(tablet) >

Dela:

Forskning  /  Om vår forskning

Forsknings- och utvecklingsavdelningen

Forskning och utveckling har varit en central del av Frihetsförmedlingens verksamhet ända sedan starten 2014. Vår forskningsenhet ägnar sig åt allt från filosofiskt utforskande till mer handfast utveckling av verkshöjd, teknik, följsamhet och inlevelse.

Forskningen bedrivs kontinuerligt och är djupt integrerad i hela verksamheten. Detta innebär att alla som är engagerade i Frihetsförmedlingen på ett eller annat sätt deltar i pågående forskning och utveckling.

Vi samarbetar också löpande med olika experter. Hösten 2015 anslöt sig Per Johansson till Frihetsförmedlingens FoU-avdelning. Per är fil dr i humanekologi och sedan ett antal år fri forskare, konsult och specialist på förhållandet teknologi-människa-natur.
❯ Hemsida, Per Johansson

Cecilia Jonasson blev när hon 2018-19 innehade tjänsten som “Sveriges friaste byråkrat” en viktig del av vår FoU-avdelning. Också efter avslutningen av projektet “Sveriges friaste byråkrat” fortsätter Cecilia att bidra till vår fria forskning med sina breda kunskaper inom bl.a. filosofi och medvetandeteori.

Under 2018 medverkade Simon Winter i vår F0U-avdelning som tekniskt ansvarig för det digitala utvecklingsprojektet Kim Svensson, AI. Simon är interaktionsdesigner, doktor i kognitionsforskning och analytiker på tankesmedjan Infontology.
❯ Infontology

Utifrånblickar

Flera akademiska studier av Frihetsförmedlingen finns tillgängliga för den intresserade. 2016 publicerades en magisteruppsats, skriven av Malin Ahrås Karlsson på Linköpings universitet. Uppsatsen innehåller såväl en omfattande diskursanalys som kritiska reflektioner kring Frihetsförmedlingens position i den arbetskritiska debatten. Hela studien “Frihet genom arbete eller frihet från arbete? – arbetskritik och lönearbetets hegemoniska diskurser” finns att tillgå på nätet och nås enkelt via nedanstående länk:

❯ Ahrås Karlsson, Malin: Frihet genom arbete eller frihet från arbete?, 2016 (pdf)

2019 analyserades Frihetsförmedlingen också utifrån begreppet performativitet vid institutionen för konstvetenskap vid Södertörns högskola. Läs mer om Agnes Backegårdhs studie i  texten “Förmedling av frihet: En analys av Frihetsförmedlingen utifrån begreppet performativitet”, även den digitalt tillgänglig via länk:

❯ Backegårdh, Agnes: Förmedling av frihet: En analys av Frihetsförmedlingen utifrån begreppet performativitet, 2019 (pdf)

Vill du ingå i något av våra forskningsprojekt, eller driva ett eget i samverkan med oss? Hjärtligt välkommen att maila vår FoU-avdelning:

Mer info om hela FoU-verksamheten:

Forskning

– Människa och maskin ur ett frihetsperspektiv

 1. Löpande omvärldsanalys och uppföljning av forskningsläget inom en rad discipliner.
 2. Undersökning av hur den allt starkare kopplingen människa/maskin påverkar oss som individer och samhälle.
  Exempel: Kim Svensson, AI, ett projekt där Frihetsförmedlingen tar hjälp av expertis och ny teknik inom machine learning för att försöka bilda en moraliskt ansvarstagande icke-mänsklig byråkrat. Projektet är en hybrid av konstnärlig undersökning, vetenskaplig studie och teknikutveckling och undersöker bl.a. hur en AI-byråkrat skulle kunna förstärka friheten digitalt genom att intervenera byråkratiska system.
  ❯ Till Kim Svensson, AI

– Frihetsbegreppet

 1. Löpande analys av värdegrund och ledningsfilosofi, i relation till aktuell forskning inom en rad discipliner.
 2. Långsiktigt utforskande av frihetsbegreppet, dess filosofiska och idéhistoriska rötter.
  Exempel: Frihetsburen, forskningsprojekt genomfört 2015-2016 i samarbete med Kamratföreningen Krisbo gård, som engagerar före detta kriminella och missbrukare och hjälper nyligen frigivna från fängelse att hålla sig borta från droger och kriminalitet.
  ❯ Till Frihetsburen
 3. Systematisk utforskning av hur frihet i tilltagande grad kan implementeras inom myndigheten.
– Institutioner och byråkrati ur ett frihetsperspektiv
 1.  Analys av samhällets generella byråkratisering, i relation till aktuell forskning inom en rad discipliner.
 2. Undersökningar av byråkratin som fenomen, dess performativa potential, och dess roll inom konst och politik.
  Exempel: Sveriges friaste byråkrat, där en professionell offentlig tjänsteman anställs under ett år av Frihetsförmedlingen. Projektet undersöker bland annat hur byråkratins performativa potential påverkas av dess organisationsform.
  ❯ Till Sveriges friaste byråkrat

❯ Till sidan Projekt

Utveckling

– Webb och andra digitala gränssnitt

 • Vidareutveckling av befintlig digital förmedlingsverksamhet. För att öka tillgängligheten prövar vi bl.a. olika sätt att förstärka möjligheten att sköta sitt frihetssökande helt oavhängigt både telefon och webb med stöd från oss.
  Exempel: utveckling av ny hemsida 2018, med bättre användarvändlighet och fler digitala funktioner.
 • Test att samorganisera publika frihetsträffar via sociala medier. Påbörjat i maj 2016.

– Frihetsförmedlingen som expertmyndighet

 • Framtagande av system för kvalitetssäkring av våra metoder och arbetssätt.
 • Ökat fokus på att utvärdera effekterna av myndighetens arbete och insatser.
 • Förbättrad spridning av de kunskaper och erfarenheter som finns hos Frihetsförmedlingen.
 • Ansvar för att slå larm om systemfel och företeelser vilka hotar att inskränka den generella friheten.

– Utveckling av erbjudanden och tjänster

 • Löpande arbete med att definiera och tydliggöra vilka tjänster vi ska erbjuda i vårt basutbud.
 • Framtagande av säkra system för tjänsteleverans med jämn och god kvalitet över hela landet.
 • Utveckling av erbjudanden och nya tjänster på längre sikt.

– Tjänster och service via lokala och fysiska möten

 • Anpassning av kontorsnätet: system för att styra våra resurser till de fysiska platser där flest frihetssökande för tillfället befinner sig.
 • Stort fokus på utvecklade relationer med alla frihetsintresserade.
 • Förbättringar av system för inskrivning av nya frihetssökande. Bl.a. har vi ambitionen att förenkla möjligheterna att omedelbart bevilja sig själv nystartsfrihet och andra åtgärder via en enkel knapptryckning. Sökande kommer därmed att kunna planera och agera ännu friare.
 • Utveckling av kartläggningsverktyg för dem som har svårt att anpassa sig till den fria sektorn.

Ställ in delningslänk. Nedan för mobil, uppe t.h. för desktop och tablet:

Kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev