Välkommen till den tredje nationella träffen med nätverket Fria byråkrater. Vi bjuder på en spännande eftermiddag där vi utforskar det samtida arbetslivets ritualer, delar erfarenheter ur våra arbetsliv och spånar på möjliga experiment för frigörelse.Dag och tid:Lördag den 15 juni kl. 13.00 – 17.30. Därefter gemensam middag och dryck. Eventet är kostnadsfritt men kräver föranmälan.Plats:STPLN, Stapelbäddsgatan 3, Malmö.Karta ❯Anmälan:Om du redan är medlem i nätverket skicka ett mail till info@frihetsformedlingen.se och meddela att du vill komma. Uppge om du ska vara med på middagen (kostnad 100 kr). Invänta bekräftelse.OBS! Begränsat antal platser. Först till kvarn.Eventet är endast öppet för medlemmar i nätverket fria byråkrater.

Dela:

Forskning  /  Projekt / … Nätverksträff Malmö

Fria byråkrater nätverksträff Malmö

Välkommen till den tredje nationella träffen med nätverket Fria byråkrater. Vi bjuder på en spännande eftermiddag där vi utforskar det samtida arbetslivets ritualer, delar erfarenheter ur våra arbetsliv och spånar på möjliga experiment för frigörelse.

Dag och tid:

Lördag den 15 juni kl. 13.00 – 17.30.
Därefter gemensam middag och dryck. Eventet är kostnadsfritt men kräver föranmälan.

Plats:

STPLN, Stapelbäddsgatan 3, Malmö. Karta ❯

Anmälan:

Om du redan är medlem i nätverket skicka ett mail till info@frihetsformedlingen.se och meddela att du vill komma. Uppge om du ska vara med på middagen (kostnad 100 kr). Invänta bekräftelse.

OBS! Begränsat antal platser. Först till kvarn.

Eventet är endast öppet för medlemmar i nätverket fria byråkrater. Följ anvisningarna via denna länk för att anmäla intresse för att bli medlem:

Läs mer / anslut dig till nätverket ❯

 * * *

Program

13.00 Frihetsförmedlingen välkomnar

Kort presentationsrunda och introduktion till nätverket fria byråkrater.

13.15 Inspirationsföreläsning: Arbetsplatsen: en helgedom?

Vilka ritualer och tankefigurer präglar dagens arbetsplatser? Hur ser världsbilden bakom dem ut och vilka värden lyfter de fram? Hur präglas vår människosyn av dem?

Frihetsförmedlingen har sedan i höstas drivit två parallella projekt som syftar till att utforska möjligheten att öppna upp nya handlingsutrymmen och perspektiv på samtiden inifrån en av vår tids mest värdeladdade sfärer: arbetsplatsen. Ett av dem utgörs av detta nationella nätverk som utforskar villkoren för människors frihet i förhållande till bl a New Public Management.

I det andra projektet gör Frihetsförmedlingen frihetsinspektioner på olika arbetsplatser. Inspektionen är en performativ konstupplevelse där vi mäter och kontrollerar “frihetsmiljön” på ett sätt som belyser sådant som tenderar att underordnas i marknadsbyråkratiska strukturer, såsom den mänskliga faktorn, lekfullhet, reflektion, laddning och närvaro på arbetsplatsen.

Föreläsningen handlar om de lärdomar och erfarenheter som har gjorts genom dessa samhällsnära konstverk.

13.45 Workshop: enkät om psykosocial frihet

Ett av delmomenten i frihetsinspektionerna utgörs av en “enkät för psykosocial frihet” vars frågor vrider och vänder på de normer, strukturer och förgivettaganden som präglar arbets- och mätbarhetssamhället. Vi fyller i enkäten och reflekterar sedan över våra tolkningar och tankar i mindre grupper.

14.30 FIKAPAUS

15.00 Vad är det vi inte står ut med?

Medlemmarna får möjlighet att i mindre grupper lyssna till varandras berättelser. Tillsammans hjälps vi åt att närma oss en bättre förståelse för vad det är som är problematiskt i våra enskilda situationer. Vad är det vi känner motstånd mot? Varför? Hur? Vilka är de gemensamma nämnarna?

15.45 FRUKTSTUND

16.00 Hur kan vi göra annorlunda?

Hur kan vi stärka vår lekfullhet, empati och lyhördhet för icke-vetandet och det unika i enskilda situationer? Vad kan vi göra i praktiken? För den enskilde? Tillsammans? I mindre grupper skapar vi förslag på möjliga frigörande handlingar anpassade efter vars och ens unika situation.

17.00 Diskussion i helgrupp

17.30 MIDDAG (OBS – föranmälan krävs!)

Vi tar samtalet vidare till middagsbordet. Frihetsförmedlingen serverar vegetarisk mat och dryck. Meddela oss i förväg om eventuella allergier.

Kostnad för mat och ett glas vin/öl betalas på plats. Meddela oss i förväg om eventuella allergier.