Från och med 2019 är frihetscertifiering och kvalitetssäkring av frihetsutövande inom verksamheter en del av Frihetsförmedlingens tillsynsuppdrag. Tillsynsuppdraget ger certifieringen större tyngd genom att nu också erbjuda verksamheter och organisationer möjligheten att bli uppmärksammade som förebilder vad gäller medvetet frihetsutövande och vårdandet av en god frihetsmiljö.

Frihetstillsyn  /  Frihetscertifiering

Frihetscertifiering

Möjligheten att frihetscertifiera verksamheter och initiativ har funnits sedan 2015. Vår senaste omorganisation innebär att utfärdandet av certifikat, liksom huvudansvaret för kvalitetssäkring av frihetsutövande inom verksamheter, nu ingår i Frihetsförmedlingens tillsynsuppdrag.

Tillsynsuppdraget ger certifieringen större tyngd genom att verksamheter och organisationer också kan bli uppmärksammade som förebilder när det gäller medveten frihetsutövning och upprätthållande av en god frihetsmiljö.

I samband med det utökade uppdraget har certifieringsverksamheten  tillförts nya resurser och vi välkomnar fler ansökningar och nomineringar!

Här på hemsidan hittar du mer information om Frihetscertifiering och kvalitetssäkring av frihetsverksamhet under kategorin Frihetsgivare.

❯ Frihetscertifiering