Frihetssökande
Frihetsgivare
Om oss
På visit hos Frihetsförmedlingen - en videodokumentation


Till ett frihetsförmedlingskontor kommer frihetssökande för att påbörja sin frigörelseplanering, utvärdera sina frihetsmöjligheter, få hjälp med sökning i platsbanken, få frihetstillstånd utfärdat, träffa en frihetshandläggare och mycket annat.

Se Studio Concrètes inspirationsfilm som skildrar ett besök på Frihetsförmedlingen:Studio Concrète filmteam, e-post: amoviepics@gmail.com
Kontakta oss