Söndag 24 februari anordnar Frihetsförmedlingen en träff om byråkrati, konst och artificiell intelligens på STPLN i Malmö.
Sedan ett år tillbaka undersöker vi tillsammans med kognitionsvetaren Simon Winter artificiell intelligens i projektet “KIM Svensson, AI”. Bland annat tar vi hjälp av ny teknik inom machine learning för att undersöka viktiga frågor om moral, ansvar och byråkrati. Projektet är en hybrid av konstnärlig undersökning och teknikutveckling, och syftar till att lära upp en artificiell intelligens i byråkratiska praktiker och samtidigt studera utfall och konsekvenser av detta experiment.

Dela:

Forskning  /… /  Kim Svensson, AI / Robotbyråkrati

Robotbyråkrati

Söndag 24 februari anordnar Frihetsförmedlingen en träff om byråkrati, konst och artificiell intelligens på STPLN i Malmö.

Sedan ett år tillbaka undersöker vi tillsammans med kognitionsvetaren Simon Winter artificiell intelligens i projektet “KIM Svensson, AI”. Bland annat tar vi hjälp av ny teknik inom machine learning för att undersöka viktiga frågor om moral, ansvar och byråkrati. Projektet är en hybrid av konstnärlig undersökning och teknikutveckling, och syftar till att lära upp en artificiell intelligens i byråkratiska praktiker och samtidigt studera utfall och konsekvenser av detta experiment.

Nu bjuder Frihetsförmedlingen in till en eftermiddag med föreläsning och diskussion för att tillsammans fundera kring digitaliseringens skuggsidor, byråkratins möjligheter och konstens roll.

Fritt inträde, hjärtligt välkomna!

Robotbyråkrati i Malmö

Plats: STPLN, Stapelbäddsgatan 3, Malmö
Tid: söndag 24 februari 2019, kl 14 – 16

Program:

14:00 – 14:15 Inledning
14:15 – 15:15 Robotbyråkraten, föreläsning
Lars Noväng, John Huntington, Simon Winter
15:15 – 15:30 Kaffe
15:30 – 16:00 Gemensamma samtal och reflektioner

❯ STPLN
❯ Facebookevent

Kim Svensson, AI, genomförs med stöd från

Kontakta oss