Dela:

Frihetsgivare  /  Bli frihetsgivare

Bli frihetsgivare

Att bli frihetsgivare är både lätt och givande! Skillnaden mellan frihetssökande och frihetsgivare är minimal och ingenting hindrar dig från att vara både och samtidigt.

Ofta är det personer eller grupper som tycker sig ha uppnått viss frihet som väljer att agera som frihetsgivare, då de känner lust och motivation att dela med sig av erfarenheter och strategier – som mentorer eller delaktiga i en frihetsverksamhet.

Som frihetsgivare är du inte ensam: det finns många människor som förstått vikten av att dela med sig och expandera frihet och oberoende, men också företag eller organisationer som verkar för ökad frihet. Frihetsförmedlingen är lyhörd för frihetsgivarnas behov och våra system är byggda för att underlätta och stödja samverkan med frihetssökande eller andra som kan bidra till frigörelseprocesser.

Exempel på vad du kan göra som frihetsgivare

Frihetstillståndet är ett kraftfullt verktyg för dig som vill hjälpa andra till frihet.
Vi rekommenderar därför dig som tar din frihetsgivarroll på allvar att använda denna möjlighet så ofta det går.

Du hittar formuläret “Utfärda frihetstillstånd” längre ner på sidan. Du kan använda det så snart du är registrerad som frihetssökande/frihetsgivare med ett eget frihetstillstånd. Har du inget giltigt sådant får du börja med att själv ansöka.

Så fort det är klart är det bara att gå vidare och utfärda Frihetstillstånd till alla du tycker skulle ha nytta av ett sådant!

Kanske är du bra på att förhålla dig fritt till saker och ting på ett inspirerande sätt, kanske har du kommit på andra smarta sätt att öka ditt handlingsutrymme? Ta chansen att som frihetsgivare dela med dig av dina strategier och inspirera både kollegor och frihetssökande 

Att sätta upp ett eget frihetsförmedlingskontor är ett särdeles effektivt sätt att nå många frihetsintresserade på ett effektivt och slagkraftigt sätt. Kontoret kan ha olika storlekar och det kan existera allt från några timmar till flera år.

❯ Gå direkt till sidan Frihetskontor

Bortse från eller omtolka tvingande strukturer såsom kön, etnicitet, funktionalitet, språk, religiositet, yrkestillhörighet, geografisk position, hastighet och klasstillhörighet.

Avstå också gärna från aktiviteter som du trott är nödvändiga, men som i realiteten minskar din och andras frihet.

Att träffa andra frihetsintresserade, i stor och/eller liten skala, är alltid värdefullt. Arrangemang där både frihetsgivare, frihetssökande och allmänt frihetsintresserade kan mötas och spendera tid tillsammans är ett härligt sätt att komma igång med allmän frigörelse under trevliga former.

❯ Gå direkt till sidan om frihetsträffar

Är du redo att bli frihetsgivare? Tveka inte att kontakta oss!

Utfärda frihetstillstånd direkt:

Vi på Frihetsförmedlingen är lyhörda för dina behov som frihetsgivare och våra system är byggda för att underlätta och stödja samverkan med frihetssökande eller andra som kan bidra till frigörelseprocesser.

Tveka därför inte att kontakta oss om du vill veta mer om vad det innebär att vara frihetsgivare!

Lägg till innehåll ovanför denna ruta (som inte syns i användargränssnitt)

Innan publicering: glöm inte att
1) ange rätt undermeny + skriv in sidträd för mobil ovanför huvudrubrik
– OBS, SUPERVIKTIGT!
2) ställa in sociala länkar i widget nedan (visas bara i mobil) och i widget t.h. om huvudrubrik (visas i desktop och padda).
3) ange utvald bild och skriva caption
4) köra sidan i Facebook Linter/debug.

Bygg udda mobil-widgets under denna ruta, ifall de ska visas direkt efter body i mobilen.
Glöm inte att ställa in responsive-inställningar!

Är du redo att bli frihetsgivare? Tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss

Bygg högerspalts-widgets ovanför denna ruta