Frihetssökande
Frihetsgivare
Om oss
Startsida > För frihetsgivare > Anordna frihetsetableringsträff
Så här går en frihetsetableringsträff till


Frihetsetableringsträffar är ett utomordentligt sätt att komma igång med allmän frigörelse under trevliga former. Träffarna fungerar som ett konkret sätt att minska beroendet av tvingande strukturer, såsom lönearbete. Exempelvis kan man på en frihetsträff laga mat tillsammans, odla potatis eller starta en bilpool. Men också ägna sig åt rent lustfyllda aktiviteter som att fika, dansa, spela bingo etc. Vi rekommenderar därför särskilt frihetssökande som snabbt vill komma igång med att öka sin egen frihet att ordna en etableringsträff!
Detta kräver förstås att man själv blir frihetsgivare, något som det står var och en fritt att bli, när som helst. Det enda som behövs är en vilja att dela med sig av samt expandera frihet.

Frihetsförmedlingen kan ställa upp med rådgivning till dig som vill anordna din första frihetssträff. Kontakta oss i så fall via formuläret till höger.  Namn på deltagare
  Namn på den som kallas till frihetsträff (Om du vill kalla fler tryck på "Skicka" så har du möjlighet att fylla i formuläret en gång till för nästa deltagare)

  E-postadress till deltagare
  E-postadress till den person som kallas till frihetsträff

  Aktiviteter som skall ske under frihetsträffen
  Får inte innehålla fler än 1000 tecken

  Plats
  Specificera den plats där träffen kommer äga rum

  Tid
  Specificera den tidpunkt som träffen startar
  :
  Exempel: 2013-03-05 11:30

  Ditt namn
  Namnet på dig som kallar till frihetsträff

  Din e-post
  E-postadress till dig som kallar till frihetsträff

  Kopia
  E-postadresser till dig själv och eventuella andra individer som skall erhålla en kopia på kallelsen

Etableringsträffarna är mycket uppskattade bland frihetsgivare, som säger så här:

"En möjlighet att träffa spännande människor i ett sammanhang där man förstår att friheten blir mycket större om man ger och söker tillsammans."

"Med minimal insats av oss kunde vi nå många frihetssökande med en härlig inställning."

"Det förenklade min bild av hur man kan etablera frihetsprocesser. Vid träffen kom vi snabbt fram till en massa olika sätt vi kunde söka frihet på. Sedan blev det så mycket lättare att komma igång med själva frigörelsen."


Kontakta oss