Behövs konst som byråkrati och byråkrati som konst i en samtid där politik blivit underhållning och arbete religion? Hur blev vi fast i arbetssamhället och hur har ekonomism och digitalisering påverkat våra institutioner? Vilken roll spelar performativiteten i samhällets organisation? Och är byråkratin mest betydelsefull som ritual?
Välkommen till en eftermiddag i gränslandet mellan konst och byråkrati, där vi gemensamt reflekterar kring dessa och andra spännande frågor!
Plats: SKOGEN, Masthuggsterassen 3, Göteborg
Tid: 24 mars 2018 kl 12:30 – 19.00
Web: www.skogen.pm

 

Dela:

Start  /  Forskning  / … / Samtidsbyråkraten

Symposium: Samtidsbyråkraten

Behövs konst som byråkrati och byråkrati som konst i en samtid där politik blivit underhållning och arbete religion? Hur blev vi fast i arbetssamhället och hur har ekonomism och digitalisering påverkat våra institutioner? Vilken roll spelar performativiteten i samhällets organisation? Och är byråkratin mest betydelsefull som ritual?

Samtidsbyråkraten: Ett mini-symposium

Välkommen till en eftermiddag i gränslandet mellan konst och byråkrati, där vi gemensamt reflekterar kring dessa och andra spännande frågor!

Plats: SKOGEN, Masthuggsterassen 3, Göteborg
Tid: 24 mars 2018 kl 12:30 – 19.00
Web: www.skogen.pm

Program:
12.30 Inledning
13.00 Sven-Eric Liedman: Valfrihet och regeltvång i vår tid
13.50 John Willgren, “Vi drack kaffe och administrerade landet”, videoverk
14.00 Lisa Rosendahl: Konst i den totala byråkratiseringens tidsålder
14.40 Fikapaus
15.10 Sverker Lundin, Byråkrati som bönesnurra
16.00 Pilvi Takala, “The Trainee”, videoverk
16.20 Simon Winter: Digitalisering, automatisering och AI
16.50 Bensträckare
17.00 Frihetsförmedlingen (John Huntington & Lars Noväng) presenterar verksamheten
17.15 Cecilia Jonasson, Sveriges friaste byråkrat, presenterar sig själv
17.30 Sammanfattning av eftermiddagen, diskussion
18.00 Mat, dryck och fortsatta samtal

❯ Programblad (pdf)

Samtidsbyråkraten arrangeras av Frihetsförmedlingen som denna vår startar två nya undersökningar; Sveriges friaste byråkrat, där en professionell tjänsteman anställs under ett år för att stärka Frihetsförmedlingens närvaro i samhället och Kim Svensson, AI: en utforskning av automatisering och digital utveckling där Frihetsförmedlingen ger sig på att försöka bilda en moraliskt ansvarstagande artificiellt intelligent byråkrat.

Föreläsningar och presentationer:

13.00 Sven-Eric Liedman: Valfrihet och regeltvång i vår tid
I dagens härskande tänkesätt är frihet detsamma som valfrihet och människan framför allt en konsument av varor på en makalöst stor men ändå begränsad marknad. Den kreativa och arbetande människan reduceras däremot till en regelstyrd undersåte, underkastad en ordning som i offentlig sektor går under namnet New Public Management men som har motsvarigheter inom den privata sfären. Det är en snäv och reducerad människobild som på så sätt framträder och som vi på allt sätt måste försöka frigöra oss från.

Sven-Eric Liedman är professor emeritus i idéhistoria, författare till många böcker.

14.00 Lisa Rosendahl: Konst i den totala byråkratiseringens tidsålder
Hur påverkas konstnärligt arbete av de byråkratiska ramverk som omgärdar det? Sveriges kulturinstitutioner och byråkrati är utformade i syfte att säkerställa demokrati och yttrandefrihet, vilka är förutsättningar för konstnärlig frihet. Samtidigt är ett ramverk aldrig neutralt, och blir ofrånkomligen en del av det som det omgärdar. Hur kommer denna relation till uttryck inom bildkonstfältet, vars arbetsprocesser ofta anses diametralt motsatta byråkratins? Lisa Rosendahl diskuterar utifrån hennes erfarenhet av att arbeta på Konstnärsnämnden, Sveriges statliga myndighet för verksamma konstnärer, och en rad andra institutioner.

Lisa Rosendahl är curator och skribent.

15.10 Sverker Lundin, Byråkrati som bönesnurra
Vad har byråkratens regelstyrda arbete vid skrivbordet för likhet med ett ljus som brinner i en tom kyrka? Eller med en turist som entusiastiskt fotograferar lutande tornet i Pisa? Jag presenterar ett tolkningsramverk som gör det möjligt att förstå byråkrati som en ritual, som kan vara lustfyllt befriande ibland, men som idag allt oftare blir meningslös och tvångsmässig.

Sverker Lundin är lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hans forskning handlar om kunskapsproduktion, utifrån ett antropologiskt och historiskt perspektiv.

16.20 Simon Winter: Digitalisering, automatisering och AI
Digitaliseringen innebär ett omskakande perspektivskifte vad gäller hur vi ser på världen. I stället för att agera enligt traditionella mönster byggs det nu upp kraftfulla datoriserade modeller som förmår härma även de mest mänskliga av egenskaper. Moral reduceras till mätbara värden och beslut och handlingar baseras på mönsterigenkänning i enorma datamängder.

Simon Winter är interaktionsdesigner och doktor i kognitionsforskning. Han arbetar som analytiker på tankesmedjan Infontology.

17.00 Frihetsförmedlingen presenterar verksamheten
Frihetsförmedlingen är en självorganiserad myndighet vars stödåtgärder, riktlinjer och information till allmänheten syftar till att motverka en tilltagande inlåsning av mänsklig aktivitet i lönearbete och konsumtion. Samtidigt är förmedlingen ett konstverk som behandlar arbetssamhället och utforskar möjliga alternativ till det. Frihetsförmedlingen initierades 2014 av konstnärerna Lars Noväng och John Huntington som sedan starten också driver verksamheten.

17.15 Sveriges friaste byråkrat presenterar sig själv och sitt kommande uppdrag
Cecilia Jonasson har en bakgrund som kommunikatör på förvaltningen för inköp och upphandling i Göteborgs Stad. Tidigare har hon bl.a. tjänstgjort på flera större studieförbund som administratör och verksamhetsutvecklare. Cecilia har också ett ben i medvetandefilosofi och modern vetenskapsteori med särskilt intresse för de aspekter av människans upplevelsevärld som inte gärna låter sig inordnas i system och struktur.

Videoverk

13.50 John Willgren, “Vi drack kaffe och administrerade landet”, 2013
Mycket kaffe dricks dagligen ur muggar som bär olika svenska myndigheters namn. I Willgrens film får den svenska fikakulturen både byråkratisk tyngd och politisk laddning.

John Willgren (1985) bor och arbetar i Stockholm. Hans verk belyser ofta hur det kollektiva och privata smälter samman i våra gemensamma berättelser.

16.00 Pilvi Takala, “The Trainee”, 2008
När Takala arbetar en månad som praktikant på Deloittes kontor i Helsingfors vet nästan ingen vad hennes projekt egentligen går ut på. Efter ett tid utvecklar hon märkliga vanor och stämningen kring henne blir gradvis outhärdlig.

Pilvi Takala (1981) bor och arbetar i Helsingfors och Berlin. Hon har ställt ut internationellt sedan 2003 och bland annat vunnit The Emdash Award på Frieze Art Fair, London.

Samtidsbyråkraten 24 mars 2018
Sven-Eric Liedman
Lisa Rosendahl
Previous slide
Next slide

Tack till

Skogen

Samtidsbyråkraten produceras med stöd av Göteborgs Stads kulturnämnd
Sveriges friaste byråkrat och Kim Svensson, AI genomförs med stöd från Kulturbryggan respektive Kultur Skåne

Bild: Evening_tao_Freepik.com

Prenumerera på vårt nyhetsbrev