Frihetsmiljön är en gemensam angelägenhet och det är viktigt att alla är delaktiga i att förbättra den. Vi rekommenderar därför alla organisationer och verksamheter att beställa en frihetsinspektion. Vid bokningstillfället kommer vi överens om en bra tidpunkt och ett lämpligt format för inspektionsbesöket; exempelvis ifall det bör genomföras under en vanlig dag på jobbet, ingå i en utvecklingsdag eller vara del av en konferens eller liknande. Vi har också möjlighet att erbjuda en personalenkät och annat inspirationsmaterial inför den kommande frihetsinspektionen.
När vi genomför våra oanmälda frihetsinspektioner prioriterar vi i första hand verksamheter, organisationer och platser som vi bedömer har de största frihetsbristerna. Vid dessa inspektioner kan vi av naturliga skäl inte vara lika tillmötesgående som vid förbeställda besök.

Frihetstillsyn  /  Vilka inspekterar vi?

Vilka inspekterar vi?

Våra frihetsinspektörer har i uppdrag att säkerställa en god frihetsmiljö på ett inspirerande och nyfiket sätt, både på din arbetsplats och i samhället i stort. 

Förbokad inspektion

Frihetsmiljön är en gemensam angelägenhet och det är viktigt att alla är delaktiga i att förbättra den. Vi rekommenderar därför alla organisationer och verksamheter att boka en frihetsinspektion. Vid bokningstillfället kommer vi överens om en bra tidpunkt och ett lämpligt format för inspektionsbesöket; exempelvis ifall det bör genomföras under en vanlig dag på jobbet, ingå i en utvecklingsdag eller vara del av en konferens eller liknande. Vi har också möjlighet att erbjuda en personalenkät och annat inspirationsmaterial inför den kommande frihetsinspektionen.

Oanmäld inspektion

När vi genomför våra oanmälda frihetsinspektioner prioriterar vi i första hand  verksamheter, organisationer och platser som vi bedömer har de största frihetsbristerna. Vid dessa inspektioner kan vi av naturliga skäl inte vara lika tillmötesgående som vid förbokade besök.

❯ Läs mer om hur en frihetsinspektion går till

Projekt och kampanjer

Tillsynsuppdraget innebär att Frihetsförmedlingen också ska genomföra projekt och kampanjer som fokuserar på särskilda svårigheter eller möjligheter vad gäller frihetsutövande i allmänhet och frihetsmiljö i synnerhet. Vi söker därför kontakt med frihetsintresserade verksamheter och organisationer som vill samverka med oss kring dessa frågor.

Boka en frihetsinspektion:

Kontakta oss via länken nedan för att boka eller för mer information. Det går också bra att boka en inspektion direkt via formuläret här på sidan.

Under våren 2019 kommer vi särskilt att prioritera kontroll av frihetsmiljön i Västra Götalandsregionen, inklusive Göteborgs stad, samt i Region Halland men vi välkomnar bokningar från hela landet!