Tillsammans kan vi sluta!

Tillsammans kan vi sluta är Frihetsförmedlingens stora kampanj 2022. Genom att bli mindre aktiv bidrar du till att göra Sverige till ett land där frihet, omsorgoch värdighet står i fokus, snarare än jobben, jobben och jobben.

Dela:

Genom att bli mindre aktiv bidrar du till att göra Sverige till ett land där frihet, omsorgoch värdighet står i fokus, snarare än jobben, jobben och jobben.

Men att sluta är för de flesta av oss lättare sagt än gjort. Inte minst eftersom de system och strukturer vi omger oss med i dagens samhälle är helt inriktade på att vi ska vara ständigt aktiva. Och på att alla problem ska lösas med hjälp av mer aktivitet.

Det här har vi gemensamt ägnat oss åt så länge att det känns oerhört konstigt att låta bli att göra saker. Samtidigt är det just det vi behöver träna oss på. Annars kommer vi aldrig kunna ställa om samhället mot hållbarhet.

Tillsammans kan vi sluta är Frihetsförmedlingens stora kampanj 2022. Men hur ska vi bära oss åt för att sluta, och sluta ordentligt?

Efter omfattande forskning har vi på Frihetsförmedlingen kommit fram till att allt slutande, såväl kollektivt som individuellt, praktiseras mest effektivt med stöd av en tydlig struktur. I korta drag genomförst slutandet därför bäst med hjälp av följande sjupunktsprogram:

 1. Identifiera vad du/ni behöver sluta med
 2. Välj metod (hur slutar du/ni mest effektivt med detta)
 3. Upprätta en genomförandeplan för slutandet
 4. Inled slutandet i enlighet med den uppsatta planen
 5. Genomför slutandet i enlighet med den uppsatta planen
  (om svårigheter med slutandet uppträder, analysera varför och gå därefter tillbaka till punkt 3. Upprepa till målet enligt punkt 4 uppfylls)
 6. Upprätta en förvaltningsplan för det som avslutats med hjälp av niopunktsprogrammet
  (planen ska säkerställa att inget ofrivilligt påbörjande inträffar)
 7. Bedriv sedan slutförvaltningen i enlighet med den uppsatta planen
  (om svårigheter med slutförvaltningen uppträder, analysera varför och gå därefter tillbaka till punkt 6 och kalibrera planen. Upprepa till målet enligt punkt 6 är uppfyllt.)

Råd, tips och hjälpmedel för effektivt slutande:

Du kan nå oss via kontaktformuläret på denna och många andra sidor på vår webbplats. Det går också bra att maila till info[at]frihetsformedlingen.se, eller kontakta oss via Frihetsförmedlingens Facebooksida.

❯ Kontakta oss

Om du som frihetsombud vill få besök av oss måste vi tyvärr säga nej i nuläget, eftersom beslut fattats att tills vidare inte genomföra några fysiska frihetsinspektioner. Vi får därför hänvisa till informationen om frihetstillsyn på hemsidan och uppmana till frivilliginsatser på fältet.

❯ Frihetstillsyn

 

Annat som kan underlätta slutande: 

1. Aktivitetsrapportering

Aktivitetsrapportering är och förblir frivilligt! Men är ett fantastiskt verktyg för att inspirera andra frihetssökande.

Så vi hoppas alltid få in massor av aktivitetsrapporter! Följ länken om du behöver instruktioner.

❯ Aktivitetsrapportera

Att dokumentera sina frihetsaktiviteter är alltid att rekommendera! För ändamålet finns en mycket användbar blankett, som ett hjälpmedel inom åtgärden särskild nystartsfrihet. Klicka på länken för blankett i pdf-format

❯ Månadsredovisning för särskild nystartsfrihet

 

2. Sociala frihetsaktiviteter

Under pandemin har både frihetsgivare och frihetssökande försökt träffas digitalt i stället för fysiskt med hjälp av olika distanslösningar, till exempel dator, läsplatta, telefon, m.m. Det har naturligvis varit inskränkande, men också öppnat för fler och nya former av frihetsträffar.

Under 2022 sammanfaller därför ett gigantiskt behov av frihetsträffar med att förutsättningarna för att anordna dem är bättre än någonsin! Börja gärna med att läsa mer om hur frihetsträffar fungerar och försök sedan vara så kreativa ni kan.

❯ Anordna frihetsträff

Som frihetsgivare och anordnare av ett eget frihetskontor är du alltid skyldig att följa Frihetsförmedlingens riktlinjer avseende öppethållande av fysiska kontor. Rådande riktlinje (gällande fr.o.m. 18 februari 2022 tills vidare) är att frihetskontor kan hållas öppna i hela landet.

Vi rekommenderar att du som vill starta ett frihetskontor följer instruktionerna som nås via länk nedan. Som frihetsgivare bör du också alltid försöka kvalitetssäkra din verksamhet. Mer information via länkarna nedan:

❯ Starta ett eget frihetsförmedlingskontor

❯ Kvalitetssäkra frihetsverksamhet

Artikeln uppdaterad 2022-02-22

Lägg till innehåll ovanför denna ruta (som inte syns i användargränssnitt)

Innan publicering: glöm inte att
1) ange rätt undermeny + skriv in sidträd för mobil ovanför huvudrubrik
– OBS, SUPERVIKTIGT!
2) ställa in sociala länkar i widget t.h. om huvudrubrik (visas i desktop och padda) samt överst i högerkolumn (visas bara i mobil).
3) ange utvald bild och skriva caption
4) köra sidan i Facebook Linter/debug.

Bygg udda mobil-widgets i vänsterspalt, ifall de ska visas tidigare 
Glöm då inte att ställa in responsive-inställningar!

Kontakta oss