Frihetssökande
Frihetsgivare
Om oss
Startsida > För frihetssökande > Min sida > Stöd till frihetssökande
Stöd till Frihetssökande


På denna sida hittar du en uppsättning verktyg och stödinsatser som Frihetsförmedlingen särskilt rekommenderar för dig som är ny inom den fria sektorn. Men åtgärderna kan även passa dig som som varit inskriven som frihetssökande en längre tid, men har svårt att tränga in i den fria sektorn, eller att komma igång med frigörelsen.
  • Frihetstillståndet är ett av våra mest uppskattade tjänster, och en nödvändighet för ytterligare stödinsater. Det går snabbt och enkelt att utfärda ett tillstånd, och sen är den frihetssökande berättigad till en frihetsgrad på upp till 100%.

    Frihetstillstånd

  • Nystartsfrihet är en stödform för nyblivna frihetssökande. Om du själv definierar dig som frihetssökande är du berättigad till stöd. Detta sektorsspecifika stöd är användbart både för den som vill ta sig ur en viss arbetssituation och den som är särskilt intresserad av att ta sig in i en specifik del av den fria sektorn.

    Nystartsfrihet

  • För mer tips och råd, ta en titt på vårt särskilt framtagna material för frihetssökande, bland annat hur man använder sitt kontaktnät och hur man kickstartar sin frigörelse. Här kan du även hitta blanketter för månadsredovisning och frigörelseplan.

    Material till frihetssökande
Kontakta oss