Frihetsförmedlingen tar risken för spridning av coronaviruset på stort allvar och det är viktigt att alla nu hjälps åt för att begränsa smittans utbredning. Vi måste därför ta ett gemensamt ansvar för att undvika att smitta varandra och att själva bli smittade. Du som har behov av att utöva din frihet i nära samvaro med andra människor måste vara extra försiktig. Det är viktigt att stanna hemma om du är sjuk, för att inte riskera att begränsa andras frihet.

Dela:

Frihetsförmedlingen / coronaviruset

Hur har pandemin påverkat Frihetsförmedlingen och frihetssökandet?

Frihetsförmedlingen har under hela coronapandemin tagit situationen på stort allvar och uppmanat alla att ta gemensamt ansvar för att begränsa smittspridningen, så att inte någon annans frihetsutrymme inskränks i onödan eller genom oaktsamhet.

Fast restriktionerna nu är hävda är det viktigt att vi fortsätter att undvika sprida smitta och att själva bli smittade. Tänk därför på att alltid utöva frihet med hänsyn till andra. Stanna därför hemma om du är sjuk, för att inte riskera att begränsa dina medmänniskors frihet.

Av samma anledning, det vill säga ansvaret för att den egna frihetsutövningen inte inskränker andra människors frihet, rätt till hälsa och trygghet, etc, uppmanar vi också frihetssökande att frivilligt vaccinera sig. Samtidigt ser vi med stor oro hur demokratiska fri- och rättigheter har begränsats runtom i världen, men också till viss del i Sverige, med pandemibekämpning som argument.

Som myndighet vill vi understryka att det ur ett frihetsperspektiv är mycket angeläget att ett sansat och konstruktivt offentligt samtal om denna fråga kan föras. Det är därför viktigt att kunna hålla två tankar i huvudet och förstå att det går att både förespråka vaccinering och samtidigt vara starkt kritisk till att grundlagsskyddade fri- och rättigheter inskränks med pandemibekämpning som förevändning.

Hur har pandemin påverkat oss som myndighet?

Frihetsförmedlingen har under hela pandemin följt utvecklingen noga med fokus på att analysera hur frihetsläget i Sverige påverkats av både smittspridningen i sig, av de åtgärder som vidtagits för att hejda den, samt de följder för frihetsutvecklingen i landet som detta hittills medfört och riskerar att medföra även i framtiden.

Vår verksamhet följer självklart Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar och vi har därför valt att inte hålla några Frihetskontor öppna under pandemin. Några Frihetsförmedlingsaktiviteter på allmän plats eller i större lokaler har heller inte genomförts i myndighetens egen regi. Vår tillsynsenhet har under pandemin inte heller genomfört några oanmälda fysiska frihetsinspektioner.

Hur har pandemin påverkat dig som frihetssökande?

Som frihetssökande behöver du inte ha påverkats nämnvärt av inskränkningarna. Tvärtom har pandemin och dess effekter visat att nya och oväntade handlingsutrymmen och frihetsmöjligheter kan uppstå för frihetssökande, både som kollektiv och enskilt.

Frihetförmedlingens digitala service gör att du alltid själv kan skriva in dig som sökande, skaffa frihetstillstånd och besluta om stödåtgärder till dig själv. Och för nya frihetssökande rekommenderar vi särskilt vår beprövade stödåtgärd Nystartsfrihet, det bästa sättet att snabbt komma igång!

Följ länken nedan för information om våra stödåtgärder:

Kontakt och besök

Du kan nå oss via kontaktformuläret på denna och många andra sidor på vår webbplats. Det går också bra att maila till info[at]frihetsformedlingen.se, eller kontakta oss via Frihetsförmedlingens Facebooksida.

❯ Kontakta oss

Om du som frihetsombud vill få besök av oss måste vi tyvärr säga nej i nuläget, eftersom beslut fattats att tills vidare inte genomföra några fysiska frihetsinspektioner. Vi får därför hänvisa till informationen om frihetstillsyn på hemsidan och uppmana till frivilliginsatser på fältet.

❯ Frihetstillsyn

 

Aktivitetsrapportering

Aktivitetsrapportering är och förblir frivilligt! Men är ett fantastiskt verktyg för att inspirera andra frihetssökande.

Så vi hoppas alltid få in massor av aktivitetsrapporter! Följ länken om du behöver instruktioner.

❯ Aktivitetsrapportera

Att dokumentera sina frihetsaktiviteter är alltid att rekommendera! För ändamålet finns en mycket användbar blankett, som ett hjälpmedel inom åtgärden särskild nystartsfrihet. Klicka på länken för blankett i pdf-format

❯ Månadsredovisning för särskild nystartsfrihet

 

Sociala frihetsaktiviteter

Under pandemin har både frihetsgivare och frihetssökande försökt träffas digitalt i stället för fysiskt med hjälp av olika distanslösningar, till exempel dator, läsplatta, telefon, m.m. Det har naturligvis varit inskränkande, men också öppnat för fler och nya former av frihetsträffar.

Under 2022 sammanfaller därför ett gigantiskt behov av frihetsträffar med att förutsättningarna för att anordna dem är bättre än någonsin! Börja gärna med att läsa mer om hur frihetsträffar fungerar och försök sedan vara så kreativa ni kan.

❯ Anordna frihetsträff

Som frihetsgivare och anordnare av ett eget frihetskontor är du alltid skyldig att följa Frihetsförmedlingens riktlinjer avseende öppethållande av fysiska kontor. Rådande riktlinje (gällande fr.o.m. 18 februari 2022 tills vidare) är att frihetskontor kan hållas öppna i hela landet.

Vi rekommenderar att du som vill starta ett frihetskontor följer instruktionerna som nås via länk nedan. Som frihetsgivare bör du också alltid försöka kvalitetssäkra din verksamhet. Mer information via länkarna nedan:

❯ Starta ett eget frihetsförmedlingskontor

❯ Kvalitetssäkra frihetsverksamhet

Mer information om coronaviruset

❯ Folkhälsomyndigheten


Artikeln uppdaterad 2022-02-22

Lägg till innehåll ovanför denna ruta (som inte syns i användargränssnitt)

Innan publicering: glöm inte att
1) ange rätt undermeny + skriv in sidträd för mobil ovanför huvudrubrik
– OBS, SUPERVIKTIGT!
2) ställa in sociala länkar i widget t.h. om huvudrubrik (visas i desktop och padda) samt överst i högerkolumn (visas bara i mobil).
3) ange utvald bild och skriva caption
4) köra sidan i Facebook Linter/debug.

Bygg udda mobil-widgets i vänsterspalt, ifall de ska visas tidigare 
Glöm då inte att ställa in responsive-inställningar!

Kontakta oss