Frihetssökande
Frihetsgivare
Om oss
Startsida > För frihetsgivare > Frihetsetablering
En ingång gör det lättare att strukturera din verksamhet som frihetsgivare


Frihetsförmedlingen hjälper dig som frihetsgivare med att stimulera frihetssökande som står långt från den fria sektorn, samt att stärka dina egna frihetliga ambitioner och dina kontakter med hela den fria sektorn. Vi förstår dina behov som frihetsgivare och kan ge dig rätt stöd när du behöver etablera samverkan med frihetssökande eller andra som kan understödja frigörelseprocesser. Vi ger dig som frihetsgivare tillgång till ett stort nätverk av likasinnade – både personer som förstått vikten av att dela med sig och expandera frihet och oberoende, men också företag och organisationer som helt öppet verkar för ökad frihet och andra normbrott.

Så här tycker några större frihetsgivare

Flera av landets största frihetsgivare har med hjälp av Frihetsförmedlingens tjänster tagit steget från att ha varit frihetssökande till att få en framträdande roll i den fria sektorn. Ett par citat:

Modellen har skapat stolthet
"De personer som tagit sig friheter tillsammans med oss är ambitiösa och prövar sig nu fram inom ideell ekonomi, byteshandel, gratiskultur och mycket annat. Vi har fått tillgång till 28 nya språk och helt nya kontaktnät. Samarbetet har även lett till en ökad frihetsgrad bland familj, vänner och bekanta."
- Melker Antonsson, frihetsgivare sedan 2013

Fantastisk möjlighet att hitta rätt lagspelare
"Den nationella matchningen visade sig vara en fantastisk möjlighet att underlätta vår egen frigörelse. Vi kunde bredda det geografiska upptagningsområdet och det gav oss chansen att hitta jättespännande frihetssökande med enormt välutvecklad frihetstörst."
- Gunilla Modig, heltidsfri lagledare
Kontakta oss