Söker du större frihet i tillvaron? Välkommen till Frihetsförmedlingens grundkurs för frihetssökande! Kursen vänder sig till dig som  vill veta mer om vår samtidsanalys, verksamhet och forskning, och ger dig som söker frihet bättre verktyg att förstå, beskriva och utmana arbetssamhällets och samtidens inlåsningsmekanismer. Men viktigast av allt: du får inspiration till att utforska frihetens betydelse i ditt liv, hur den kan berika dig och dina relationer med andra.

Dela:

Start  /  Aktiviteter  / … / Grundkurs för frihetssökande

Grundkurs för frihetssökande

Söker du större frihet i tillvaron? Då är du varmt välkommen till Frihetsförmedlingens grundkurs.

Det är många som drömmer om alternativa sätt att leva men som har svårt att se hur det ska gå till. Andra upplever att det är något med arbets- och konsumtionshjulet som inte känns bra, men har svårt att sätta fingret på vad. Ytterligare andra är trötta på att definieras i relation till yrke, ekonomi, konsumtion och social status och undrar: går det att sätta helt andra värden i fokus?

Frihetsförmedlingens grundkurs vänder sig till dig som vill få bättre verktyg för att förstå, beskriva och utmana arbetssamhällets och samtidens inlåsningsmekanismer. Du får ta del av Frihetsförmedlingens samtidsanalys, verksamhet och forskning. Och viktigast av allt: du får inspiration till att utforska vad frihet egentligen betyder, både för dig själv och andra.

Innehåll:

Hur kunde armod bli så eftersträvansvärt?

En genomgång av arbetssamhällets framväxt och historia

Vilka problem ser vi med dagens arbetssamhälle?

Om minskat handlingsutrymme, hotad miljö och meningsförlust. Har arbetskritiken lösningarna? Vilka frågor behöver ställas?

Utmaningar för den frihetssökande

Vad innebär det att vara frihetssökande? Hur flyttar vi fokus från pengar, jobb och konsumtion till frihet, gemenskap, mening och värde? Om tankeburar, osäkerhet och ansvar.

Frihetsförmedlingen: initiativ för mental omställning

Vad är och gör Frihetsförmedlingen? Våra stödåtgärder, påverkansprojekt och forskning.

Vad gör vi nu?

Hur fortsätter vi gemensamt att skapa en ökad frihet i tillvaron för både den enskilde och varandra? Vad kan och vill du själv konkret göra? Vi ger några förslag och öppnar för frågor.

Grundkursen för frihetssökande genomförs i samarbete med konstplattformen Skogen. Kvällen avrundas med middag och samtal. Anmäl att du vill delta på Skogens hemsida