Frihetens pris

Välkommen till en konferens om frihetens pris, om dess värden och villkoren för människors frihet i vår samtid!
Finns det anledning att vara rädd för frihet? Finns det typer av frihet som är otillgängliga i dagens samhälle? Vilka begränsningar sätter vi för vårt eget handlingsutrymme? Vilket är konstens värde och varför kan den inte mobiliseras för särskilda syften?
Konferensen äger rum på Skogen i Göteborg, Lördagen den 9 november 2019

 

 

Dela:

Forskning  /  Projekt / … Frihetens pris

Frihetens pris

Frihetens pris
En konferens om villkoren för människors frihet i vår samtid

Finns det anledning att vara rädd för frihet? Finns det typer av frihet som är otillgängliga i dagens samhälle? Vilka begränsningar sätter vi för vårt eget handlingsutrymme? Vilket är konstens värde och varför kan den inte mobiliseras för särskilda syften?

Konferensen anordnas med anledning av att Frihetsförmedlingen firar fem år och att projektet Sveriges friaste byråkrat nu avslutas. Under åren som har gått har vi stött och blött frågan om frihet i vår samtid i förhållande till alltifrån lönearbete, ekonomism och konsumtionssamhälle till arbetsliv, byråkrati, identitet och metafysik. En mångfald möten, samarbeten, projekt och händelser har sprungit ur denna organiska institution, inte minst sedan Sveriges friaste byråkrat tillträdde sin tjänst i fjol. Nu vill vi knyta ihop trådarna och förhoppningsvis även börja spinna nya tillsammans med er.

Fyra föreläsningar från konferensen:

Bakgrund

I fem år har Frihetsförmedlingen stött och blött frågan om frihet i vår samtid i förhållande till alltifrån lönearbete, ekonomism och konsumtionssamhälle till arbetsliv, byråkrati, identitet och metafysik. Till vår stora glädje har en mångfald möten, samarbeten, projekt och händelser sprungit ur denna organiska institution.

Vi har haft privilegiet att få samtala och samverka med såväl forskare och filosofer, omställningsrörelsen och KRIS, folkbildningssektorn och näringslivet, kommunala verksamheter och skolor, konstvärlden och media, torgfolk och galleriabesökare. Därtill alla de fritänkande människor som klivit in som frihetssökande eller fria byråkrater och mött oss på våra handläggningskontor, seminarier eller konstworkshops.

Vem vet vad som kan uppstå när vi alla samlas under samma tak?

 * * *

Program

Välkommen till en konferens om frihetens pris och värden. Tillsammans låter vi oss inspireras (eller provoceras) av en rad kortare föreläsningar, för att däremellan samtala och diskutera i mindre grupper. Mot kvällen fortsätter vi samtalen över en vegansk middag och dryck.

12.30 Inledning
Frihetsförmedlingens initiativtagare Lars Noväng och John Huntington inleder och ger en kort bakgrund till konferensen och dess tematik.

12.45 Stina Oscarson: Nyttan av ett fågelbo med blommande fingrar
Denna kortföreläsning handlar om kulturens roll i en sönderfallande demokrati. Stina ger oss ett brinnande aktuellt svar på frågan varför vi ska satsa på konst när världen ser ut som den gör.

Stina Oscarson är dramatiker, regissör och fri skribent.

13.30 Birger Schlaug: Varför denna rädsla för ett ökat frihetsrum
Ska vi leva för att arbeta? Eller ska vi arbeta för att leva? Var tog frihetsrummet vägen när arbetslinjen blev överideologi? Och varför utformas skattepolitiken för att minska friheten och göra oss till slavar i ett ekonomiskt system?

Birger Schlaug är debattör, författare, bloggare och f.d. språkrör för Miljöpartiet.

14.00 Fikasamtal och diskussion
Vi samlas i mindre grupper utifrån olika frågeställningar som knyter an till föreläsningarna.

15.00 Cecilia Jonasson: Vad söker egentligen en frihetssökande?
Det senaste året har Cecilia suttit i över 50 timslånga personliga samtal om frihet i egenskap av frihetshandläggare. I denna kortföreläsning delar hon med sig av en reflektion om samtiden som baseras på dessa samtal och andra erfarenheter från året som Sveriges friaste byråkrat.

Cecilia Jonasson är Sveriges friaste byråkat, bloggare och kommunikatör med en fil mag i vetenskapsteori/ medvetandefilosofi. 

15.30 Syster Lena: Att dra sig undan världen för att komma till den
Vad innebär det att leva klosterliv i Sverige på 2000-talet? Att ge upp sina ägodelar och hänge sig åt Gud? Syster Lena delar med sig av ett kristet perspektiv på frihet och ger oss en inblick i systrarnas vardag och erfarenheter.

Syster Lena är nunna vid Klaradals kloster och har en bakgrund som psykolog.

16.00 Per Johansson: Inget är gratis i denna värld – om frihetens pris
Är vi fria från en Stalin i samhället bara för att vi har en Stalin inom oss? Per Johansson ställer sig frågor om sin inre djävul i en reflektion om hur den fria tanken och ännu mera det fria yttrandet har ett verkligt och kännbart pris, även nu, även i Sverige, även i Väst.

Per Johansson är idéhistoriker och fil dr i humanekologi, fri forskare, konsult samt upphovsman till flera uppmärksammade poddserier med kulturjournalisten Eric Schüldt.

16.30 Samtal och diskussion
Vi samlas i mindre grupper utifrån olika frågeställningar som knyter an till föreläsningarna.

17.30 Sammanfattning och samtal i helgrupp

18.00 Vegansk middag med dryck
Vi tar samtalet vidare till middagsbordet.
Meddela oss i förväg om eventuella allergier.

 * * *

Konferensen Frihetens pris genomförs den 9 november 2019 på Skogen, Masthuggsterassen 3, Göteborg, med stöd från

Foto: Andreas Torstensson

Previous slide
Next slide

Fria byråkrater nätverksträff

Lördagen den 8 december är det dags för den första stora nätverksträffen med nätverket Fria byråkrater. Vi hoppas att så många av er som möjligt kommer, oavsett var i landet ni bor. Det blir en resa väl värd att göra! Eventet är öppet även för dem som ännu inte har anmält sig, men som är nyfikna på att gå med.
Vi bjuder på inspirationsföredrag, utforskar möjligheter till mikromotstånd i mätbarhetssamhället, frigörelse från etisk stress samt diskutera våra erfarenheter av new public management, etisk stress och andra utmaningar som kommer med att arbeta inom byråkratiskt präglade verksamheter. Eventet genomförs i samarbete med konstplattformen Skogen. Kvällen avslutas med middag. Vi bjuder på mat (vegansk) och dryck.
Eventet genomförs i samarbete med konstplattformen Skogen.

Dela:

Forskning  /  Projekt  / … nätverksträff

Fria byråkrater nätverksträff

Välkommen till den första nationella träffen med nätverket Fria byråkrater. Vi bjuder på en spännande eftermiddag med inspirationsföredrag, samtal och frigörelseverkstad. Framåt kvällen avrundar vi med vegansk mat och dryck. Se fullständigt program nedan.

Vi hoppas att alla intresserade tar tillfället i akt och kommer, oavsett var i landet ni bor. Vi lovar att det blir en resa väl värd att göra. 
Eventet genomförs i samarbete med konstplattformen Skogen. Det vänder sig till dig som har anmält ditt intresse av att medverka i nätverket Fria byråkrater, men är även öppet för nya nyfikna.

Datum och tid: 8 december kl. 14 – 19
Plats: Skogen, Masthuggsterassen 3, Göteborg

Anmälan till eventet

Anmäl dig senast den 5 december till cecilia@frihetsformedlingen.se och ange då också om du stannar till middagen.

Program:

14.00 Frihetsförmedlingen om nätverkets grundidé

Frihetsförmedlingens initiativtagare John Huntington och Lars Noväng samt Sveriges friaste byråkrat Cecilia Jonasson presenterar sig själva, Frihetsförmedlingen och tanken bakom nätverket fria byråkrater.

14.30 Kort presentationsrunda

Deltagarna får möjlighet att kort presentera sig själva.

14.50 Bensträckare

15.00 Inspirationsföredrag – två berättelser

Hur kan ett mikromotstånd mot etisk stress och meningsurholkande ritualer se ut i praktiken? Två av nätverkets medlemmar delar med sig av sina berättelser.

Hanna Asp – Om att bevara mänskligheten i ett omänskligt uppdrag

Författare och handläggare vid Migrationsverket.

Vad sker med oss när vi arbetar efter riktlinjer som går på tvärs med hjärtat? Hanna delar med sig av sin berättelse om hur poesin och skrivandet blev hennes enda verkningsfulla redskap för att hantera den etiska stress som uppstod i arbetet som handläggare på Migrationsverket.

Sverker Lundin – Om kunskapssamhällets ritualer och att excellera i excelark

Universitetslektor på institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.

Hur kan vi hantera meningslösa ritualer och ändå ha roligt? Sverker ger oss en inblick i utbildningsinstitutionens rituella funktion i kunskapssamhället och utforskar den universitetsanställdes möjligheter till mikromotstånd.

15.45 Diskussion och frågor

16.00 Fikapaus 

16.30 Frigörelseverkstad. Vad vill och kan vi i nätverket göra?

Med utgångspunkt i deltagarnas egna erfarenheter tar vi konstnärlig metodik till hjälp för att på ett lustfyllt sätt utforma frigörande handlingar som var och en kan testa i sin arbetsvardag.

Deltagarna får tillfälle att reflektera närmare över sin egen situation och bolla idéer med varandra. Hur ser villkoren för människors frihet ut på våra arbetsplatser? Vilka värden präglar våra verksamheter? Vilka handlingsutrymmen ser vi? Vilka kan vi skapa?

17.30 Middag och fortsatta samtal

Vi fortsätter samtalen vid middagsbordet och avnjuter god vegansk mat och dryck tillsammans.

Om nätverket Fria byråkrater

Nätverket Fria byråkrater är en del av Frihetsförmedlingens forskningsavdelning. Det vänder sig till alla med erfarenhet av att arbeta med eller inom byråkratiskt präglade företag och organisationer. Du kan vara alltifrån socionom, konstnär eller akademiker till säljare, kvalitetsansvarig eller lärare. Syftet är att utforska villkoren för människors frihet i samtiden.

Har du fått nog av missanpassade rutiner, trilskande system och accelererande administration? Upplever du att din egen moraliska kompass alltför ofta pekar i en annan riktning än din arbetsbeskrivning? Är du nyfiken på vad den mänskliga faktorn kan vara, annat än en felande länk i systemen? Då kan det här vara nätverket för dig.

Läs mer och anmäl gärna ditt intresse att bli med i nätverket ❯

Grundkurs för frihetssökande

Söker du större frihet i tillvaron? Välkommen till Frihetsförmedlingens grundkurs för frihetssökande! Kursen vänder sig till dig som  vill veta mer om vår samtidsanalys, verksamhet och forskning, och ger dig som söker frihet bättre verktyg att förstå, beskriva och utmana arbetssamhällets och samtidens inlåsningsmekanismer. Men viktigast av allt: du får inspiration till att utforska frihetens betydelse i ditt liv, hur den kan berika dig och dina relationer med andra.

Dela:

Start  /  Aktiviteter  / … / Grundkurs för frihetssökande

Grundkurs för frihetssökande

Söker du större frihet i tillvaron? Då är du varmt välkommen till Frihetsförmedlingens grundkurs.

Det är många som drömmer om alternativa sätt att leva men som har svårt att se hur det ska gå till. Andra upplever att det är något med arbets- och konsumtionshjulet som inte känns bra, men har svårt att sätta fingret på vad. Ytterligare andra är trötta på att definieras i relation till yrke, ekonomi, konsumtion och social status och undrar: går det att sätta helt andra värden i fokus?

Frihetsförmedlingens grundkurs vänder sig till dig som vill få bättre verktyg för att förstå, beskriva och utmana arbetssamhällets och samtidens inlåsningsmekanismer. Du får ta del av Frihetsförmedlingens samtidsanalys, verksamhet och forskning. Och viktigast av allt: du får inspiration till att utforska vad frihet egentligen betyder, både för dig själv och andra.

Innehåll:

Hur kunde armod bli så eftersträvansvärt?

En genomgång av arbetssamhällets framväxt och historia

Vilka problem ser vi med dagens arbetssamhälle?

Om minskat handlingsutrymme, hotad miljö och meningsförlust. Har arbetskritiken lösningarna? Vilka frågor behöver ställas?

Utmaningar för den frihetssökande

Vad innebär det att vara frihetssökande? Hur flyttar vi fokus från pengar, jobb och konsumtion till frihet, gemenskap, mening och värde? Om tankeburar, osäkerhet och ansvar.

Frihetsförmedlingen: initiativ för mental omställning

Vad är och gör Frihetsförmedlingen? Våra stödåtgärder, påverkansprojekt och forskning.

Vad gör vi nu?

Hur fortsätter vi gemensamt att skapa en ökad frihet i tillvaron för både den enskilde och varandra? Vad kan och vill du själv konkret göra? Vi ger några förslag och öppnar för frågor.

Grundkursen för frihetssökande genomförs i samarbete med konstplattformen Skogen. Kvällen avrundas med middag och samtal. Anmäl att du vill delta på Skogens hemsida

Samtidsbyråkraten

Behövs konst som byråkrati och byråkrati som konst i en samtid där politik blivit underhållning och arbete religion? Hur blev vi fast i arbetssamhället och hur har ekonomism och digitalisering påverkat våra institutioner? Vilken roll spelar performativiteten i samhällets organisation? Och är byråkratin mest betydelsefull som ritual?
Välkommen till en eftermiddag i gränslandet mellan konst och byråkrati, där vi gemensamt reflekterar kring dessa och andra spännande frågor!
Plats: SKOGEN, Masthuggsterassen 3, Göteborg
Tid: 24 mars 2018 kl 12:30 – 19.00
Web: www.skogen.pm

 

Dela:

Start  /  Forskning  / … / Samtidsbyråkraten

Symposium: Samtidsbyråkraten

Behövs konst som byråkrati och byråkrati som konst i en samtid där politik blivit underhållning och arbete religion? Hur blev vi fast i arbetssamhället och hur har ekonomism och digitalisering påverkat våra institutioner? Vilken roll spelar performativiteten i samhällets organisation? Och är byråkratin mest betydelsefull som ritual?

Samtidsbyråkraten: Ett mini-symposium

Välkommen till en eftermiddag i gränslandet mellan konst och byråkrati, där vi gemensamt reflekterar kring dessa och andra spännande frågor!

Plats: SKOGEN, Masthuggsterassen 3, Göteborg
Tid: 24 mars 2018 kl 12:30 – 19.00
Web: www.skogen.pm

Program:
12.30 Inledning
13.00 Sven-Eric Liedman: Valfrihet och regeltvång i vår tid
13.50 John Willgren, “Vi drack kaffe och administrerade landet”, videoverk
14.00 Lisa Rosendahl: Konst i den totala byråkratiseringens tidsålder
14.40 Fikapaus
15.10 Sverker Lundin, Byråkrati som bönesnurra
16.00 Pilvi Takala, “The Trainee”, videoverk
16.20 Simon Winter: Digitalisering, automatisering och AI
16.50 Bensträckare
17.00 Frihetsförmedlingen (John Huntington & Lars Noväng) presenterar verksamheten
17.15 Cecilia Jonasson, Sveriges friaste byråkrat, presenterar sig själv
17.30 Sammanfattning av eftermiddagen, diskussion
18.00 Mat, dryck och fortsatta samtal

❯ Programblad (pdf)

Samtidsbyråkraten arrangeras av Frihetsförmedlingen som denna vår startar två nya undersökningar; Sveriges friaste byråkrat, där en professionell tjänsteman anställs under ett år för att stärka Frihetsförmedlingens närvaro i samhället och Kim Svensson, AI: en utforskning av automatisering och digital utveckling där Frihetsförmedlingen ger sig på att försöka bilda en moraliskt ansvarstagande artificiellt intelligent byråkrat.

Föreläsningar och presentationer:

13.00 Sven-Eric Liedman: Valfrihet och regeltvång i vår tid
I dagens härskande tänkesätt är frihet detsamma som valfrihet och människan framför allt en konsument av varor på en makalöst stor men ändå begränsad marknad. Den kreativa och arbetande människan reduceras däremot till en regelstyrd undersåte, underkastad en ordning som i offentlig sektor går under namnet New Public Management men som har motsvarigheter inom den privata sfären. Det är en snäv och reducerad människobild som på så sätt framträder och som vi på allt sätt måste försöka frigöra oss från.

Sven-Eric Liedman är professor emeritus i idéhistoria, författare till många böcker.

14.00 Lisa Rosendahl: Konst i den totala byråkratiseringens tidsålder
Hur påverkas konstnärligt arbete av de byråkratiska ramverk som omgärdar det? Sveriges kulturinstitutioner och byråkrati är utformade i syfte att säkerställa demokrati och yttrandefrihet, vilka är förutsättningar för konstnärlig frihet. Samtidigt är ett ramverk aldrig neutralt, och blir ofrånkomligen en del av det som det omgärdar. Hur kommer denna relation till uttryck inom bildkonstfältet, vars arbetsprocesser ofta anses diametralt motsatta byråkratins? Lisa Rosendahl diskuterar utifrån hennes erfarenhet av att arbeta på Konstnärsnämnden, Sveriges statliga myndighet för verksamma konstnärer, och en rad andra institutioner.

Lisa Rosendahl är curator och skribent.

15.10 Sverker Lundin, Byråkrati som bönesnurra
Vad har byråkratens regelstyrda arbete vid skrivbordet för likhet med ett ljus som brinner i en tom kyrka? Eller med en turist som entusiastiskt fotograferar lutande tornet i Pisa? Jag presenterar ett tolkningsramverk som gör det möjligt att förstå byråkrati som en ritual, som kan vara lustfyllt befriande ibland, men som idag allt oftare blir meningslös och tvångsmässig.

Sverker Lundin är lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hans forskning handlar om kunskapsproduktion, utifrån ett antropologiskt och historiskt perspektiv.

16.20 Simon Winter: Digitalisering, automatisering och AI
Digitaliseringen innebär ett omskakande perspektivskifte vad gäller hur vi ser på världen. I stället för att agera enligt traditionella mönster byggs det nu upp kraftfulla datoriserade modeller som förmår härma även de mest mänskliga av egenskaper. Moral reduceras till mätbara värden och beslut och handlingar baseras på mönsterigenkänning i enorma datamängder.

Simon Winter är interaktionsdesigner och doktor i kognitionsforskning. Han arbetar som analytiker på tankesmedjan Infontology.

17.00 Frihetsförmedlingen presenterar verksamheten
Frihetsförmedlingen är en självorganiserad myndighet vars stödåtgärder, riktlinjer och information till allmänheten syftar till att motverka en tilltagande inlåsning av mänsklig aktivitet i lönearbete och konsumtion. Samtidigt är förmedlingen ett konstverk som behandlar arbetssamhället och utforskar möjliga alternativ till det. Frihetsförmedlingen initierades 2014 av konstnärerna Lars Noväng och John Huntington som sedan starten också driver verksamheten.

17.15 Sveriges friaste byråkrat presenterar sig själv och sitt kommande uppdrag
Cecilia Jonasson har en bakgrund som kommunikatör på förvaltningen för inköp och upphandling i Göteborgs Stad. Tidigare har hon bl.a. tjänstgjort på flera större studieförbund som administratör och verksamhetsutvecklare. Cecilia har också ett ben i medvetandefilosofi och modern vetenskapsteori med särskilt intresse för de aspekter av människans upplevelsevärld som inte gärna låter sig inordnas i system och struktur.

Videoverk

13.50 John Willgren, “Vi drack kaffe och administrerade landet”, 2013
Mycket kaffe dricks dagligen ur muggar som bär olika svenska myndigheters namn. I Willgrens film får den svenska fikakulturen både byråkratisk tyngd och politisk laddning.

John Willgren (1985) bor och arbetar i Stockholm. Hans verk belyser ofta hur det kollektiva och privata smälter samman i våra gemensamma berättelser.

16.00 Pilvi Takala, “The Trainee”, 2008
När Takala arbetar en månad som praktikant på Deloittes kontor i Helsingfors vet nästan ingen vad hennes projekt egentligen går ut på. Efter ett tid utvecklar hon märkliga vanor och stämningen kring henne blir gradvis outhärdlig.

Pilvi Takala (1981) bor och arbetar i Helsingfors och Berlin. Hon har ställt ut internationellt sedan 2003 och bland annat vunnit The Emdash Award på Frieze Art Fair, London.

Samtidsbyråkraten 24 mars 2018
Sven-Eric Liedman
Lisa Rosendahl
Previous slide
Next slide

Tack till

Skogen

Samtidsbyråkraten produceras med stöd av Göteborgs Stads kulturnämnd
Sveriges friaste byråkrat och Kim Svensson, AI genomförs med stöd från Kulturbryggan respektive Kultur Skåne

Bild: Evening_tao_Freepik.com

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Att bli synlig – Konst och återhämtning

“Idag håller vi på att återupptäcka konstens betydelse för psykisk återhämtning.” – Elisabeth Punzi, forskare i psykologi-

Frihetsförmedlingen deltar med sina synvinklar kring meningskapande verksamhet på ett symposium om konst och återhämtning i Göteborg onsdag 21 februari 2018.
Ur programbladet:
“Konstnärliga uttryck som en väg till återhämtning från psykiskt lidande är ett kulturellt arv
som alltmer börjar återupptäckas. Vid exempelvis Lillhagens sjukhus fanns konstateljéer samt musikverksamhet och dansterapi. Inom samtida forskning och klinisk verksamhet finns intresse för att integrera kultur och konstnärliga uttryck och få ökad förståelse för hur bildkonst, litteratur, musik och dans kan hjälpa människor att närma sig känslor och erfarenheter, öka välbefinnandet och skapa mening. Människor som är eller har varit inom psykiatrin har ofta hittat ett sammanhang och funnit tillfredsställelse i kreativ verksamhet.

Vid detta symposium presenteras verksamheter som har fokus på konstens betydelse vid återhämtning från psykiskt lidande. Vi har bidrag från personer med egna erfarenheter, Affektiva enheten vid Psykiatri Sahlgrenska, Stiftelsen Gyllenkroken, Göteborgs universitet och Frihetsförmedlingen.

Konstnärer, forskare, kliniker och brukare möts för att dela erfarenheter av konstnärliga uttryck och deras betydelse.”

Dela:

Påverkan  /  Aktiviteter  / NGT

Att bli synlig – Konst och återhämtning

“Idag håller vi på att återupptäcka konstens betydelse för psykisk återhämtning.”
– Elisabeth Punzi, forskare i psykologi –

Frihetsförmedlingen deltar med sina synvinklar kring meningskapande verksamhet på ett symposium om konst och återhämtning i Göteborg onsdag 21 februari 2018.

Ur programbladet:

“Konstnärliga uttryck som en väg till återhämtning från psykiskt lidande är ett kulturellt arv
som alltmer börjar återupptäckas. Vid exempelvis Lillhagens sjukhus fanns konstateljéer samt musikverksamhet och dansterapi. Inom samtida forskning och klinisk verksamhet finns intresse för att integrera kultur och konstnärliga uttryck och få ökad förståelse för hur bildkonst, litteratur, musik och dans kan hjälpa människor att närma sig känslor och erfarenheter, öka välbefinnandet och skapa mening. Människor som är eller har varit inom psykiatrin har ofta hittat ett sammanhang och funnit tillfredsställelse i kreativ verksamhet.

Vid detta symposium presenteras verksamheter som har fokus på konstens betydelse vid återhämtning från psykiskt lidande. Vi har bidrag från personer med egna erfarenheter, Affektiva enheten vid Psykiatri Sahlgrenska, Stiftelsen Gyllenkroken, Göteborgs universitet och Frihetsförmedlingen.

Konstnärer, forskare, kliniker och brukare möts för att dela erfarenheter av konstnärliga uttryck och deras betydelse.”

För att läsa hela programmet:

❯ Länk till programblad (pdf)

Mobildeln>

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kontakta oss

info[a]frihetsformedlingen.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Open Freedom Lab 2016

Välkommen till Open Freedom Lab 2016: en nationell träff på temat “Tillsammans formar vi framtidens frihet”. Under två dagar möts frihetssökande, forskare, experter, praktiker och nyfikna för att diskutera och undersöka frihetens roll i dagens och morgondagens samhälle. Programmet innehåller en bredd av infallsvinklar förmedlade i teori och praktik genom öppna samtal, inspirerande föreläsningar och gemensamma frihetsövningar.

Dela:

Välkommen till Open Freedom Lab 2016: en nationell träff på temat “Tillsammans formar vi framtidens frihet”. Under två dagar möts frihetssökande, forskare, experter, praktiker och nyfikna för att diskutera och undersöka frihetens roll i dagens och morgondagens samhälle. Programmet innehåller en bredd av infallsvinklar förmedlade i teori och praktik genom öppna samtal, inspirerande föreläsningar och gemensamma frihetsövningar.


Open Freedom Lab tar avstamp i Frihetsförmedlingens uppdrag att verka för nationell omställning, mitt i en av vår tids största utmaningar: övergången från lönearbete till frihet. Uppdraget innebär också att utforska och stärka frihetsbegreppet, så att det på sikt ska kunna ersätta lönearbete som främsta meningsskapare. Det senaste året har Frihetsförmedlingen undersökt strategier för att uppnå såväl mental som fysisk frihet, tillsammans med filosofen Per Johansson och Kamratföreningen Krisbo Gård. I det statligt finansierade projektet Frihetsburen har vi lyft fram och undersökt en rad viktiga frågeställningar, som också fungerar som ledord för Open Freedom Lab: Vad är vi fria ifrån? Vad är vi fria till? Hur tar vi oss ur våra tankeburar? Hur skapar vi meningsfulla sammanhang? Hur fria kan vi bli?

* * *

Frihetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av frihet, och har som sin viktigaste uppgift att hjälpa frihetssökande till ökat oberoende. Sedan starten 2014 har Frihetsförmedlingen utvecklat stödformer för frihetssökande och frihetsgivande, förmedlat frihet vid en rad olika lokalkontor, fungerat som tankesmedja och deltagit i viktiga debatter om arbete, frihet, tid och resursfördelning.


Program:

Fredag 7 okt:

11.00 – 15.00 Frihetshandläggning på Österängens konsthall
15.30 – 16.00 Manifestation: Mental fritagning vid Arbetsförmedlingen på Barnarpsgatan 40, mer information om fritagningen: https://www.facebook.com/events/307170372988975/
16.30 – 19.00 Samtal, mat & frihetsspelet på restaurang

Lördag 8 okt – Österängens konsthall

11.00 – 11.10 Välkomsthälsning – Frihetsförmedlingen
11.10 – 11.30 Presentation av Österängens konsthall – Johanna Linder
11.30 – 11.50 Introduktion av Frihetsförmedlingen – Lars Noväng & John Huntington
12.00 – 13.00 Föreläsning – Ann Ighe
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 14.20 Presentation av Kamratföreningen Krisbo Gård – P-G Johansson
14.20 – 14.40 Sammanfattning av projektet Frihetsburen – John Huntington, Lars Noväng, P-G Johansson & Per Johansson
14.40 – 15.20 Gör det du vill – men vad vill du egentligen? Föreläsning med Per Johansson
15.40 – 17.00 Konversatorium om frihet

Fullständigt program:

❯ Länk till hela programmet (pdf)

Open Freedom Lab 2016 produceras av Frihetsförmedlingen i samarbete med Kamratföreningen Krisbo Gård, Österängens konsthall och Friendly. Projektet stöds av Kulturbryggan.

Mobildeln>

Prenumerera på vårt nyhetsbrev