Dela:

Frihetssökande  /  Stöd och service

Stöd och service till frihetssökande

Här hittar du våra viktigaste åtgärder och stödinsatser för frihetssökande. Samtliga våra insatser är utformade för att kunna passa alla som söker frihet, oavsett ålder, bakgrund och erfarenhet.

Frihetsförmedlingens åtgärdsprogram är utformade för att passa både nya inskrivna och långvarigt frihetssökande som har svårt att komma igång med sin frigörelse. Även du som redan är relativt fri men har svårt att öka din frihetsgrad, eller i värsta fall återfallit i ofrihet, kan ha glädje av stöden på olika sätt.

❯ Frihetstillstånd

Frihetstillståndet är vårt mest använda och uppskattade stöd. Tillståndet innebär också att du blir inskriven som frihetssökande och får tillträde till alla våra övriga stödinsatser. Att få ett frihetstillstånd utfärdat går snabbt, är mycket enkelt och berättigar dig som frihetssökande till en frihetsgrad på upp till 100%.

❯ Nystartsfrihet

Nystartsfrihet är en åtgärd speciellt lämpat för dig som vill lämna en viss arbetssituation eller är intresserad av att snabbt komma in i en särskild del av den fria sektorn. Alla som själv definierar sig som frihetssökande är berättigade till stödet. Vill du öka takten i sitt frihetssökande radikalt, kan du också ansöka om förstärkt nystartsfrihet.

❯ Tips och råd till frihetssökande

För mer tips och råd, ta en titt på vårt särskilt framtagna inspirationsmaterial för frihetssökande, bland annat hur man använder sitt kontaktnät och hur man kickstartar sin frigörelse. 

❯ Blanketter och broschyrer

Här hittar du såväl vårt informationsmaterial som alla relevanta blanketter; exempelvis månadsredovisning, frigörelseplan med mera. Samtliga blanketter är möjliga att ladda ner direkt från hemsidan.

Lägg till innehåll ovanför denna ruta (som inte syns i användargränssnitt)

Innan publicering: glöm inte att
1) ange rätt undermeny + skriv in sidträd för mobil ovanför huvudrubrik
– OBS, SUPERVIKTIGT!
2) ställa in sociala länkar i widget nedan (visas bara i mobil) och i widget t.h. om huvudrubrik (visas i desktop och padda).
3) ange utvald bild och skriva caption
4) köra sidan i Facebook Linter/debug.

Bygg udda mobil-widgets under denna ruta, ifall de ska visas direkt efter body i mobilen.
Glöm inte att ställa in responsive-inställningar!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kontakta oss

Bygg högerspalts-widgets ovanför denna ruta