“Idag håller vi på att återupptäcka konstens betydelse för psykisk återhämtning.” – Elisabeth Punzi, forskare i psykologi-

Frihetsförmedlingen deltar med sina synvinklar kring meningskapande verksamhet på ett symposium om konst och återhämtning i Göteborg onsdag 21 februari 2018.
Ur programbladet:
“Konstnärliga uttryck som en väg till återhämtning från psykiskt lidande är ett kulturellt arv
som alltmer börjar återupptäckas. Vid exempelvis Lillhagens sjukhus fanns konstateljéer samt musikverksamhet och dansterapi. Inom samtida forskning och klinisk verksamhet finns intresse för att integrera kultur och konstnärliga uttryck och få ökad förståelse för hur bildkonst, litteratur, musik och dans kan hjälpa människor att närma sig känslor och erfarenheter, öka välbefinnandet och skapa mening. Människor som är eller har varit inom psykiatrin har ofta hittat ett sammanhang och funnit tillfredsställelse i kreativ verksamhet.

Vid detta symposium presenteras verksamheter som har fokus på konstens betydelse vid återhämtning från psykiskt lidande. Vi har bidrag från personer med egna erfarenheter, Affektiva enheten vid Psykiatri Sahlgrenska, Stiftelsen Gyllenkroken, Göteborgs universitet och Frihetsförmedlingen.

Konstnärer, forskare, kliniker och brukare möts för att dela erfarenheter av konstnärliga uttryck och deras betydelse.”

Dela:

Påverkan  /  Aktiviteter  / NGT

Att bli synlig – Konst och återhämtning

“Idag håller vi på att återupptäcka konstens betydelse för psykisk återhämtning.”
– Elisabeth Punzi, forskare i psykologi –

Frihetsförmedlingen deltar med sina synvinklar kring meningskapande verksamhet på ett symposium om konst och återhämtning i Göteborg onsdag 21 februari 2018.

Ur programbladet:

“Konstnärliga uttryck som en väg till återhämtning från psykiskt lidande är ett kulturellt arv
som alltmer börjar återupptäckas. Vid exempelvis Lillhagens sjukhus fanns konstateljéer samt musikverksamhet och dansterapi. Inom samtida forskning och klinisk verksamhet finns intresse för att integrera kultur och konstnärliga uttryck och få ökad förståelse för hur bildkonst, litteratur, musik och dans kan hjälpa människor att närma sig känslor och erfarenheter, öka välbefinnandet och skapa mening. Människor som är eller har varit inom psykiatrin har ofta hittat ett sammanhang och funnit tillfredsställelse i kreativ verksamhet.

Vid detta symposium presenteras verksamheter som har fokus på konstens betydelse vid återhämtning från psykiskt lidande. Vi har bidrag från personer med egna erfarenheter, Affektiva enheten vid Psykiatri Sahlgrenska, Stiftelsen Gyllenkroken, Göteborgs universitet och Frihetsförmedlingen.

Konstnärer, forskare, kliniker och brukare möts för att dela erfarenheter av konstnärliga uttryck och deras betydelse.”

För att läsa hela programmet:

❯ Länk till programblad (pdf)

Mobildeln>

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kontakta oss

info[a]frihetsformedlingen.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev