Alla som upplevde du-reformen i slutet av 60-talet, kommer ihåg hur den på ett påtagligt sätt förändrade hur folk såg på och samtalade med varandra. Kanske inte så mycket som man kunde ha hoppats, men utan denna reform hade Sveriges förändring i riktning mot större jämlikhet sannolikt gått långsammare.

På senare år har Frihetsförmedlingen sett en oroande tendens där många yngre åter bejakar och förstärker ojämlikheten genom att nia personer de inte känner, till exempel i butiken. Detta är lika logiskt som sorgligt i en tid då klyftorna ökar snabbare än någonsin. Men vad finns det för anledning att bejaka och språkligt förstärka segregationen i samhället?

Frihetsförmedlingen betraktar det nya niandet som en trend som riskerar att bromsa samhällets nödvändiga utveckling mot ökad frihet för alla befolkningsgrupper. Vi har därför beslutat att, i enlighet med vårt sektorsansvar för moralfrågor inom frihetspolitiken, ta ledningen i arbetet med att på olika sätt försöka motverka denna trend. Frihetsförmedlingens första insats inom området är en kampanj för ökad jämställdhet, som vi inleder sommaren 2015.

Vi-reformen
Frihetsförmedlingens jämställdhetskampanj, vi-reformen, lanseras den 1 juni 2015. Vi-reformen har ett enkelt budskap som uppmanar alla frihetssökande, frihetsgivare samt övriga intresserade och nyfikna personer i Sverige att upphöra med den kulturella egenheten att kategorisera varandra utifrån vad man jobbar (eller inte jobbar) med.

Vi-reformen är en uppmaning till alla medborgare att sluta fråga varandra “vad jobbar du med?” I stället bör vi börja fråga varandra: “vad tycker du om?” Syftet med kampanjen är att ge hela Sveriges befolkning ett enkelt men effektivt incitament för att börja intressera sig för varandra som människor, oberoende av eventuella yrkesroller. Vi hoppas och tror att kampanjen ska få ett entusiastiskt mottagande.

Stöd vi-reformen – sluta snacka jobb!

Picture of Frihetsförmedlingen

Frihetsförmedlingen

Sveriges största förmedlare av frihet

Alla som upplevde du-reformen i slutet av 60-talet, kommer ihåg hur den på ett påtagligt sätt förändrade hur folk såg på och samtalade med varandra. Kanske inte så mycket som man kunde ha hoppats, men utan denna reform hade Sveriges förändring i riktning mot större jämlikhet sannolikt gått långsammare.

På senare år har Frihetsförmedlingen sett en oroande tendens där många yngre åter bejakar och förstärker ojämlikheten genom att nia personer de inte känner, till exempel i butiken. Detta är lika logiskt som sorgligt i en tid då klyftorna ökar snabbare än någonsin. Men vad finns det för anledning att bejaka och språkligt förstärka segregationen i samhället?

Frihetsförmedlingen betraktar det nya niandet som en trend som riskerar att bromsa samhällets nödvändiga utveckling mot ökad frihet för alla befolkningsgrupper. Vi har därför beslutat att, i enlighet med vårt sektorsansvar för moralfrågor inom frihetspolitiken, ta ledningen i arbetet med att på olika sätt försöka motverka denna trend. Frihetsförmedlingens första insats inom området är en kampanj för ökad jämställdhet, som vi inleder sommaren 2015.

Vi-reformen
Frihetsförmedlingens jämställdhetskampanj, vi-reformen, lanseras den 1 juni 2015. Vi-reformen har ett enkelt budskap som uppmanar alla frihetssökande, frihetsgivare samt övriga intresserade och nyfikna personer i Sverige att upphöra med den kulturella egenheten att kategorisera varandra utifrån vad man jobbar (eller inte jobbar) med.

Vi-reformen är en uppmaning till alla medborgare att sluta fråga varandra “vad jobbar du med?” I stället bör vi börja fråga varandra: “vad tycker du om?” Syftet med kampanjen är att ge hela Sveriges befolkning ett enkelt men effektivt incitament för att börja intressera sig för varandra som människor, oberoende av eventuella yrkesroller. Vi hoppas och tror att kampanjen ska få ett entusiastiskt mottagande.

Stöd vi-reformen – sluta snacka jobb!