Frihetsförmedlingen tar risken för spridning av coronaviruset på stort allvar och det är viktigt att alla nu hjälps åt för att begränsa smittans utbredning. Vi måste därför ta ett gemensamt ansvar för att undvika att smitta varandra och att själva bli smittade. Du som har behov av att utöva din frihet i nära samvaro med andra människor måste vara extra försiktig. Det är viktigt att stanna hemma om du är sjuk, för att inte riskera att begränsa andras frihet.

Dela:

Frihetsförmedlingen / coronaviruset

Hur berör Coronaviruset Frihetsförmedlingen och frihetssökandet?

Frihetsförmedlingen tar coronasituationen på stort allvar och vi uppmanar alla att ta gemensamt ansvar för att begränsa smittspridningen på ett sådant sätt att inte någon annans frihetsutrymme inskränks i onödan eller genom oaktsamhet.

Det är viktigt att vi nu gemensamt försöker undvika att smitta varandra och att själva bli smittade. Du som har behov av att utöva din frihet i nära samvaro med andra måste därmed vara extra försiktig. Håll därför avstånd och stanna hemma om du är sjuk, för att inte riskera att begränsa dina medmänniskors frihet. 

Hur påverkar Coronaläget oss som myndighet?

Frihetsförmedlingen följer utvecklingen noga och vårt fokus ligger nu på att analysera hur frihetsläget i Sverige påverkas av både smittspridningen i sig och av de åtgärder som vidtas för att hejda den. Vi följer självklart Folkhälsomyndighetens råd och har beslutat att Frihetskontor tills vidare inte får hållas öppna. Frihetsförmedlingsaktiviteter på allmän plats eller i större lokaler får heller inte genomföras.

Observera att detta beslut också gäller dig som i egenskap av Frihetsgivare startat Frihetskontor på eget initiativ eller planerar att genomföra frihetsträffar!

Risken för smittspridning gör också att vår tillsynsenhet tills vidare inte kommer att genomföra några fysiska frihetsinspektioner. 

Hur påverkar viruset dig som frihetssökande?

Frihetförmedlingens digitala service gör att du som frihetssökande inte påverkas nämnvärt av inskränkningarna. Precis som alltid kan du själv skriva in dig som sökande, skaffa frihetstillstånd och besluta om stödåtgärder till dig själv. Följ länken för information om hur du kommer igång:
 

Kontakt och besök

Du kan nå oss via kontaktformuläret på denna och många andra sidor på vår webbplats. Det går också bra att maila till info[at]frihetsformedlingen.se, eller kontakta oss via Frihetsförmedlingens Facebooksida.

Dock kommer det under rådande omständigheter att bli längre svarstider.

❯ Kontakta oss

Om du som frihetsombud vill få besök av oss måste vi tyvärr säga nej i nuläget, eftersom beslut fattats att tills vidare inte genomföra några fysiska frihetsinspektioner. Vi får därför hänvisa till informationen om frihetstillsyn på hemsidan och uppmana till frivilliginsatser på fältet.

❯ Frihetstillsyn

 

Aktivitetsrapportering

Aktivitetsrapportering är och förblir frivilligt! Men är extra viktigt när många nu behöver få inspiration från andra frihetssökande för att inte tappa modet.

Så vi hoppas på massor av aktivitetsrapporter! Följ länken om du behöver instruktioner.

❯ Aktivitetsrapportera

Att dokumentera sina frihetsaktiviteter är alltid att rekommendera! För ändamålet finns en mycket användbar blankett, som ett hjälpmedel inom åtgärden särskild nystartsfrihet. Klicka på länken för blankett i pdf-format

❯ Månadsredovisning för särskild nystartsfrihet

 

Sociala frihetsaktiviteter

Precis som alla andra får nu både frihetsgivare och frihetssökande försöka träffas digitalt i stället för fysiskt. Olika distanslösningar kan användas, till exempel dator, läsplatta, telefon, m.m. Börja gärna med att läsa mer om hur frihetsträffar fungerar och försök sedan vara så kreativa ni kan.

❯ Anordna frihetsträff

Som frihetsgivare och anordnare av ett eget frihetskontor är du skyldig att följa Frihetsförmedlingens beslut om att tills vidare hålla alla fysiska kontor stängda. Vi rekommenderar att du som frihetsgivare i stället använder tiden till att kvalitetssäkra din verksamhet. Läs mer om hur detta går till via länk nedan:

❯ Kvalitetssäkra frihetsverksamhet

Mer information om coronaviruset

❯ Folkhälsomyndigheten

Lägg till innehåll ovanför denna ruta (som inte syns i användargränssnitt)

Innan publicering: glöm inte att
1) ange rätt undermeny + skriv in sidträd för mobil ovanför huvudrubrik
– OBS, SUPERVIKTIGT!
2) ställa in sociala länkar i widget t.h. om huvudrubrik (visas i desktop och padda) samt överst i högerkolumn (visas bara i mobil).
3) ange utvald bild och skriva caption
4) köra sidan i Facebook Linter/debug.

Bygg udda mobil-widgets i vänsterspalt, ifall de ska visas tidigare 
Glöm då inte att ställa in responsive-inställningar!

Kontakta oss