Tillsammans kan vi sluta!

Tillsammans kan vi sluta är Frihetsförmedlingens stora kampanj 2022. Genom att bli mindre aktiv bidrar du till att göra Sverige till ett land där frihet, omsorgoch värdighet står i fokus, snarare än jobben, jobben och jobben.

Dela:

Genom att bli mindre aktiv bidrar du till att göra Sverige till ett land där frihet, omsorgoch värdighet står i fokus, snarare än jobben, jobben och jobben.

Men att sluta är för de flesta av oss lättare sagt än gjort. Inte minst eftersom de system och strukturer vi omger oss med i dagens samhälle är helt inriktade på att vi ska vara ständigt aktiva. Och på att alla problem ska lösas med hjälp av mer aktivitet.

Det här har vi gemensamt ägnat oss åt så länge att det känns oerhört konstigt att låta bli att göra saker. Samtidigt är det just det vi behöver träna oss på. Annars kommer vi aldrig kunna ställa om samhället mot hållbarhet.

Tillsammans kan vi sluta är Frihetsförmedlingens stora kampanj 2022. Men hur ska vi bära oss åt för att sluta, och sluta ordentligt?

Efter omfattande forskning har vi på Frihetsförmedlingen kommit fram till att allt slutande, såväl kollektivt som individuellt, praktiseras mest effektivt med stöd av en tydlig struktur. I korta drag genomförst slutandet därför bäst med hjälp av följande sjupunktsprogram:

 1. Identifiera vad du/ni behöver sluta med
 2. Välj metod (hur slutar du/ni mest effektivt med detta)
 3. Upprätta en genomförandeplan för slutandet
 4. Inled slutandet i enlighet med den uppsatta planen
 5. Genomför slutandet i enlighet med den uppsatta planen
  (om svårigheter med slutandet uppträder, analysera varför och gå därefter tillbaka till punkt 3. Upprepa till målet enligt punkt 4 uppfylls)
 6. Upprätta en förvaltningsplan för det som avslutats med hjälp av niopunktsprogrammet
  (planen ska säkerställa att inget ofrivilligt påbörjande inträffar)
 7. Bedriv sedan slutförvaltningen i enlighet med den uppsatta planen
  (om svårigheter med slutförvaltningen uppträder, analysera varför och gå därefter tillbaka till punkt 6 och kalibrera planen. Upprepa till målet enligt punkt 6 är uppfyllt.)

Råd, tips och hjälpmedel för effektivt slutande:

Du kan nå oss via kontaktformuläret på denna och många andra sidor på vår webbplats. Det går också bra att maila till info[at]frihetsformedlingen.se, eller kontakta oss via Frihetsförmedlingens Facebooksida.

❯ Kontakta oss

Om du som frihetsombud vill få besök av oss måste vi tyvärr säga nej i nuläget, eftersom beslut fattats att tills vidare inte genomföra några fysiska frihetsinspektioner. Vi får därför hänvisa till informationen om frihetstillsyn på hemsidan och uppmana till frivilliginsatser på fältet.

❯ Frihetstillsyn

 

Annat som kan underlätta slutande: 

1. Aktivitetsrapportering

Aktivitetsrapportering är och förblir frivilligt! Men är ett fantastiskt verktyg för att inspirera andra frihetssökande.

Så vi hoppas alltid få in massor av aktivitetsrapporter! Följ länken om du behöver instruktioner.

❯ Aktivitetsrapportera

Att dokumentera sina frihetsaktiviteter är alltid att rekommendera! För ändamålet finns en mycket användbar blankett, som ett hjälpmedel inom åtgärden särskild nystartsfrihet. Klicka på länken för blankett i pdf-format

❯ Månadsredovisning för särskild nystartsfrihet

 

2. Sociala frihetsaktiviteter

Under pandemin har både frihetsgivare och frihetssökande försökt träffas digitalt i stället för fysiskt med hjälp av olika distanslösningar, till exempel dator, läsplatta, telefon, m.m. Det har naturligvis varit inskränkande, men också öppnat för fler och nya former av frihetsträffar.

Under 2022 sammanfaller därför ett gigantiskt behov av frihetsträffar med att förutsättningarna för att anordna dem är bättre än någonsin! Börja gärna med att läsa mer om hur frihetsträffar fungerar och försök sedan vara så kreativa ni kan.

❯ Anordna frihetsträff

Som frihetsgivare och anordnare av ett eget frihetskontor är du alltid skyldig att följa Frihetsförmedlingens riktlinjer avseende öppethållande av fysiska kontor. Rådande riktlinje (gällande fr.o.m. 18 februari 2022 tills vidare) är att frihetskontor kan hållas öppna i hela landet.

Vi rekommenderar att du som vill starta ett frihetskontor följer instruktionerna som nås via länk nedan. Som frihetsgivare bör du också alltid försöka kvalitetssäkra din verksamhet. Mer information via länkarna nedan:

❯ Starta ett eget frihetsförmedlingskontor

❯ Kvalitetssäkra frihetsverksamhet

Artikeln uppdaterad 2022-02-22

Lägg till innehåll ovanför denna ruta (som inte syns i användargränssnitt)

Innan publicering: glöm inte att
1) ange rätt undermeny + skriv in sidträd för mobil ovanför huvudrubrik
– OBS, SUPERVIKTIGT!
2) ställa in sociala länkar i widget t.h. om huvudrubrik (visas i desktop och padda) samt överst i högerkolumn (visas bara i mobil).
3) ange utvald bild och skriva caption
4) köra sidan i Facebook Linter/debug.

Bygg udda mobil-widgets i vänsterspalt, ifall de ska visas tidigare 
Glöm då inte att ställa in responsive-inställningar!

Kontakta oss

Hur har pandemin påverkat Frihetsförmedlingen och frihetssökandet?

Frihetsförmedlingen tar risken för spridning av coronaviruset på stort allvar och det är viktigt att alla nu hjälps åt för att begränsa smittans utbredning. Vi måste därför ta ett gemensamt ansvar för att undvika att smitta varandra och att själva bli smittade. Du som har behov av att utöva din frihet i nära samvaro med andra människor måste vara extra försiktig. Det är viktigt att stanna hemma om du är sjuk, för att inte riskera att begränsa andras frihet.

Dela:

Frihetsförmedlingen / coronaviruset

Hur har pandemin påverkat Frihetsförmedlingen och frihetssökandet?

Frihetsförmedlingen har under hela coronapandemin tagit situationen på stort allvar och uppmanat alla att ta gemensamt ansvar för att begränsa smittspridningen, så att inte någon annans frihetsutrymme inskränks i onödan eller genom oaktsamhet.

Fast restriktionerna nu är hävda är det viktigt att vi fortsätter att undvika sprida smitta och att själva bli smittade. Tänk därför på att alltid utöva frihet med hänsyn till andra. Stanna därför hemma om du är sjuk, för att inte riskera att begränsa dina medmänniskors frihet.

Av samma anledning, det vill säga ansvaret för att den egna frihetsutövningen inte inskränker andra människors frihet, rätt till hälsa och trygghet, etc, uppmanar vi också frihetssökande att frivilligt vaccinera sig. Samtidigt ser vi med stor oro hur demokratiska fri- och rättigheter har begränsats runtom i världen, men också till viss del i Sverige, med pandemibekämpning som argument.

Som myndighet vill vi understryka att det ur ett frihetsperspektiv är mycket angeläget att ett sansat och konstruktivt offentligt samtal om denna fråga kan föras. Det är därför viktigt att kunna hålla två tankar i huvudet och förstå att det går att både förespråka vaccinering och samtidigt vara starkt kritisk till att grundlagsskyddade fri- och rättigheter inskränks med pandemibekämpning som förevändning.

Hur har pandemin påverkat oss som myndighet?

Frihetsförmedlingen har under hela pandemin följt utvecklingen noga med fokus på att analysera hur frihetsläget i Sverige påverkats av både smittspridningen i sig, av de åtgärder som vidtagits för att hejda den, samt de följder för frihetsutvecklingen i landet som detta hittills medfört och riskerar att medföra även i framtiden.

Vår verksamhet följer självklart Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar och vi har därför valt att inte hålla några Frihetskontor öppna under pandemin. Några Frihetsförmedlingsaktiviteter på allmän plats eller i större lokaler har heller inte genomförts i myndighetens egen regi. Vår tillsynsenhet har under pandemin inte heller genomfört några oanmälda fysiska frihetsinspektioner.

Hur har pandemin påverkat dig som frihetssökande?

Som frihetssökande behöver du inte ha påverkats nämnvärt av inskränkningarna. Tvärtom har pandemin och dess effekter visat att nya och oväntade handlingsutrymmen och frihetsmöjligheter kan uppstå för frihetssökande, både som kollektiv och enskilt.

Frihetförmedlingens digitala service gör att du alltid själv kan skriva in dig som sökande, skaffa frihetstillstånd och besluta om stödåtgärder till dig själv. Och för nya frihetssökande rekommenderar vi särskilt vår beprövade stödåtgärd Nystartsfrihet, det bästa sättet att snabbt komma igång!

Följ länken nedan för information om våra stödåtgärder:

Kontakt och besök

Du kan nå oss via kontaktformuläret på denna och många andra sidor på vår webbplats. Det går också bra att maila till info[at]frihetsformedlingen.se, eller kontakta oss via Frihetsförmedlingens Facebooksida.

❯ Kontakta oss

Om du som frihetsombud vill få besök av oss måste vi tyvärr säga nej i nuläget, eftersom beslut fattats att tills vidare inte genomföra några fysiska frihetsinspektioner. Vi får därför hänvisa till informationen om frihetstillsyn på hemsidan och uppmana till frivilliginsatser på fältet.

❯ Frihetstillsyn

 

Aktivitetsrapportering

Aktivitetsrapportering är och förblir frivilligt! Men är ett fantastiskt verktyg för att inspirera andra frihetssökande.

Så vi hoppas alltid få in massor av aktivitetsrapporter! Följ länken om du behöver instruktioner.

❯ Aktivitetsrapportera

Att dokumentera sina frihetsaktiviteter är alltid att rekommendera! För ändamålet finns en mycket användbar blankett, som ett hjälpmedel inom åtgärden särskild nystartsfrihet. Klicka på länken för blankett i pdf-format

❯ Månadsredovisning för särskild nystartsfrihet

 

Sociala frihetsaktiviteter

Under pandemin har både frihetsgivare och frihetssökande försökt träffas digitalt i stället för fysiskt med hjälp av olika distanslösningar, till exempel dator, läsplatta, telefon, m.m. Det har naturligvis varit inskränkande, men också öppnat för fler och nya former av frihetsträffar.

Under 2022 sammanfaller därför ett gigantiskt behov av frihetsträffar med att förutsättningarna för att anordna dem är bättre än någonsin! Börja gärna med att läsa mer om hur frihetsträffar fungerar och försök sedan vara så kreativa ni kan.

❯ Anordna frihetsträff

Som frihetsgivare och anordnare av ett eget frihetskontor är du alltid skyldig att följa Frihetsförmedlingens riktlinjer avseende öppethållande av fysiska kontor. Rådande riktlinje (gällande fr.o.m. 18 februari 2022 tills vidare) är att frihetskontor kan hållas öppna i hela landet.

Vi rekommenderar att du som vill starta ett frihetskontor följer instruktionerna som nås via länk nedan. Som frihetsgivare bör du också alltid försöka kvalitetssäkra din verksamhet. Mer information via länkarna nedan:

❯ Starta ett eget frihetsförmedlingskontor

❯ Kvalitetssäkra frihetsverksamhet

Mer information om coronaviruset

❯ Folkhälsomyndigheten


Artikeln uppdaterad 2022-02-22

Lägg till innehåll ovanför denna ruta (som inte syns i användargränssnitt)

Innan publicering: glöm inte att
1) ange rätt undermeny + skriv in sidträd för mobil ovanför huvudrubrik
– OBS, SUPERVIKTIGT!
2) ställa in sociala länkar i widget t.h. om huvudrubrik (visas i desktop och padda) samt överst i högerkolumn (visas bara i mobil).
3) ange utvald bild och skriva caption
4) köra sidan i Facebook Linter/debug.

Bygg udda mobil-widgets i vänsterspalt, ifall de ska visas tidigare 
Glöm då inte att ställa in responsive-inställningar!

Kontakta oss

Frihetens pris

Välkommen till en konferens om frihetens pris, om dess värden och villkoren för människors frihet i vår samtid!
Finns det anledning att vara rädd för frihet? Finns det typer av frihet som är otillgängliga i dagens samhälle? Vilka begränsningar sätter vi för vårt eget handlingsutrymme? Vilket är konstens värde och varför kan den inte mobiliseras för särskilda syften?
Konferensen äger rum på Skogen i Göteborg, Lördagen den 9 november 2019

 

 

Dela:

Forskning  /  Projekt / … Frihetens pris

Frihetens pris

Frihetens pris
En konferens om villkoren för människors frihet i vår samtid

Finns det anledning att vara rädd för frihet? Finns det typer av frihet som är otillgängliga i dagens samhälle? Vilka begränsningar sätter vi för vårt eget handlingsutrymme? Vilket är konstens värde och varför kan den inte mobiliseras för särskilda syften?

Konferensen anordnas med anledning av att Frihetsförmedlingen firar fem år och att projektet Sveriges friaste byråkrat nu avslutas. Under åren som har gått har vi stött och blött frågan om frihet i vår samtid i förhållande till alltifrån lönearbete, ekonomism och konsumtionssamhälle till arbetsliv, byråkrati, identitet och metafysik. En mångfald möten, samarbeten, projekt och händelser har sprungit ur denna organiska institution, inte minst sedan Sveriges friaste byråkrat tillträdde sin tjänst i fjol. Nu vill vi knyta ihop trådarna och förhoppningsvis även börja spinna nya tillsammans med er.

Fyra föreläsningar från konferensen:

Bakgrund

I fem år har Frihetsförmedlingen stött och blött frågan om frihet i vår samtid i förhållande till alltifrån lönearbete, ekonomism och konsumtionssamhälle till arbetsliv, byråkrati, identitet och metafysik. Till vår stora glädje har en mångfald möten, samarbeten, projekt och händelser sprungit ur denna organiska institution.

Vi har haft privilegiet att få samtala och samverka med såväl forskare och filosofer, omställningsrörelsen och KRIS, folkbildningssektorn och näringslivet, kommunala verksamheter och skolor, konstvärlden och media, torgfolk och galleriabesökare. Därtill alla de fritänkande människor som klivit in som frihetssökande eller fria byråkrater och mött oss på våra handläggningskontor, seminarier eller konstworkshops.

Vem vet vad som kan uppstå när vi alla samlas under samma tak?

 * * *

Program

Välkommen till en konferens om frihetens pris och värden. Tillsammans låter vi oss inspireras (eller provoceras) av en rad kortare föreläsningar, för att däremellan samtala och diskutera i mindre grupper. Mot kvällen fortsätter vi samtalen över en vegansk middag och dryck.

12.30 Inledning
Frihetsförmedlingens initiativtagare Lars Noväng och John Huntington inleder och ger en kort bakgrund till konferensen och dess tematik.

12.45 Stina Oscarson: Nyttan av ett fågelbo med blommande fingrar
Denna kortföreläsning handlar om kulturens roll i en sönderfallande demokrati. Stina ger oss ett brinnande aktuellt svar på frågan varför vi ska satsa på konst när världen ser ut som den gör.

Stina Oscarson är dramatiker, regissör och fri skribent.

13.30 Birger Schlaug: Varför denna rädsla för ett ökat frihetsrum
Ska vi leva för att arbeta? Eller ska vi arbeta för att leva? Var tog frihetsrummet vägen när arbetslinjen blev överideologi? Och varför utformas skattepolitiken för att minska friheten och göra oss till slavar i ett ekonomiskt system?

Birger Schlaug är debattör, författare, bloggare och f.d. språkrör för Miljöpartiet.

14.00 Fikasamtal och diskussion
Vi samlas i mindre grupper utifrån olika frågeställningar som knyter an till föreläsningarna.

15.00 Cecilia Jonasson: Vad söker egentligen en frihetssökande?
Det senaste året har Cecilia suttit i över 50 timslånga personliga samtal om frihet i egenskap av frihetshandläggare. I denna kortföreläsning delar hon med sig av en reflektion om samtiden som baseras på dessa samtal och andra erfarenheter från året som Sveriges friaste byråkrat.

Cecilia Jonasson är Sveriges friaste byråkat, bloggare och kommunikatör med en fil mag i vetenskapsteori/ medvetandefilosofi. 

15.30 Syster Lena: Att dra sig undan världen för att komma till den
Vad innebär det att leva klosterliv i Sverige på 2000-talet? Att ge upp sina ägodelar och hänge sig åt Gud? Syster Lena delar med sig av ett kristet perspektiv på frihet och ger oss en inblick i systrarnas vardag och erfarenheter.

Syster Lena är nunna vid Klaradals kloster och har en bakgrund som psykolog.

16.00 Per Johansson: Inget är gratis i denna värld – om frihetens pris
Är vi fria från en Stalin i samhället bara för att vi har en Stalin inom oss? Per Johansson ställer sig frågor om sin inre djävul i en reflektion om hur den fria tanken och ännu mera det fria yttrandet har ett verkligt och kännbart pris, även nu, även i Sverige, även i Väst.

Per Johansson är idéhistoriker och fil dr i humanekologi, fri forskare, konsult samt upphovsman till flera uppmärksammade poddserier med kulturjournalisten Eric Schüldt.

16.30 Samtal och diskussion
Vi samlas i mindre grupper utifrån olika frågeställningar som knyter an till föreläsningarna.

17.30 Sammanfattning och samtal i helgrupp

18.00 Vegansk middag med dryck
Vi tar samtalet vidare till middagsbordet.
Meddela oss i förväg om eventuella allergier.

 * * *

Konferensen Frihetens pris genomförs den 9 november 2019 på Skogen, Masthuggsterassen 3, Göteborg, med stöd från

Foto: Andreas Torstensson

Previous slide
Next slide

Fria byråkrater nätverksträff Malmö

Välkommen till den tredje nationella träffen med nätverket Fria byråkrater. Vi bjuder på en spännande eftermiddag där vi utforskar det samtida arbetslivets ritualer, delar erfarenheter ur våra arbetsliv och spånar på möjliga experiment för frigörelse.Dag och tid:Lördag den 15 juni kl. 13.00 – 17.30. Därefter gemensam middag och dryck. Eventet är kostnadsfritt men kräver föranmälan.Plats:STPLN, Stapelbäddsgatan 3, Malmö.Karta ❯Anmälan:Om du redan är medlem i nätverket skicka ett mail till info@frihetsformedlingen.se och meddela att du vill komma. Uppge om du ska vara med på middagen (kostnad 100 kr). Invänta bekräftelse.OBS! Begränsat antal platser. Först till kvarn.Eventet är endast öppet för medlemmar i nätverket fria byråkrater.

Dela:

Forskning  /  Projekt / … Nätverksträff Malmö

Fria byråkrater nätverksträff Malmö

Välkommen till den tredje nationella träffen med nätverket Fria byråkrater. Vi bjuder på en spännande eftermiddag där vi utforskar det samtida arbetslivets ritualer, delar erfarenheter ur våra arbetsliv och spånar på möjliga experiment för frigörelse.

Dag och tid:

Lördag den 15 juni kl. 13.00 – 17.30.
Därefter gemensam middag och dryck. Eventet är kostnadsfritt men kräver föranmälan.

Plats:

STPLN, Stapelbäddsgatan 3, Malmö. Karta ❯

Anmälan:

Om du redan är medlem i nätverket skicka ett mail till info@frihetsformedlingen.se och meddela att du vill komma. Uppge om du ska vara med på middagen (kostnad 100 kr). Invänta bekräftelse.

OBS! Begränsat antal platser. Först till kvarn.

Eventet är endast öppet för medlemmar i nätverket fria byråkrater. Följ anvisningarna via denna länk för att anmäla intresse för att bli medlem:

Läs mer / anslut dig till nätverket ❯

 * * *

Program

13.00 Frihetsförmedlingen välkomnar

Kort presentationsrunda och introduktion till nätverket fria byråkrater.

13.15 Inspirationsföreläsning: Arbetsplatsen: en helgedom?

Vilka ritualer och tankefigurer präglar dagens arbetsplatser? Hur ser världsbilden bakom dem ut och vilka värden lyfter de fram? Hur präglas vår människosyn av dem?

Frihetsförmedlingen har sedan i höstas drivit två parallella projekt som syftar till att utforska möjligheten att öppna upp nya handlingsutrymmen och perspektiv på samtiden inifrån en av vår tids mest värdeladdade sfärer: arbetsplatsen. Ett av dem utgörs av detta nationella nätverk som utforskar villkoren för människors frihet i förhållande till bl a New Public Management.

I det andra projektet gör Frihetsförmedlingen frihetsinspektioner på olika arbetsplatser. Inspektionen är en performativ konstupplevelse där vi mäter och kontrollerar “frihetsmiljön” på ett sätt som belyser sådant som tenderar att underordnas i marknadsbyråkratiska strukturer, såsom den mänskliga faktorn, lekfullhet, reflektion, laddning och närvaro på arbetsplatsen.

Föreläsningen handlar om de lärdomar och erfarenheter som har gjorts genom dessa samhällsnära konstverk.

13.45 Workshop: enkät om psykosocial frihet

Ett av delmomenten i frihetsinspektionerna utgörs av en “enkät för psykosocial frihet” vars frågor vrider och vänder på de normer, strukturer och förgivettaganden som präglar arbets- och mätbarhetssamhället. Vi fyller i enkäten och reflekterar sedan över våra tolkningar och tankar i mindre grupper.

14.30 FIKAPAUS

15.00 Vad är det vi inte står ut med?

Medlemmarna får möjlighet att i mindre grupper lyssna till varandras berättelser. Tillsammans hjälps vi åt att närma oss en bättre förståelse för vad det är som är problematiskt i våra enskilda situationer. Vad är det vi känner motstånd mot? Varför? Hur? Vilka är de gemensamma nämnarna?

15.45 FRUKTSTUND

16.00 Hur kan vi göra annorlunda?

Hur kan vi stärka vår lekfullhet, empati och lyhördhet för icke-vetandet och det unika i enskilda situationer? Vad kan vi göra i praktiken? För den enskilde? Tillsammans? I mindre grupper skapar vi förslag på möjliga frigörande handlingar anpassade efter vars och ens unika situation.

17.00 Diskussion i helgrupp

17.30 MIDDAG (OBS – föranmälan krävs!)

Vi tar samtalet vidare till middagsbordet. Frihetsförmedlingen serverar vegetarisk mat och dryck. Meddela oss i förväg om eventuella allergier.

Kostnad för mat och ett glas vin/öl betalas på plats. Meddela oss i förväg om eventuella allergier.

 

Frihetshandläggning på Österlen

Söker du efter större frihet i tillvaron? Befinner du dig dessutom på Österlen under påskhelgen?

Passa på att boka en tid för frihetshandläggning med Sveriges friaste byråkrat på Gylleboverket. Tillsammans utvärderar ni dina frihetsmöjligheter och du får stöd i att upprätta en personlig frigörelseplan.

Dela:

Sveriges friaste byråkrat / Frihetshandläggning på Österlen

Frihetshandläggning på Österlen

Söker du efter större frihet i tillvaron? Befinner du dig dessutom på Österlen under påskhelgen?

Passa på att boka en tid för frihetshandläggning med Sveriges friaste byråkrat på Gylleboverket. Tillsammans utvärderar ni dina frihetsmöjligheter och du får stöd i att upprätta en personlig frigörelseplan.

Boka din tid nu:
info@frihetsformedlingen.se

Handläggningstiderna med Sveriges friaste byråkrat utgör en del av Frihetsförmedlingens medverkan vid Gylleboverkets utställning ”Senaste nytt om löneslaveriet”.

❯ Mer info om utställningen

Kontakta oss

Fria byråkrater nätverksträff 2

Välkommen till den andra nationella träffen med nätverket Fria byråkrater. Vi bjuder på en spännande eftermiddag som inleds med en inspirationsföreläsning med filosofen Jonna Bornemark, fortsätter med övningar och fria samtal samt avslutas med vegansk middag och dryck.

Dag och tid: Söndag den 10 mars kl. 13.00 – 18.00.

Plats: NAV, Sickla Industriväg 6C, våning 6. 131 54 Nacka.

Hitta dit: Tunnelbana till Slussen. Buss 401 Ekstubben från Slussen till Nacka Sickla Industriväg. Därifrån är det 300 meters promenad.

Anmälan: Om du redan är medlem i nätverket skicka ett mail till info@frihetsformedlingen.se och meddela att du vill komma. Uppge om du ska vara med på middagen (kostnad 100 kr). Invänta bekräftelse.

OBS! Begränsat antal platser. Först till kvarn.

Dela:

Forskning  /  Projekt  / … nätverksträff 2

Fria byråkrater nätverksträff 2

Välkommen till den andra nationella träffen med nätverket Fria byråkrater. Vi bjuder på en spännande eftermiddag som inleds med en inspirationsföreläsning med filosofen Jonna Bornemark, fortsätter med övningar och fria samtal samt avslutas med vegansk middag och dryck.

Dag och tid:

Söndag den 10 mars kl. 13.00 – 18.00 med efterföljande middag

Plats:

NAV Nacka Strand c/o Business Lounge, Cylindervägen 12, plan 4.

Insläpp nätverksträff från kl. 12.30: Cylindervägen 18, plan 4.
Karta ❯

Anmälan:

Om du redan är medlem i nätverket skicka ett mail till info@frihetsformedlingen.se och meddela att du vill komma. Uppge om du ska vara med på middagen (kostnad 100 kr). Invänta bekräftelse.

OBS! Begränsat antal platser. Först till kvarn.

Eventet är endast öppet för medlemmar i nätverket fria byråkrater. Följ anvisningarna via denna länk för att anmäla ditt intresse:

Läs mer / anslut dig till nätverket ❯

 * * * 

Program

13.00 Frihetsförmedlingen välkomnar

Initiativtagarna till nätverket presenterar idén bakom nätverket och berättar om dagens upplägg.

13.15 Inspirationsföreläsning med filosofen Jonna Bornemark

Om mikromotstånd och intellectuspraktiker – hur vi ändrar på en skev förståelse av förnuft och professionalitet.

14.00 Frågor och öppen diskussion

14.30 FIKAPAUS

15.00 Vad är det vi inte står ut med?

Medlemmarna får möjlighet att i mindre grupper lyssna till varandras berättelser. Tillsammans hjälps vi åt att närma oss en bättre förståelse för vad det är som är problematiskt i våra enskilda situationer. Vad är det vi känner motstånd mot? Varför? Hur? Vilka är de gemensamma nämnarna?

Frihetsförmedlingen bidrar med sina erfarenheter av hur konstnärlig strategi kan användas för att förskjuta perspektiv och avnormalisera verkligheten i syfte att skapa nya handlingsutrymmen och möjligheter.

16.00 FRUKTSTUND

16.15 Hur kan vi göra annorlunda?

Hur kan vi stärka vår lekfullhet, empati och lyhördhet för icke-vetandet och det unika i enskilda situationer? Vad kan vi göra i praktiken? För den enskilde? Tillsammans? I mindre grupper skapar vi förslag på möjliga frigörande handlingar anpassade efter vars och ens unika situation.

Frihetsförmedlingen bidrar med inspiration från nätverksträffen i Göteborg december 2018.

17.15 Diskussion i helgrupp

17.45 Avslutande information

18.00 MIDDAG (OBS – föranmälan krävs!)

Vi tar samtalet vidare till middagsbordet.

Kostnad: 100 kr för vegansk mat och ett glas vin/öl. Betalas på plats. Meddela oss i förväg om eventuella allergier.

 

Robotbyråkrati

Söndag 24 februari anordnar Frihetsförmedlingen en träff om byråkrati, konst och artificiell intelligens på STPLN i Malmö.
Sedan ett år tillbaka undersöker vi tillsammans med kognitionsvetaren Simon Winter artificiell intelligens i projektet “KIM Svensson, AI”. Bland annat tar vi hjälp av ny teknik inom machine learning för att undersöka viktiga frågor om moral, ansvar och byråkrati. Projektet är en hybrid av konstnärlig undersökning och teknikutveckling, och syftar till att lära upp en artificiell intelligens i byråkratiska praktiker och samtidigt studera utfall och konsekvenser av detta experiment.

Dela:

Forskning  /… /  Kim Svensson, AI / Robotbyråkrati

Robotbyråkrati

Söndag 24 februari anordnar Frihetsförmedlingen en träff om byråkrati, konst och artificiell intelligens på STPLN i Malmö.

Sedan ett år tillbaka undersöker vi tillsammans med kognitionsvetaren Simon Winter artificiell intelligens i projektet “KIM Svensson, AI”. Bland annat tar vi hjälp av ny teknik inom machine learning för att undersöka viktiga frågor om moral, ansvar och byråkrati. Projektet är en hybrid av konstnärlig undersökning och teknikutveckling, och syftar till att lära upp en artificiell intelligens i byråkratiska praktiker och samtidigt studera utfall och konsekvenser av detta experiment.

Nu bjuder Frihetsförmedlingen in till en eftermiddag med föreläsning och diskussion för att tillsammans fundera kring digitaliseringens skuggsidor, byråkratins möjligheter och konstens roll.

Fritt inträde, hjärtligt välkomna!

Robotbyråkrati i Malmö

Plats: STPLN, Stapelbäddsgatan 3, Malmö
Tid: söndag 24 februari 2019, kl 14 – 16

Program:

14:00 – 14:15 Inledning
14:15 – 15:15 Robotbyråkraten, föreläsning
Lars Noväng, John Huntington, Simon Winter
15:15 – 15:30 Kaffe
15:30 – 16:00 Gemensamma samtal och reflektioner

❯ STPLN
❯ Facebookevent

Kim Svensson, AI, genomförs med stöd från

Kontakta oss

Frihetsförmedlingen i Malmö 2019

Under våren 2019 håller Frihetsförmedlingens kontor på STPLN i Malmö öppet vid olika tillfällen. Här kan du bli inskriven som frihetssökande, få information om våra stödåtgärder, träffa förmedlingens initiativtagare eller få hjälp med att utvärdera ditt frihetsbehov tillsammans med Sveriges friaste byråkrat.

Dela:

Start  /  Påverkan  / … / Frihetsförmedlingen i Malmö 2019

Frihetsförmedlingen i Malmö 2019

Under våren 2019 håller Frihetsförmedlingens kontor på STPLN i Malmö öppet vid olika tillfällen. Här kan du bli inskriven som frihetssökande, få information om våra stödåtgärder, träffa förmedlingens initiativtagare eller få hjälp med att utvärdera ditt frihetsbehov tillsammans med Sveriges friaste byråkrat.

Frihetsförmedlingens tillfälliga, återkommande, kontor i Malmö etablerades 2018, i syfte att kunna erbjuda efterfrågad service till frihetssökande och andra intresserade i Skåne.

Kolla vårt kalendarium för att hitta information om Malmökontorets öppettider och om de aktiviteter, events och träffar vi erbjuder. Förbokning tid för frihetshandläggning och andra möten görs via mail till cecilia@frihetsformedlingen.se.

Välkomna!

❯ STPLN:s hemsida

Foto: Malmö stad / Frihetsförmedlingen / Nadja Ekman

Mobildeln>

Missa inga händelser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Previous slide
Next slide

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Frihetsförmedlingens nyhetsbrev ger dig som är intresserad en regelbunden uppdatering kring våra pågående verksamheter, projekt med mera. Tveka därför inte att prenumerera via formuläret här på sidan! 
En prenumeration innebär att du kommer att få våra återkommande nyhetsbrev och vissa av våra pressmeddelanden direkt till din inkorg. För att hålla dig uppdaterad löpande om våra aktiviteter, events och andra händelser rekommenderar vi också en regelbunden koll i vårt kalendarium. Om du också väljer att gilla oss på Facebook kommer du också att få tips om artiklar och annat som vi delar där. 
Välkommen att följa Frihetsförmedlingen!

Dela:

Start  /  Om oss  / … / prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Frihetsförmedlingens nyhetsbrev ger dig som är intresserad regelbundna uppdateringar om våra pågående verksamheter, projekt med mera. Tveka därför inte att prenumerera via formuläret här på sidan! 

En prenumeration innebär att våra nyhetsbrev och vissa av våra pressmeddelanden kommer direkt till din inkorg några gånger om året.

För att hålla dig löpande uppdaterad om våra aktiviteter, events och andra händelser rekommenderar vi även en regelbunden titt i vårt kalendarium.

 
Gilla också gärna Frihetsförmedlingen på Facebook – där delar vi evenemang, artiklar, bilder och påminner om aktuella händelser. 
 

Välkommen att följa Frihetsförmedlingen!

GDPR: Prenumeration på vårt nyhetsbrev innebär att din e-postadress sparas i en databas vars innehåll aldrig delas med tredje part. Du kan lätt avregistrera dig och när som helst också begära att bli bortglömd. ❯ Läs mer om vår integritetspolicy

Mobildeln>

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa inga händelser

Fria byråkrater nätverksträff

Lördagen den 8 december är det dags för den första stora nätverksträffen med nätverket Fria byråkrater. Vi hoppas att så många av er som möjligt kommer, oavsett var i landet ni bor. Det blir en resa väl värd att göra! Eventet är öppet även för dem som ännu inte har anmält sig, men som är nyfikna på att gå med.
Vi bjuder på inspirationsföredrag, utforskar möjligheter till mikromotstånd i mätbarhetssamhället, frigörelse från etisk stress samt diskutera våra erfarenheter av new public management, etisk stress och andra utmaningar som kommer med att arbeta inom byråkratiskt präglade verksamheter. Eventet genomförs i samarbete med konstplattformen Skogen. Kvällen avslutas med middag. Vi bjuder på mat (vegansk) och dryck.
Eventet genomförs i samarbete med konstplattformen Skogen.

Dela:

Forskning  /  Projekt  / … nätverksträff

Fria byråkrater nätverksträff

Välkommen till den första nationella träffen med nätverket Fria byråkrater. Vi bjuder på en spännande eftermiddag med inspirationsföredrag, samtal och frigörelseverkstad. Framåt kvällen avrundar vi med vegansk mat och dryck. Se fullständigt program nedan.

Vi hoppas att alla intresserade tar tillfället i akt och kommer, oavsett var i landet ni bor. Vi lovar att det blir en resa väl värd att göra. 
Eventet genomförs i samarbete med konstplattformen Skogen. Det vänder sig till dig som har anmält ditt intresse av att medverka i nätverket Fria byråkrater, men är även öppet för nya nyfikna.

Datum och tid: 8 december kl. 14 – 19
Plats: Skogen, Masthuggsterassen 3, Göteborg

Anmälan till eventet

Anmäl dig senast den 5 december till cecilia@frihetsformedlingen.se och ange då också om du stannar till middagen.

Program:

14.00 Frihetsförmedlingen om nätverkets grundidé

Frihetsförmedlingens initiativtagare John Huntington och Lars Noväng samt Sveriges friaste byråkrat Cecilia Jonasson presenterar sig själva, Frihetsförmedlingen och tanken bakom nätverket fria byråkrater.

14.30 Kort presentationsrunda

Deltagarna får möjlighet att kort presentera sig själva.

14.50 Bensträckare

15.00 Inspirationsföredrag – två berättelser

Hur kan ett mikromotstånd mot etisk stress och meningsurholkande ritualer se ut i praktiken? Två av nätverkets medlemmar delar med sig av sina berättelser.

Hanna Asp – Om att bevara mänskligheten i ett omänskligt uppdrag

Författare och handläggare vid Migrationsverket.

Vad sker med oss när vi arbetar efter riktlinjer som går på tvärs med hjärtat? Hanna delar med sig av sin berättelse om hur poesin och skrivandet blev hennes enda verkningsfulla redskap för att hantera den etiska stress som uppstod i arbetet som handläggare på Migrationsverket.

Sverker Lundin – Om kunskapssamhällets ritualer och att excellera i excelark

Universitetslektor på institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.

Hur kan vi hantera meningslösa ritualer och ändå ha roligt? Sverker ger oss en inblick i utbildningsinstitutionens rituella funktion i kunskapssamhället och utforskar den universitetsanställdes möjligheter till mikromotstånd.

15.45 Diskussion och frågor

16.00 Fikapaus 

16.30 Frigörelseverkstad. Vad vill och kan vi i nätverket göra?

Med utgångspunkt i deltagarnas egna erfarenheter tar vi konstnärlig metodik till hjälp för att på ett lustfyllt sätt utforma frigörande handlingar som var och en kan testa i sin arbetsvardag.

Deltagarna får tillfälle att reflektera närmare över sin egen situation och bolla idéer med varandra. Hur ser villkoren för människors frihet ut på våra arbetsplatser? Vilka värden präglar våra verksamheter? Vilka handlingsutrymmen ser vi? Vilka kan vi skapa?

17.30 Middag och fortsatta samtal

Vi fortsätter samtalen vid middagsbordet och avnjuter god vegansk mat och dryck tillsammans.

Om nätverket Fria byråkrater

Nätverket Fria byråkrater är en del av Frihetsförmedlingens forskningsavdelning. Det vänder sig till alla med erfarenhet av att arbeta med eller inom byråkratiskt präglade företag och organisationer. Du kan vara alltifrån socionom, konstnär eller akademiker till säljare, kvalitetsansvarig eller lärare. Syftet är att utforska villkoren för människors frihet i samtiden.

Har du fått nog av missanpassade rutiner, trilskande system och accelererande administration? Upplever du att din egen moraliska kompass alltför ofta pekar i en annan riktning än din arbetsbeskrivning? Är du nyfiken på vad den mänskliga faktorn kan vara, annat än en felande länk i systemen? Då kan det här vara nätverket för dig.

Läs mer och anmäl gärna ditt intresse att bli med i nätverket ❯