Frihetssökande
Frihetsgivare
Om oss
Startsida > För frihetsgivare > Frihetsförmedlingskontor
Frihetsförmedlingskontor


Billboard

Frihetskontoren är centrala för Frihetsförmedlingens verksamhet. Där kan frihetssökande och andra intresserade utvärdera sina frihetsmöjligheter, få hjälp med att påbörja sin frigörelseplanering, söka i platsbanken, skaffa frihetstillstånd, träffa frihetshandläggare och mycket annat. Kontoren kan vara permanenta eller tillfälliga och drivs i samverkan med intresserade frihetssökande och frihetsgivare.

För att få en bra bild av hur ett frihetskontor fungerar, rekommenderar vi denna video:

INSPIRATIONSFILM


Så här startar du din egen frihetsförmedling

Manual för frihetsförmedlingskontor innehåller alla anvisningar du behöver för att kunna bygga upp själva kontoret, i olika storlekar. Det andra faktabladet, Frihetsförmedlingens guide till frihetshandläggare, ger anvisningar till hur handläggarna på ett frihetsförmedlingskontor bör bemöta de frihetssökande samt hur själva förmedlingsprocessen går till.

Välkommen att starta ditt Frihetsförmedlingskontor!
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor innan du sätter igång.

Manual för frihetsförmedlingskontor (pdf)

Frihetsförmedlingens guide till frihetshandläggare (pdf)

Frihetsförmedlingens logotyp är fri att använda i marknadsföringen av frihetsförmedlingskontor:

Högupplösta logotyper


Kontakta oss