunicera som
ett hjälpmedel för andra.

Dela:

Forskningsprojektet Frihetsburen startades 2015 av Frihetsförmedlingens initiativtagare Lars Noväng och John Huntington i samarbete med idéhistorikern Per Johansson och Kamratföreningen Krisbo gård, vilken engagerar före detta kriminella och missbrukare och hjälper nyligen frigivna från fängelse att hålla sig borta från droger och kriminalitet.

Frihetsburen

Frihetsburen genomfördes som en konstnärlig undersökning i samarbete med en grupp experter inom området – personer som varit frihetsberövade. Att just den erfarenheten innebär specifik expertkunskap kring projektets frågor var en av projektets utgångspunkter. Ett viktigt mål var att ta fram nya konstnärliga metoder som kan hjälpa medborgare till större frihet och ge dem nya perspektiv på vardagen.

Tillsammans med medlemmar i KRIS, behandlade projektet frihetsbegreppet ur både ett samhälleligt, konstnärligt och filosofiskt perspektiv, samtidigt som det utmanade den slentrianmässiga förförståelsen av begreppet expertis i dagens samhälle. En viktig målsättning var att försöka utmana vedertagna tolkningar och perspektiv på utanförskap och arbetslöshet och möjliggöra nya tolkningar och relationer utifrån ett filosofiskt perspektiv kretsande kring frågor om makt och ansvar.

De f.d. frihetsberövades kroppsliga och konkreta erfarenheter av ofrihet blev centrala i genomförandefasen; en fysisk/emotionell erfarenhet som i mötet med konstnärlig metodik och akademisk kunskap i vissa stunder förde alla inblandade närmare en djup och emellanåt också ny förståelse av frihetsbegreppet.

Inför starten på projektet författade Per Johansson en text om frihetsbegreppet och andra relaterade begrepp.

❯ Frihetsburen – tankar, filosofi och historia

Samarbeten

Krisbo gård
Krisbo Gård är en kamratförening bestående av före detta kriminella och missbrukare. Föreningen hjälper människor som friges från fängelse att hålla sig borta från kriminalitet och droger genom att erbjuda dem ett nytt, hederligt och drogfritt socialt nätverk. Krisbo Gård driver boende utanför Helsingborg för personer med beroendeproblematik. Verksamheten har nolltolerans när det gäller droger, alkohol och kriminalitet och följer fyra deviser: Hederlighet, drogfrihet, kamratskap & solidaritet.

Per Johansson
Idéhistoriker och fil dr i humanekologi, numera fri forskare, konsult och specialist på förhållandet teknologi-människa-natur. Per är upphovsman till flera uppmärksammade poddserier med kulturjournalisten Eric Schüldt: Människan och maskinen, Kunskapens träd och Myter & Mysterier. Han samarbetar också med konstnärer och artister inom olika genrer.

Workshops

Frihetsburen bestod främst av en serie samtal hösten 2015 där deltagarna var medlemmar från Krisbo gård, Lars Noväng från Frihetsförmedlingen, idéhistorikern Per Johansson samt journalisterna David Ottvall & Anders Lord. Dessa samtal organiserades i form av sk. Konversatorium, en metod för att föra ett öppet samtal som innebär gemensam och fördjupad reflektion, förståelse, klargörande, utvecklad av Lars Noväng och Per Johansson.
I ett konversatorium förs inte en debatt och det är inte ett strikt målinriktat samtal. Det är heller inte ett vanligt fritt samtal, eftersom det förväntas leda någonstans – till mera specifika frågor, till ett dilemma, till något som inte är lätt att säga ja eller nej till.

❯ Läs mer om konversatoriet

De olika konversatorierna kretsade kring fyra teman:

– Vad är vi fria ifrån? Vad är vi fria till?
Alla förväntas vilja vara fria. Men om du är helt fri från allt som hindrar dig, vad gör du då? Varför göra en sak snarare än en annan? Fri som fågeln, heter det. Men vad är vingarna värda, om det inte finns någonstans att ta vägen?

– Hur tar vi oss ur våra tankeburar?
Tankeburar är det vi lärt oss. Alla är vi mer eller mindre fångar i hur vi uppfattar världen och oss själva. Till och med idéer om frihet kan fungera som fängelser. Det snackas mycket om valfrihet, men hur fri är den som tvingas välja?

– Fysiska burar – frihetens sammanhang?
Skolan. Jobbet. Sjuksängen. Fängelset. Det finns många fysiska burar. I den tillfälliga världen härskar omständigheterna, i den meningsfulla härskar ett avsiktligt sammanhang. Hur skapar vi ett meningsfullt sammanhang?

– Hur fria kan vi bli?
Med frihet följer ansvar. Hur fria vill vi egentligen vara? Är frihet en sorts medvetenhet? Är frihet ett verkligt tillstånd i oss själva, i förhållande till världen och andra människor?

Frihetssökandet

Utifrån samtalen formulerade Per Johansson texten “Frihetssökandet”; en text som tar upp centrala frågeställningar om förhållandet mellan frihet och beroende, om nödvändigheten av “att svara an”, om att ta sig frihet och om fantasins makt.

❯ Frihetssökandet

Open Freedom Lab

För att ytterligare fördjupa den tematik som Frihetsburen kretsade kring organiserade Frihetsförmedlingen i samarbete med Österängens konsthall konferensen Open Freedom Lab i Jönköping 7-8 oktober 2016.

Open Freedom Lab tog avstamp i Frihetsförmedlingens uppdrag att verka för nationell omställning, mitt i en av vår tids största utmaningar: övergången från lönearbete till frihet. Uppdraget innebär också att utforska och stärka frihetsbegreppet, så att det på sikt ska kunna ersätta lönearbete som främsta meningsskapare. I projektet Frihetsburen har vi lyft fram och undersökt en rad viktiga frågeställningar, som också fungerade som ledord för Open Freedom Lab: Vad är vi fria ifrån? Vad är vi fria till? Hur tar vi oss ur våra tankeburar? Hur skapar vi meningsfulla sammanhang? Hur fria kan vi bli?

❯ Open Freedom Lab 2016

Finansiering

Projektet finansierades av Kulturbryggan

Mobildeln>

Missa inga händelser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa inga händelser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev