Dela:

Frihetsförmedlingens forsknings- och utvecklingsprojekt är en viktig del av vårt program för ständig kvalitetsförbättring.

Projekten ger FoU-avdelningen möjlighet att fördjupa undersökningen av samhällets sociala väv och av de föreställningar och förgivettaganden som Frihetsförmedlingen ingår i. De erbjuder en viktig möjlighet att under en intensiv period fokusera på hur olika fenomen korresponderar med förmedlingens egen process och övergripande syften och målsättningar.

Frihetsbegreppet i sig, byråkratins institutioner och samhällets digitalisering är tre viktiga fokusområden som behandlas i varsitt projekt.

❯ Sveriges friaste byråkrat

I detta aktuella projekt anställs en professionell byråkrat under ett år av Frihetsförmedlingen. Stödd av handlingsplaner, mål‐ och kvalitetsstyrning etcetera, ska denne stärka förmedlingens närvaro i samhället; exempelvis genom att granska andra myndigheters frihetsarbete, hjälpa människor ut ur inlåsning, maktlöshet och politisk depression, eller söka upp folk för att kartlägga deras frihetsbehov.

Sveriges friaste byråkrat ägnar sig också åt verksamhetsutveckling samt leder vissa av våra forskningsinsatser.
Nätverket fria byråkrater är den första av dessa.

❯ Kim Svensson, AI

Ett annat pågående projekt där Frihetsförmedlingen tar hjälp av machine learning för att försöka bilda en moraliskt ansvarstagande icke-mänsklig byråkrat. Projektet är en liten men ambitös hybrid av konstnärlig undersökning, vetenskaplig studie och teknikutveckling, där vi i processen att försöka lära upp en AI-byråkrat får möjlighet att bättre förstå digitaliseringen som fenomen.

❯ Frihetsburen

Detta projekt genomfördes 2015-16 i samarbete med KRIS (Kriminellas revansch i samhället). Frihetsförmedlingens utgångspunkt var ett intresse för de före detta kriminellas expertis vad gäller frihet och att låta frihetsbegreppet blixtbelysas av deras genomlevda erfarenheter av ha tvingats förhålla sig till frihetens olika skepnader i skarpt läge.

Lägg till innehåll ovanför denna ruta (som inte syns i användargränssnitt)

Innan publicering: glöm inte att
1) ange rätt undermeny + skriv in sidträd för mobil ovanför huvudrubrik
– OBS, SUPERVIKTIGT!
2) ställa in sociala länkar i widget t.h. om huvudrubrik (visas i desktop och padda) samt överst i högerkolumn (visas bara i mobil).
3) ange utvald bild och skriva caption
4) köra sidan i Facebook Linter/debug.

Bygg udda mobil-widgets i vänsterspalt, ifall de ska visas tidigare 
Glöm då inte att ställa in responsive-inställningar!

Kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev