Frihetssökande
Frihetsgivare
Om oss
Startsida > För frihetsgivare > Utfärda frihetstillstånd
Här kan du utfärda frihetstillstånd


Frihetstillståndet är ett kraftfullt verktyg för dig som vill hjälpa andra till frihet.
Vi rekommenderar därför alla som tar sin frihetsgivarroll på allvar att ägna ett par minuter åt att använda tjänsten.

Fyll bara i namn och din e-post på den du vill utfärda frihetstillstånd för i formuläret nedan. Fältet för kopia på tillståndet kan du lämna blankt eller fylla i med e-postadresser till exempelvis dig själv, annan frihetsgivare, myndighet, etc. (Vill du skicka kopian till flera mottagare kan du bara separera e-postadresserna med kommatecken).

  Namn
  Namn på den frihetssökande som skall erhålla tillståndet

  E-post
  E-postadress till den frihetssökande som skall erhålla tillståndet

  Kopia
  E-postadress till personer som skall erhålla en kopia av utfärdat frihetstillstånd

Kontakta oss