Under tre dagar tar Frihetsförmedlingen plats i Göteborg med ett nytt mobilt kontor. Där kommer vår Tillståndsenhet att utfärda dokument som effektivt undanröjer de flesta hinder för ökad frihet. Kontoret har drop in-öppet och finns runt Brunnsparken, Kungsportsplatsen, respektive Järntorget 28-29 sep och 1 okt 2017. Se uppdateringar av eventet för exakta platser. Under flera års tid har Frihetsförmedlingen uppmärksammat ett växande behov av individuella och gemensamma tillstånd som kan underlätta för ökad frihet. Därför har vi upprättat Tillståndsenheten, som i Göteborg för första gången erbjuder direktservice från vårt nya mobila kontor. Allmänheten kan där få hjälp med att uppmärksamma olika hinder och möjligheter – både för den sökande själv, men också för andra kanske mindre privilegierade grupper i samhället. Under rituella former kommer också skräddarsydda tillstånd att utfärdas på plats – exempelvis utresetillstånd, arbetsintyg, visum, bygglov, utskänkningstillstånd, danstillstånd eller andra mer fantasifulla tillstånd.

Välkommen till Open Freedom Lab 2016: en nationell träff på temat “Tillsammans formar vi framtidens frihet”. Under två dagar möts frihetssökande, forskare, experter, praktiker och nyfikna för att diskutera och undersöka frihetens roll i dagens och morgondagens samhälle. Programmet innehåller en bredd av infallsvinklar förmedlade i teori och praktik genom öppna samtal, inspirerande föreläsningar och gemensamma frihetsövningar.

Dela:

Påverkan  /  Aktiviteter  / …  /  Tillståndsenheten

Tillståndsenheten

Under tre dagar tar Frihetsförmedlingen plats i Göteborg med ett nytt mobilt kontor. Där kommer vår Tillståndsenhet att utfärda dokument som effektivt undanröjer de flesta hinder för ökad frihet. Kontoret har drop in-öppet och finns runt Brunnsparken, Kungsportsplatsen, respektive Järntorget 28-29 sep och 1 okt 2017. Se uppdateringar av eventet för exakta platser.

Under flera års tid har Frihetsförmedlingen uppmärksammat ett växande behov av individuella och gemensamma tillstånd som kan underlätta för ökad frihet. Därför har vi upprättat Tillståndsenheten, som i Göteborg för första gången erbjuder direktservice från vårt nya mobila kontor. Allmänheten kan där få hjälp med att uppmärksamma olika hinder och möjligheter – både för den sökande själv, men också för andra kanske mindre privilegierade grupper i samhället. Under rituella former kommer också skräddarsydda tillstånd att utfärdas på plats – exempelvis utresetillstånd, arbetsintyg, visum, bygglov, utskänkningstillstånd, danstillstånd eller andra mer fantasifulla tillstånd.

Frihetsförmedlingens tillståndsenhet riktar på detta sätt under tre dagar sökarljuset mot de moraliska förpliktelser friheten för med sig: “hur använder du ditt tillstånd att göra vad du vill på ett sätt som inte inskränker någon annans frihet? Hur hanterar du kravet att ta ett personligt juridiskt ansvar för hur du använder utfärdade tillstånd, i relation till svensk lagstiftning, offentliga regelverk och andra erkända intressen?”

Frihetsförmedlingen finns till för människorna. Som institution tar vi de sociala situationer vi verkar i på största allvar. Vårt byråkratiska ramverk syftar till att ge befolkningen bästa möjliga stöd och hjälp i sökandet efter sammanhang och mening i en alltmer flytande tillvaro.
Frihetsförmedlingens publika aktiviteter hösten 2017 utgör våra hittills största satsning på uppsökande verksamhet i Sverige. Vi hoppas att många frihetssökande Göteborgare tar chansen att under trivsamma former möta våra kunniga handläggare. Välkomna!

Frihetsförmedlingens tillståndsenhet är en del av GIBCA Extended och produceras av förmedlingens initativtagare Lars Noväng och John Huntington.

Tid och plats:

Torsdag 28 sep 12.00 –16.00: Brunnsparken/Drottningtorget
Fredag 29 sep 12.00 – 16.00: Kungsportsplatsen
Söndag 1 okt 10.00 – 14.00: Järntorget

På eftermiddagen söndag 1 oktober förflyttar sig Tillståndsenheten till Masthugget och fortsätter verksamheten under evenemanget Skolstart på Skogen: www.skogen.pm

Bilder från eventet:

Mobildeln>

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Previous
Next

Prenumerera på vårt nyhetsbrev