Den första nationella träffen för nätverket fria byråkrater genomfördes på konstplattformen Skogen i Göteborg, den 8 dec 2018. På sidan hittar du enkel videodokumentation av de presentationer som då gjordes. Dessa följdes av mycket spännande och intressanta samtal och diskussioner, vilka dock inte spelades in.

Dela:

Forskning  /  Projekt  / … nätverket fria byråkrater

Dokumentation nätverksträff 8 dec 2018

Den första nationella träffen för nätverket fria byråkrater genomfördes på konstplattformen Skogen i Göteborg, den 8 dec 2018.

Här på sidan hittar du enkel videodokumentation av de presentationer som gjordes under eftermiddagen. Dessa följdes av mycket spännande och intressanta samtal och diskussioner, vilka dock inte spelades in.

Mer info om nätverket fria byråkrater