Hantera osäkerhet – en frihetsövning

Frihetförmedlingen välkomnar nu alla modiga frihetssökande till en övning i att hantera osäkerhet. Att ställas inför sin egen frihet och se det ansvar som kommer med den väcker inte sällan en känsla av osäkerhet eller otrygghet. Osäkerheten är också en av de vanligaste reaktionerna vi på Frihetsförmedlingen märker av när vi ifrågasätter samtidens grundstrukturer. Osäkerhetsövningen syftar till att utforska hur vi kan hantera osäkerhet på helt andra sätt. Hur förhåller vi oss till oss själva, varandra och världen i avsaknad av på förhand upprättade planer?

Dela:

Start  /  Aktiviteter  / … / Osäkerhetsövning

Hantera osäkerhet - en frihetsövning

Den 5 november bjuder vi in alla frihetssökande till en övning i att hantera osäkerhet. Vi träffas vid Kopparmärra i centrala Göteborg kl 18.00.

Vad ska vi göra?

Det är osäkert. Det finns ingen plan vare sig för vad vi ska göra, vart vi ska någonstans eller för hur länge övningen ska pågå. Det finns inte heller några direktiv eller regelstyrda sätt för hur vi ska hantera situationen. Det finns ingen ledare. Inget fast antal deltagare. Inga krav på föranmälan. Bara vi och den osäkra situationen.

Från Frihetsförmedlingens håll deltar Sveriges friaste byråkrat Cecilia Jonasson samt initiativtagarna John Huntington och Lars Noväng. De är lika ovetande som alla andra.

Varför?

Att ställas inför sin egen frihet och se det ansvar som kommer med den väcker inte sällan en känsla av otrygghet eller osäkerhet. Osäkerheten är också en av de vanligaste reaktionerna vi på Frihetsförmedlingen märker av när vi ifrågasätter samtidens grundstrukturer. Vid insikten om att mycket av det vi tar för givet i tillvaron – såsom lönearbete, ekonomisk tillväxt, konsumtion eller NPM-byråkrati – har negativa konsekvenser för människors välmående, samhället, klimatet eller planeten övergår osäkerheten ibland även till existentiell ångest.

“Om jag inte måste jobba, vad skulle jag göra då?”

“Om målet inte är tjäna pengar, vad ska då motivationen att göra någonting komma ifrån?

“Om vi inte eftersträvar ekonomisk tillväxt, vad ska vi då sträva mot?”

“Om byråkrati lamslår människors frihet och undergräver mellanmänsklig tillit, hur ska vi då hantera våra välfärdssystem?

“Om vetenskaplig kunskap inte är normativ och statistik bara kan tillhandahålla generaliserad kunskap, vad ska då vägleda oss i unika situationer?”

“Om jag inte kan konsumera utan att bidra till jordens utarmning, hur ska jag kunna njuta av någonting utan att må dåligt?”

Samtidigt lever vi i en tid då det är en självklarhet att förhålla sig till osäkerhet med hjälp av olika metoder för att förutse och kontrollera framtiden. Vi tar hjälp av analyser, statistik, utvärderingar, uträkningar och evidensbaserad metodik för att upprätta kris- och handlingsplaner. Allt under övertygelsen om att det både är möjligt och eftersträvansvärt att upprätta på förhand utformade förhållningssätt till fortfarande okända scenarier. Detta trots att vi ofta som bäst kan approximera de framtida förlopp som involverar levande ekosystem, sociala processer och mellanmänsklig interaktion. Graden av komplexitet sporrar snarare till allt större förfining av de teknologier och metoder med vilka vi tar oss an att kontrollera framtiden. För att därmed stävja osäkerheten.

Men hur påverkas vi själva och samhället av en sådan strävan efter kontroll? Gör det oss mer trygga eller ökar vi snarare intoleransen för osäkerhet på detta vis?

Även på individnivå uppmanas vi att styra våra handlingar med hjälp av att på förhand söka räkna ut och kontrollera framtida skeenden. Vi sätter upp mål och delmål, gör personliga handlingsplaner och lägger oss till med generella tekniker som vi sedan ålägger oss själva att följa. Det bästa sättet som står till buds för att hantera osäkerhet tycks vara att söka kontrollera oss själva och våra liv “utifrån och in” på detta sätt. Sätta upp rutiner, analysera problemen, ordna logistiken, kontrollera våra beteenden. Oberäkneliga känslor hanteras bäst med hjälp av någon på förhand utvecklad metod. Att avvika eller vara spontan förpassas till semestern.

Övningen syftar till att utforska hur vi kan hantera osäkerhet på helt andra sätt. Hur förhåller vi oss till oss själva, varandra och världen i avsaknad av på förhand upprättade planer?

Vad händer om vi söker vägledning och agens i tillvaron med hjälp av det som är unikt i situationen istället för att ta ut mätbara riktningar och objektivt utvärdera framtiden? Kan fantasin, impulserna, interaktionen mellan oss och våra personliga omdömen vägleda oss? Vad gör vi, vem är jag, vart ska vi, hur känner jag då? Finns det också något positivt att hämta ur det avvikande, det “subjektiva”, det känslomässiga, det spontana?

Kanske kan lyhördhet inför det unika i en situation vara en styrka.

Kanske är “den mänskliga faktorn” inte bara en osäkerhetsfaktor.

Foto: Karen Eliot

Kontakta oss

Frihetsförmedlingens valturné

Vad är ett val? När väljer vi och vilka val spelar störst roll? Supervalåret 2018 präglas av det viktiga riksdagsvalet i september, men det talas väldigt lite om de ständiga valen. Det finns många minst lika viktiga val som vi gör i vardagen utan eftertanke, trots ibland förödande konsekvenser. Det talas inte heller om de riktigt stora valen vi behöver göra på samhällsnivå – de som handlar om arbetslinjens vara eller icke vara till exempel, eller om konsumtionssamhällets konsekvenser. Att inte prata om dessa saker är också ett slags val. Mellan den 29 juli till 5 augusti ger sig Frihetsförmedlingen därför ut på en valturné i det ständiga valets tecken. Från vår turnébuss kommer vi att bedriva uppsökande verksamhet i delar av sommar- och semester-Sverige.

Välkommen till Open Freedom Lab 2016: en nationell träff på temat “Tillsammans formar vi framtidens frihet”. Under två dagar möts frihetssökande, forskare, experter, praktiker och nyfikna för att diskutera och undersöka frihetens roll i dagens och morgondagens samhälle. Programmet innehåller en bredd av infallsvinklar förmedlade i teori och praktik genom öppna samtal, inspirerande föreläsningar och gemensamma frihetsövningar.

Dela:

Vad är ett val?

– När väljer vi och vilka val spelar störst roll?

Supervalåret 2018 präglas av det viktiga riksdagsvalet i september, men det talas väldigt lite om de ständiga valen. Det finns många minst lika viktiga val som vi gör i vardagen utan eftertanke, trots ibland förödande konsekvenser.

Det talas inte heller om de riktigt stora valen vi behöver göra på samhällsnivå – de som handlar om arbetslinjens vara eller icke vara till exempel, eller om konsumtionssamhällets konsekvenser. Att inte prata om dessa saker är också ett slags val.

Mellan den 29 juli till 5 augusti ger sig Frihetsförmedlingen därför ut på en valturné i det ständiga valets tecken.

Från vår turnébuss kommer vi att bedriva uppsökande verksamhet i delar av sommar- och semester-Sverige. Vad väljer människor att göra när de är fria från arbetet och varför?

Dokumentation från valturnén:

Mobildeln>

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Previous slide
Next slide

Kontakta oss

info[a]frihetsformedlingen.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tillståndsenheten

Under tre dagar tar Frihetsförmedlingen plats i Göteborg med ett nytt mobilt kontor. Där kommer vår Tillståndsenhet att utfärda dokument som effektivt undanröjer de flesta hinder för ökad frihet. Kontoret har drop in-öppet och finns runt Brunnsparken, Kungsportsplatsen, respektive Järntorget 28-29 sep och 1 okt 2017. Se uppdateringar av eventet för exakta platser. Under flera års tid har Frihetsförmedlingen uppmärksammat ett växande behov av individuella och gemensamma tillstånd som kan underlätta för ökad frihet. Därför har vi upprättat Tillståndsenheten, som i Göteborg för första gången erbjuder direktservice från vårt nya mobila kontor. Allmänheten kan där få hjälp med att uppmärksamma olika hinder och möjligheter – både för den sökande själv, men också för andra kanske mindre privilegierade grupper i samhället. Under rituella former kommer också skräddarsydda tillstånd att utfärdas på plats – exempelvis utresetillstånd, arbetsintyg, visum, bygglov, utskänkningstillstånd, danstillstånd eller andra mer fantasifulla tillstånd.

Välkommen till Open Freedom Lab 2016: en nationell träff på temat “Tillsammans formar vi framtidens frihet”. Under två dagar möts frihetssökande, forskare, experter, praktiker och nyfikna för att diskutera och undersöka frihetens roll i dagens och morgondagens samhälle. Programmet innehåller en bredd av infallsvinklar förmedlade i teori och praktik genom öppna samtal, inspirerande föreläsningar och gemensamma frihetsövningar.

Dela:

Påverkan  /  Aktiviteter  / …  /  Tillståndsenheten

Tillståndsenheten

Under tre dagar tar Frihetsförmedlingen plats i Göteborg med ett nytt mobilt kontor. Där kommer vår Tillståndsenhet att utfärda dokument som effektivt undanröjer de flesta hinder för ökad frihet. Kontoret har drop in-öppet och finns runt Brunnsparken, Kungsportsplatsen, respektive Järntorget 28-29 sep och 1 okt 2017. Se uppdateringar av eventet för exakta platser.

Under flera års tid har Frihetsförmedlingen uppmärksammat ett växande behov av individuella och gemensamma tillstånd som kan underlätta för ökad frihet. Därför har vi upprättat Tillståndsenheten, som i Göteborg för första gången erbjuder direktservice från vårt nya mobila kontor. Allmänheten kan där få hjälp med att uppmärksamma olika hinder och möjligheter – både för den sökande själv, men också för andra kanske mindre privilegierade grupper i samhället. Under rituella former kommer också skräddarsydda tillstånd att utfärdas på plats – exempelvis utresetillstånd, arbetsintyg, visum, bygglov, utskänkningstillstånd, danstillstånd eller andra mer fantasifulla tillstånd.

Frihetsförmedlingens tillståndsenhet riktar på detta sätt under tre dagar sökarljuset mot de moraliska förpliktelser friheten för med sig: “hur använder du ditt tillstånd att göra vad du vill på ett sätt som inte inskränker någon annans frihet? Hur hanterar du kravet att ta ett personligt juridiskt ansvar för hur du använder utfärdade tillstånd, i relation till svensk lagstiftning, offentliga regelverk och andra erkända intressen?”

Frihetsförmedlingen finns till för människorna. Som institution tar vi de sociala situationer vi verkar i på största allvar. Vårt byråkratiska ramverk syftar till att ge befolkningen bästa möjliga stöd och hjälp i sökandet efter sammanhang och mening i en alltmer flytande tillvaro.
Frihetsförmedlingens publika aktiviteter hösten 2017 utgör våra hittills största satsning på uppsökande verksamhet i Sverige. Vi hoppas att många frihetssökande Göteborgare tar chansen att under trivsamma former möta våra kunniga handläggare. Välkomna!

Frihetsförmedlingens tillståndsenhet är en del av GIBCA Extended och produceras av förmedlingens initativtagare Lars Noväng och John Huntington.

Tid och plats:

Torsdag 28 sep 12.00 –16.00: Brunnsparken/Drottningtorget
Fredag 29 sep 12.00 – 16.00: Kungsportsplatsen
Söndag 1 okt 10.00 – 14.00: Järntorget

På eftermiddagen söndag 1 oktober förflyttar sig Tillståndsenheten till Masthugget och fortsätter verksamheten under evenemanget Skolstart på Skogen: www.skogen.pm

Bilder från eventet:

Mobildeln>

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Previous slide
Next slide

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Konsten att göra ingenting

En publik manifestation med Frihetsförmedlingen på Kungsportsplatsen i Göteborg. Tillsammans övar vi oss intensivt i konsten att göra ingenting under tjugo minuter. Samling en halvtimme innan vid Karl IX:s ryttarstaty (Kopparmärra), där funktionärer från Frihetsförmedlingen kommer finnas på plats.

I semestertider blir det extra tydligt hur svårt och komplicerat frihetsbegreppet är. Både de som ägnar sig åt lönearbete och de som inte gör det sitter fast i en struktur som bygger på uppdelningen mellan arbete och fritid. Samtidigt som arbetssamhället sållar ut stora grupper i sk. “utanförskap”, svenska staten bygger höga murar och ofriheten generellt ökar, förväntas majoriteten under denna årstid använda sin intjänade fritid för ett påbjudet och tidsbegränsat “självförverkligande” via konsumtion av olika aktiviteter, reseprodukter och annat.

Frihetsförmedlingen menar att det hypermoderna arbets- och konsumtionssamhället hela tiden snävar in våra möjligheter att utöva riktig frihet. Vi behöver därför skapa oss fler fria utrymmen, också inuti arbets- och konsumtionsstrukturerna. För att klara detta måste vi träna både mycket och hårt, och alltid tillsammans!

Dela:

Påverkan  /  …  / Allmän Plats  / Konsten att göra ingenting

Konsten att göra ingenting

Lördagen den 2 juli klockan 14.00 bjuder Frihetsförmedlingen in till en publik manifestation på Kungsportsplatsen i Göteborg. Tillsammans övar vi oss intensivt i konsten att göra ingenting under tjugo minuter. Samling en halvtimme innan vid Karl IX:s ryttarstaty (Kopparmärra), där funktionärer från Frihetsförmedlingen kommer finnas på plats.

I semestertider blir det extra tydligt hur svårt och komplicerat frihetsbegreppet är. Både de som ägnar sig åt lönearbete och de som inte gör det sitter fast i en struktur som bygger på uppdelningen mellan arbete och fritid. Samtidigt som arbetssamhället sållar ut stora grupper i sk. “utanförskap”, svenska staten bygger höga murar och ofriheten generellt ökar, förväntas majoriteten under denna årstid använda sin intjänade fritid för ett påbjudet och tidsbegränsat “självförverkligande” via konsumtion av olika aktiviteter, reseprodukter och annat.

Frihetsförmedlingen menar att det hypermoderna arbets- och konsumtionssamhället hela tiden snävar in våra möjligheter att utöva riktig frihet. Vi behöver därför skapa oss fler fria utrymmen, också inuti arbets- och konsumtionsstrukturerna. För att klara detta måste vi träna både mycket och hårt, och alltid tillsammans!

Därför bjuder vi nu in till en publik frihetsövning i Göteborg. Övningen är enkel och inga förkunskaper krävs:

1. Samla så många människor som möjligt på en plats i staden
2. Fäst en startlapp med nummer på ryggen eller bröstet på alla som vill delta i övningen.
3. Alla deltagare intar sina positioner, det kan vara t.ex. stående, sittande eller liggande.
4. Övningen startar och alla koncentrerar sig på att göra ingenting i tjugo minuter. Alla former av samtal, fotograferande, telefonerande och fysiska aktiviteter etc. undviks under dessa tjugo minuter.
5. Övningen avslutas.

På plats mellan 13.30 och 14.00 lördagen 2 juli finns Frihetsförmedlingens funktionärer på plats vid Karl IX:s ryttarstaty (Kopparmärra) och delar ut startlappar till alla som vill delta. Det kommer finnas några campingstolar till låns, men deltagare är också välkomna att ta med egna sitt- eller liggmöbler, filtar, mattor eller liknande.

Mellan 14.00 och 14.20 genomförs övningen. Efteråt samtalar vi lite om vad övningen handlat om och vad den kan leda vidare till. Funktionärer från Frihetsförmedlingen, liksom förmedlingens initiativtagare, kommer att finnas på plats under hela tiden.

Frihetsförmedlingens uppdrag är att utvidga det fria utrymmet för alla medborgare. Genom våra frihetsträffar kan olika fria strategier testas samtidigt som frihetsbegreppet kan diskuteras under trevliga och okomplicerade former. Frihetsträffar är ett öppet koncept som vem som helst är välkommen att använda sig av. Dela gärna med dig av information kring den Frihetsträff du eller ni vill anordna på Frihetsförmedlingens Facebooksida!

Frihetsträffen den 2 juli är inspirerad av den koreanska konstnären WoopsYang som sedan 2014 har genomfört en årlig Space Out Competition i Seoul.

Dokumentation:

Mobildeln>

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Previous slide
Next slide

Kontakta oss

info[a]frihetsformedlingen.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev