Frihetssökande
Frihetsgivare
Om oss
Startsida > För frihetssökande > Min sida > Ansök om nystartsfrihet
Här kan du ansöka om nystartsfrihet


Särskild nystartsfrihet är en åtgärd riktad till den som har svårt att frigöra sig från arbetsmarknad, andra normativa mönster eller tvingande strukturer. Åtgärden skall underlätta och påskynda ett närmande till den fria sektorn. Beviljad nystartsfrihet ger rätt till frigörelse från ett specifikt tillstånd av ofrihet, en mer riktad frihet än den som beviljas genom det mer allmänna frihetstillståndet. Nystartsfrihet är ett uppskattat stöd som för många innebär fortsatt frihet och ökat välbefinnande också efter att stödet har upphört.

Alla som definierar sig som frihetssökande är berättigade till stöd, och det är enkelt att ansöka via formuläret nedan. Svar på ansökan ges inom loppet av några minuter.

  Namn
  Tilltalsnamn och efternamn


  E-post


  Nuvarande ofrihetstillstånd
  Jag upplever mig för närvarande inlåst och i behov av subventionerad frihet på grund av:


  Frihetsetablering
  Jag söker nystartsfrihet för att snabbare etablera mig som fri inom följande område:


  Startdatum
  Kan vara dagens datum


  Slutdatum
  Observera att nystartsfrihet kan beviljas för en period av max 6 månader. Därefter måste en ny ansökan göras.


När din ansökan om särskild nystartsfrihet blivit beviljad, ber vi dig komplettera Frihetsförmedlingens beslut med en egenadministrerad rapporteringsfunktion. Ladda ner blanketten ”Månadsredovisning för särskild nystartsfrihet” och fyll i vilka tvingande aktiviteter du har avstått ifrån varje dag. Den dagliga översikten underlättar frihetssökandet och du kan lättare kartlägga din frihetliga utveckling månad för månad.

Kontakta oss