Frihetssökande
Frihetsgivare
Om oss
Hitta i platsbanken
Sök
Nyligen blivit frihetssökande?
Det finns inga speciella krav du måste uppfylla som frihetssökande, förutom ett: att du inte begränsar någon annans frihet. Därför är ett av många sätt att söka sin frihet att bli frihetsgivare direkt. Läs mer om hur du kommer igång med ditt frihetssökande.


Få extra stöd
Som frihetssökande kan du behöva extra hjälp och särskilt stöd. Målet är förstås att du ska kunna frigöra dig. Frihetsförmedlingen hjälper dig att utforska vilket stöd just du behöver för att du så snabbt som möjligt ska få större frihet.


Skaffa frihetstillstånd
Bästa sättet att effektivisera sitt frihetssökande är att skaffa ett frihetstillstånd. Det ger dig en bra verktygslåda som gör frihetssökandet både lättare och roligare. Frihetstillståndet kan du själv utfärda och det tar mindre än fem minuter.

Ansök om nystartsfrihet
Nystartsfrihet är en stödform för nya frihetssökande. Denna sektorsspecifika åtgärd är användbar för den som har svårt att ta sig ur arbetsmarknaden och in i den fria sektorn. Alla som definierar sig som nya frihetssökande är berättigade till stöd.

Rapportera aktiviteter
Du som är frihetssökande får gärna, t.ex. en gång i månaden, redovisa vilka aktiviteter du genomfört för att bryta din ofrihet. Det gör du enklast som en aktivitetsuppdatering på frihetsförmedlingens facebooksida.


Behöver du särskilda tillstånd?
Tillståndsenheten är till för frihetssökande som är i behov av särskilda tillstånd för att underlätta sitt frihetssökande. Enheten bemannas av våra mest erfarna handläggare som utformar skräddarsydda dokument för de flesta möjliga situationer.

Ersättning vid ofrihet
Eftersom frihetens värde inte kan mätas i pengar utgår ingen ekonomisk ersättning till dig som frihetssökande. I utbyte mot ofrihet kan du däremot ha rätt till viss ekonomisk ersättning, exempelvis genom att stå till arbetsmarknadens förfogande. Din arbetslöshetskassa fattar då besluten. Här kan du läsa mer om om villkoren.

Kontakta oss