Dela:

Tillståndsenheten upprättades  2017, som en del av Frihetsförmedlingens program för att öka måluppfyllelsen i relation till uppdraget att förmedla frihet till så stor del av befolkningen som möjligt.

Frihetsförmedlingen har under flera års tid uppmärksammat ett ökande behov av både individuella och gemensamma tillstånd, som kan underlätta för sökande att snabbare uppnå mer frihet. Tillståndsenheten bemannas av våra mest erfarna handläggare med särskilda befogenheter att utfärda specialtillstånd som kan påskynda frihetsetableringen för såväl individer som grupper.

Utfärdande av individuellt utformade tillstånd är en grannlaga uppgift och vi kräver därför stort engagemang av de sökande under handläggningsprocessen. Exempelvis ser handläggarna alltid till att uppmärksamma den sökande på olika hinder och möjligheter relaterade till de efterfrågade tillstånden. Inte minst läggs stort fokus på de konsekvenser tillståndsanvändandet kan medföra för andra, kanske mindre priviligierade, grupper i samhället.

Frågeställningar som alltid hanteras innan eventuella tillstånd utfärdas är: “Har den sökande full insikt i de moraliska implikationerna av efterfrågade tillstånd, exempelvis vilka svårigheter det kan innebära att utnyttja ett tillstånd att göra vad som faller en in på ett sätt som inte inskränker någon annans frihet? Är den sökande beredd att ta det fulla juridiska ansvaret för hur hen använder utfärdade tillstånd, i relation till svensk lagstiftning, offentliga regelverk och andra erkända intressen?”

Tillståndsenheten är en av de mest kraftfulla stödfunktioner som Frihetsförmedlingen erbjuder och vår ambition är att enhetens kompetens och service ska nå ut till så breda grupper som möjligt, på effektivast möjliga sätt. Därför har Tillståndsenheten också i uppdrag att primärt fokusera på uppsökande verksamhet.

För att komma i kontakt med Tillståndsenheten, skicka ett mail till:

tillstandsenheten@frihetsformedlingen.se

 
 

Under tre dagar tar Frihetsförmedlingen plats i Göteborg med ett nytt mobilt kontor. Där kommer vår Tillståndsenhet att utfärda dokument som effektivt undanröjer de flesta hinder för ökad frihet. Kontoret har drop in-öppet och finns runt Brunnsparken, Kungsportsplatsen, respektive Järntorget 28-29 sep och 1 okt 2017. Se uppdateringar av eventet för exakta platser. Under flera års tid har Frihetsförmedlingen uppmärksammat ett växande behov av individuella och gemensamma tillstånd som kan underlätta för ökad frihet. Därför har vi upprättat Tillståndsenheten, som i Göteborg för första gången erbjuder direktservice från vårt nya mobila kontor. Allmänheten kan där få hjälp med att uppmärksamma olika hinder och möjligheter – både för den sökande själv, men också för andra kanske mindre privilegierade grupper i samhället. Under rituella former kommer också skräddarsydda tillstånd att utfärdas på plats – exempelvis utresetillstånd, arbetsintyg, visum, bygglov, utskänkningstillstånd, danstillstånd eller andra mer fantasifulla tillstånd.

Välkommen till Open Freedom Lab 2016: en nationell träff på temat “Tillsammans formar vi framtidens frihet”. Under två dagar möts frihetssökande, forskare, experter, praktiker och nyfikna för att diskutera och undersöka frihetens roll i dagens och morgondagens samhälle. Programmet innehåller en bredd av infallsvinklar förmedlade i teori och praktik genom öppna samtal, inspirerande föreläsningar och gemensamma frihetsövningar.

Dela:

Påverkan  /  Aktiviteter  / …  /  Tillståndsenheten

Tillståndsenheten

Under tre dagar tar Frihetsförmedlingen plats i Göteborg med ett nytt mobilt kontor. Där kommer vår Tillståndsenhet att utfärda dokument som effektivt undanröjer de flesta hinder för ökad frihet. Kontoret har drop in-öppet och finns runt Brunnsparken, Kungsportsplatsen, respektive Järntorget 28-29 sep och 1 okt 2017. Se uppdateringar av eventet för exakta platser.

Under flera års tid har Frihetsförmedlingen uppmärksammat ett växande behov av individuella och gemensamma tillstånd som kan underlätta för ökad frihet. Därför har vi upprättat Tillståndsenheten, som i Göteborg för första gången erbjuder direktservice från vårt nya mobila kontor. Allmänheten kan där få hjälp med att uppmärksamma olika hinder och möjligheter – både för den sökande själv, men också för andra kanske mindre privilegierade grupper i samhället. Under rituella former kommer också skräddarsydda tillstånd att utfärdas på plats – exempelvis utresetillstånd, arbetsintyg, visum, bygglov, utskänkningstillstånd, danstillstånd eller andra mer fantasifulla tillstånd.

Frihetsförmedlingens tillståndsenhet riktar på detta sätt under tre dagar sökarljuset mot de moraliska förpliktelser friheten för med sig: “hur använder du ditt tillstånd att göra vad du vill på ett sätt som inte inskränker någon annans frihet? Hur hanterar du kravet att ta ett personligt juridiskt ansvar för hur du använder utfärdade tillstånd, i relation till svensk lagstiftning, offentliga regelverk och andra erkända intressen?”

Frihetsförmedlingen finns till för människorna. Som institution tar vi de sociala situationer vi verkar i på största allvar. Vårt byråkratiska ramverk syftar till att ge befolkningen bästa möjliga stöd och hjälp i sökandet efter sammanhang och mening i en alltmer flytande tillvaro.
Frihetsförmedlingens publika aktiviteter hösten 2017 utgör våra hittills största satsning på uppsökande verksamhet i Sverige. Vi hoppas att många frihetssökande Göteborgare tar chansen att under trivsamma former möta våra kunniga handläggare. Välkomna!

Frihetsförmedlingens tillståndsenhet är en del av GIBCA Extended och produceras av förmedlingens initativtagare Lars Noväng och John Huntington.

Tid och plats:

Torsdag 28 sep 12.00 –16.00: Brunnsparken/Drottningtorget
Fredag 29 sep 12.00 – 16.00: Kungsportsplatsen
Söndag 1 okt 10.00 – 14.00: Järntorget

På eftermiddagen söndag 1 oktober förflyttar sig Tillståndsenheten till Masthugget och fortsätter verksamheten under evenemanget Skolstart på Skogen: www.skogen.pm

Bilder från eventet:

Mobildeln>

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Previous slide
Next slide

Prenumerera på vårt nyhetsbrev