Frihetförmedlingen är från och med 2019 också en tillsynsmyndighet som har i uppgift att säkerställa att ingen i onödan drabbas av frihetsinskränkningar, samt att slå vakt om handlingsutrymmen av alla slag. Tillsynsuppdraget omfattar att kontrollera tillgången på handlingsutrymmen och se till alla samhällssektorer  erbjuder en tillräckligt god frihetsmiljö.

Frihetsförmedlingen är en självorganiserad myndighet, en tankesmedja och ett konstverk med uppdrag att stödja människors frigörelse från strukturer som låser dem inne i lönearbete och ekonomism.
Vårt viktigaste ansvar är att minimera och helst förhindra meningslös sysselsättning samt att motverka det generella kravet att stå till arbetsmarknadens förfogande. Huvuduppgiften är att ge befolkningen stöd och struktur för frigörelse, att successivt öka det allmänna handlingsutrymmet och att inspirera till ett mänskligare samhällsbygge.

Som tillsynsmyndighet säkrar vi ditt handlingsutrymme

Vill du boka en frihetsinspektion?

Bakgrund till vårt uppdrag som tillsynsmyndighet

Så ser du till att alltid ha fokus på ökad frihet

Vet du att vi sedan 2015 certifierar fria verksamheter?

Går frihet och tillsyn ihop?
En kort introduktion till vår tillsynsverksamhet

Inspektionsbesök
Läs om hur det går till när vi besöker din verksamhet

Nu kan du också inspektera!
Från 2020 kan alla genomföra frihetsinspektioner