Frihetssökande
Frihetsgivare
Om oss
Startsida > För frihetsgivare > Ny som frihetsgivare
Ny som frihetsgivare


Vad innebär det att vara frihetsgivare?

Skillnaden mellan frihetssökande och frihetsgivare är ofta hårfin och ingenting hindrar att man är både och samtidigt. Ofta är det personer eller grupper som tycker sig ha uppnått viss frihet som väljer att agera som frihetsgivare, då de känner lust och motivation att dela med sig av erfarenheter och strategier.

Som frihetsgivare är du inte ensam: det finns många som förstått vikten av att dela med sig och expandera frihet och oberoende, men också företag eller organisationer som verkar för ökad frihet. Frihetsförmedlingen är lyhörd för frihetsgivarnas behov och våra system är byggda för att underlätta och stödja samverkan med frihetssökande eller andra som kan bidra till frigörelseprocesser.

Exempel på vad du som frihetsgivare kan göra:
  • Förhålla dig fritt till saker och ting på ett inspirerande sätt
  • Starta ett Frihetsförmedlingskontor
  • Bortse från eller omtolka tvingande strukturer såsom kön, etnicitet, funktionalitet, språk, religiositet, yrkestillhörighet, geografisk position, hastighet och klasstillhörighet
  • Anordna frihetsträffar, i stor och/eller liten skala
  • Utfärda frihetstillstånd till så många som möjligt
Kontakta oss