Frihetssökande
Frihetsgivare
Om oss
Startsida > För frihetssökande > Min sida > Aktivitetsrapportering
Aktivitetsrapportering


Som frihetssökande uppmuntras du att varje månad sammanställa en enkel aktivitetsrapport kring ditt frihetssökandes upp- och nedgångar. Rapporteringen är en hjälp till självhjälp, men fungerar också som ett stöd och en viktig inspirationskälla för andra i deras frihetssökande. Mellan den 1-14 varje månad går det bra att rapportera aktiviteterna för månaden innan. Du som har upprättat en frigörelseplan eller också är frihetsgivare uppmuntras att rapportera oftare.

Vi tar gärna emot aktivitetsrapporter från dig som:
  1. Är frihetssökande
  2. Är frihetsgivare
  3. Har en frigörelseplan
  4. Är i åtgärd, exempelvis nystartsfrihet eller frihetsetableringsstöd
  5. Är bidragsberoende (dvs. inte kan låta bli att bidra till samhället)
  6. Deltar i frihetslivsintroduktion
  7. Deltar i förstärkt samarbete med Frihetsförmedlingen

Hur rapporterar jag?

Aktivitetsrapporteringen är mycket enkel och inte alls tidskrävande. Vi vill bara att du kortfattat beskriver någon eller några aktiviteter som du som frihetssökande har ägnat dig åt sedan sist (använd gärna bilder). Du publicerar sedan enkelt din rapport på:

  1. Gå in på sidan (och gilla den, om du inte redan har gjort det).
  2. Skriv sedan in din rapport som en vanlig statusuppdatering (det fungerar precis som på din privata Facebook). Färdigt!
Observera att du inte behöver vänta en månad eller liknande mellan rapporterna. Det går bra att skriva en frihetsuppdatering när som helst och hur ofta som helst!

Problem vid rapporteringen?

Problem vid rapporteringen är egentligen inga problem, eftersom Frihetsförmedlingen alltid bejakar att du tar dig friheter. Om du ändå vill få hjälp med en uppdatering på Frihetsförmedlingens Facebooksida, finns det bra instruktioner här>
Kontakta oss