Dela:

Vårt uppdrag

Frihetsförmedlingen är en självorganiserad myndighet, en tankesmedja och ett konstverk med uppdrag att stödja människors frigörelse från strukturer som låser dem inne i lönearbete och ekonomism.

Uppdraget

Sedan 2014 har vi verkat för en starkare fri sektor och ökad frihet för Sveriges befolkning. Vårt huvuduppdrag är att öka handlingsutrymmet för den stora befolkningsgrupp som utan våra stödåtgärder riskerar att fastna i innanförskap.

För att frigöra energi och engagemang för samhällets behov av omställning och social hållbarhet behöver meningslös sysselsättning minimeras. Därför motarbetar Frihetsförmedlingen det generella kravet på att stå till arbetsmarknadens förfogande. Detta innebär inte att vi har något emot arbete som meningsskapande mänsklig aktivitet, men däremot att vi ifrågasätter och motverkar arbetssamhällets idé om lönearbete till varje pris.

Begreppet ”arbete” måste sluta innebära tvingande sysselsättning i utbyte mot lön. I stället behöver mer utrymme skapas för valfria och meningsfulla aktiviteter som uppfyller faktiska behov av omsorg, samhällsansvar och miljömedvetande: verkligt hållbara verksamheter som helst bör frikopplas från arbetsmarknaden och i stället förses med resurser på andra och bättre sätt.

Vårt ansvar

Frihetsförmedlingens samhällsansvar är att ge hela befolkningen så bra förutsättningar som möjligt att kunna uppnå och utöva balanserad och  gemensam frihet som inte inskränker andra människors frihet.

Som självorganiserad myndighet ansvarar förmedlingen själv för både sin offentliga roll och verksamhet. Det primära ansvaret är att förbättra förutsättningarna för arbetssamhällets avskaffande, och då främst genom våra insatser som Sveriges största förmedlare av frihet.

Vår verksamhet

Frihetsförmedlingens verksamhet står på tre ben, som självorganiserad myndighet, som tankesmedja och som konstverk. I alla dessa egenskaper lägger förmedlingen stort fokus på att utveckla service till och relationer med inte bara frihetsgivare, frihetssökande och andra intresserade, utan också med allmänheten i stort.

Vår kärnverksamhet som Sveriges största förmedlare av frihet innebär att Frihetsförmedlingen kontinuerligt ska

  • Föra samman den som söker frihet med olika frihetsgivare eller andra aktörer som på ett verkningsfullt sätt etablerar eller tar sig nya friheter.
  • Ge särskilt stöd till dem som befinner sig långt ifrån frihet, på grund av arbetsmarknaden eller andra strukturella hinder.
  • Gynna framväxten av kompletterande frihetsaktörer som snabbt och effektivt kan skapa nya frihetsrum.
  • Ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, för moralfrågor inom frihetspolitiken.
  • Se till att nyblivna frihetssökande erbjuds insatser som främjar en snabb och effektiv frihetsetablering.

Som tankesmedja, fria forskare och konstnärer undersöker vi aktivt hur ett mer fritt vardagsliv och generellt friare förhållningssätt kan ta större plats i vårt lands sociala väv. Den dagliga verksamheten medför därigenom att mängder av kontakter mellan olika frihetsintresserade initieras och utvecklas.

Att skapa relationer och nya möten är utan tvekan en av Frihetsförmedlingens viktigaste uppgifter och det rimmar väl med den målsättning som stått fast sedan starten 2014, att på sikt ha möjlighet att erbjuda Frihetsförmedlingstjänster till över en miljon människor.

❯ Vår vision     ❯ Vår organisation

Kontakta oss