Frihetssökande
Frihetsgivare
Om oss
Träffa frihetsökande?
Kalla till frihetsträff
Testa här
Frihetsförmedlingskontor
Frihetsförmedlingens kontor ger möjlighet för både frihetsgivare och intresserade frihetssökande att möta såväl våra handläggare som varandra. Vårt kostnadsfria franchisekoncept gör det också enkelt att starta egna frihetsförmedlingskontor, när som helst och i princip var som helst.

Certifiera din fria verksamhet
Frihetsförmedlingen utfärdar certifikat till verksamheter som uppfyller kriterierna för Svensk Frihetsstandard. En frihetscertifiering garanterar att en verksamhet uppfyller högt ställda krav på frihet, vilket bl.a. innefattar individuellt handlingsutrymme, socialt ansvar, empati och långsiktighet.

Ny som frihetsgivare?
Att vara frihetsgivare är både roligt och stimulerande. Möjligheten är öppen för alla och Frihetsförmedlingens system gör det enkelt för frihetsgivarna att vara med och utveckla den fria sektorn.


Vill du påskynda frihetsetableringen och öka chansen att hitta rätt snabbt?
Då kan du kalla till frihetsträff. Ett enkelt sätt att kostnadsfritt träffa intresserade frihetssökande direkt på valfri plats.


Skräddarsydd etablering
Frihetsförmedlingens avdelning för frihetsgivare fokuserar på behoven av matchning i den fria sektorn runtom i hela landet. Vi erbjuder dig som frihetsgivare en enkel och tydlig ingång till förmedlingen via hemsidan, något vi vet är uppskattat. Våra system ökar dina möjligheter att etablera nya fria verksamheter, ta helhetsgrepp som är behovsanpassade och pröva strategier som stärker din förmåga att bidra till ökad frihet.

Utfärda frihetstillstånd
Ett uppskattat sätt att utvecklas som frihetsgivare är att utfärda frihetstillstånd till nya och gamla frihetssökande. Det ger dem en bra verktygslåda som gör frihetssökandet både lättare och roligare. På detta sätt kan du hjälpa många nya frihetssökande, vidga ditt frihetliga nätverk och kan sedan lätt genomföra en frihetsetableringsträff tillsammans.

Frihetsintroduktion - en väg till ökad frihet för ungdomar
Du kan öka ditt frihetsgivarstöd om du tar dig an en ung person som saknar relevant erfarenhet av frihet eller som varit ofri i minst tre månader. Om du i samband med detta erbjuder handledning kan du öka din egen frihet med hela 131,42 procent av erbjuden frihet. Du blir också ersatt för handledning eller uppmuntran, i form av ökat eget välbefinnande.

Kontakta oss