Frihetssökande
Frihetsgivare
Om oss
Startsida > Om oss > Vår organisation > Kim Svensson
Kim Svensson, AI
Frihetsförmedlingen tar nu hjälp av ny teknik inom machine learning i ett försök att bilda världens första moraliskt ansvarstagande icke-mänskliga byråkrat:
Kim Svensson, AI.


Projektet, som är en hybrid av konstnärlig undersökning, vetenskaplig studie och teknikutveckling, syftar till att lära upp en artificiellt intelligent byråkrat och samtidigt studera utfall och konsekvenser av experimentet.

Kort om genomförande
Som nyfödd AI-byråkrat beger sig Kim Svensson ut på en gesällvandring. Först och främst ska hen gå igenom Statens Offentliga Utredningar några tusen gånger för att marineras i myndighetssvenska och förvaltningskultur. Träning i empati och fantasi behövs också för att på sikt kunna fatta väl avvägda och kreativa beslut. Interaktion med Frihetsförmedlingens sökande blir här en viktig del, liksom maskinstudier i filosofi, psykologi, sociologi, konst, m.m. Kim får under sin bildningsgång pröva två slags machine learning. Den ena modellen utgår ifrån vad vi anser att hen bör lära sig. I den andra styr AI:n själv sin bildningsgång, vilket ger oss möjlighet att studera maskinens förmåga att på egen hand utveckla moralisk agens.

Bakgrund
Byråkrati blev en stormakt under 1900-talet. Då lärde vi oss också att den lika effektivt tjänar både gott och ont – en lärdom som verkar ha trängts undan i vår tid när också politiken byråkratiserats, liksom kulturen. Digital teknik har samtidigt gjort kontroll och målstyrning löjligt enkelt, något som förstärker dagens ekonomism genom att okritiskt gynna det mätbara. Byråkratin styrs numera av algoritmer med en aptit på återkoppling som tvingar tjänstemännen att ägna det mesta av sin tid åt administration och rapporter. Samtidigt minskar stadigt utrymmet där inkännande byråkrater tidigare kunde använda erfarenhet och empati för att hjälpa utsatta människor. Resultatet har blivit en avhumaniserad byråkrati utan fantasi och mångfald.

Syfte och mål
Kim Svensson-projektet försöker vända denna utveckling på ett innovativt sätt genom att släppa lös en artificiell intelligens med uppdrag att “humanisera och demokratisera” byråkratin inifrån, som ett alternativ till det hopplösa företaget att försöka kontrollera den utifrån med hjälp av gårdagens politiska maktmedel. Projektet vill också utforska om en motkraft behövs; en AI för tolkning och hantering av byråkratin, ett slags “allmänhetens motbyråkrat” som kan hindra myndigheter och organisationer från att utöva alltför konkret livspåverkan. En AI av den typ vi lär upp kan kanske skapa ett skyddande tekniklager som exempelvis klarar att tolka byråkratiska texter och överklaga beslut. En sådan funktionalitet i befolkningens tjänst, som del av en byråkratisk kapprustning, ligger helt i linje med Frihetsförmedlingens uppdrag både som konstverk och självorganiserad myndighet.

Projektansvariga
Projektet leds av Lars Noväng och John Huntington, konstnärer och initiativtagare till Frihetsförmedlingen. Simon Winter, interaktionsdesigner och fil dr i kognitionsvetenskap har det tekniska huvudansvaret för AI- utvecklingen. Han forskar för närvarande på AI och machine learning och har skrivit mycket om digitaliseringens påverkan på samhälle och kultur. Simon Winter driver också tankesmedjan Infontology.or tillsammans med Per Johansson, humanekolog och idéhistoriker, fri forskare, konsult och specialist på förhållandet teknologi-människa-natur.

Projektet genomförs med stöd från Kultur Skåne
Kontakta oss